04.04.2019

Årets tema: Livskvalitet og psykisk helse

Livskvalitet og psykisk helse er tema for årets Folkehelsekonferanse! Vi har tatt deltakerne på fjorårets konferanse i Bergen på alvor hvor mange ga tilbakemelding om at de ønsket psykisk helse som tema i år.

Del denne saken

Nå jobber programkomitéen på spreng med å få på plass gode innledere i plenum og sette sammen en rekke spennende parallellsesjoner. Planen er å ha programmet klart og åpne for påmelding 1.mai.

I fjor vedtok Stortinget at befolkningens livskvalitet skal måles og brukes som grunnlag for utforming av folkehelsearbeidet. Regjeringen understreker i sin strategi for god psykisk helse at psykisk helse skal være en likeverdig del av folkehelsearbeidet.

Vi ønsker derfor å sette søkelys på både hvordan og hvorfor det er viktig å måle livskvalitet, hva som er sammenhengen mellom livskvalitet og psykisk helse, hva som påvirker menneskers livskvalitet negativt og på hvilke arenaer og på hvilke måter kommunene og andre kan jobbe med dette i folkehelsearbeidet.

I år blir det et eget spor med parallellsesjoner om forskning på livskvalitet hvor det er mulig å sende inn abstract. Godkjente abstract som presenteres på konferansen vil også bli publisert i et eget supplement i Scandinavian Journal of Public Health. Frist for innsending av abstrakt er 1.juni: Få ditt abstract publisert i SJPH!

Påmelding for konferansen 2022 er ikke åpen ennå.