Innsending av Abstract/Sammendrag

Vi inviterer forskere, frivillige organisasjoner, kommuner og andre til å sende inn abstract/sammendrag av både forskningsresultater og prosjekt-/praksiserfaringer som du ønsker å formidle på Folkehelsekonferansen 2020 i Trondheim 29. og 30. oktober. Konferansen tilbyr gode muligheter til å lære fra ferske forskningsresultater og praksiserfaringer, å møte eksperter og kollegaer for å utvide din profesjonelle horisont.

De innsendte abstractene/sammendragene vil danne et viktig grunnlag for utforming av konferanseprogrammet, som muntlige presentasjoner i parallellsesjoner og sesjoner med postere/plakater. Vi legger opp til sesjoner som både viser frem forskning og praksiserfaringer.

Parallellsesjoner og postersesjoner vil bli organisert tematisk, og vi er særlig interessert i abstracts/sammendrag knyttet til:

De innsendte abstractene/sammendrag vil bli publisert i et eget nummer av Scandinavian Journal of Public Health, som blir utgitt i forbindelse med Folkehelsekonferansen. Det er mulig å sende inn abstracts/sammendrag både på norsk og engelsk, men det er bare de engelskspråklige som vil bli publiserte i tidsskriftet.

Frist for innsending av abstract/sammendrag var 1. juni. Men vi tar fremdeles mot abstracts som kan bli posters, og også kan bli publisert i Scandinavian Journal of Public Health, dersom de er skrevet på engelsk. Nå er siste frist 17. august kl. 2400.

Forfatterveiledning 2020 2Forfatterveiledning-2020-2.docx

Abstract Prosjekt Tiltak Eksempel 2020abstract-prosjekt-tiltak-eksempel-2020.doc

Abstract Forskning Eksempel 2020abstract-forskning-eksempel-2020.doc

Fyll ut skjema