Program 2018: Folkehelse i en ny tid

Mandag 15. oktober vil det bli holdt en prekonferanse i regi av Nasjonalt nettverk for forskning og utdanning om helsefremming og Folkehelseinstituttet på samme hotell. Temaet for prekonferansen blir "Tiltaksutvikling og tiltaksevaluering".

Tirsdag 16. oktober fra 08.30 - 09.00 skal Norsk Tannvern og Tannhelsetjenestens kompetansesenter Midt-Norge avholde et preseminar før hovedkonferansen begynner. Se egen fane for prekonferanse og preseminar.

Tirsdag 16. oktober

DAG 1:
FOLKEHELSEARBEIDET MØTER EN DIGITAL VERDEN

08.30 - 09.30

Spasertur i Fjellveien. Oppmøte utenfor hotellets hovedinngang.

09.00

REGISTRERING

10.00

VELKOMMEN!

Møteleder: Brita Øygard, etatsdirektør i Bergen kommune

Åpning
Jorid Grimeland, leder i Folkehelseforeningen

Velkommen til Bergen
Harald Schjelderup, byrådsleder i Bergen  

Systematisk folkehelsearbeid i Bergen kommune               
Rebekka Ljosland, byråd for helse og omsorg                    

Hva gjør vi med sosiale medier, og hva gjør de med oss? Blir du lykkelig eller ulykkelig? Hva gjør at noe «går viralt»?
Om trender og mekanismer i sosiale medier 
Ida Aalen, ekspert sosiale medier, foredragsholder, forfatter og gründer Confrere

11.15

PAUSE

11.45

PLENUM

Møteleder: Tina Hveem Vislie, rådgiver Skadeforebyggende forum

Er helseregistrene våre utdaterte om noen år fordi dataene som finnes om oss alle på nett vil gi bedre kunnskap? 
Om personvern, kunstig intelligens og big datas påvirkning på folkehelsearbeidet
Bjørn Erik Thon, direktør i Datatilsynet                                           

Folkehelse og digitalisering
Hvordan teknologiutvikling og endrede medievaner påvirker helsekommunikasjon
Robert W. Vaagan, professor, Institutt for journalistikk og mediefag, OsloMet - storbyuniversitet

Morgendagens velferdssamfunn i en digital plattform
Et digitalt verktøy som kobler ressurser og behov i samfunnet 
Fredrik Gulowsen, gründer og daglig leder, NYBY

13.00

LUNSJ

14.00

PARALLELL A - Kongesal 1 og 2

Møteleder: Tina Hveem Vislie, rådgiver Skadeforebyggende forum

Bydel Nordre Aker jakter digitale hjelpemidler for å bygge varmere nabolag
Øyvind Henriksen, bydelsdirektør, bydel Nordre Aker, Oslo kommune

Forebygge ensomhet ved bruk av teknologi
Hans Fredrik Vestneshagen, No Isolation                           

Motivasjonsteknologi for økt aktivitet blant eldre
Rune Eidset, seniorrådgiver, Bergen kommune       

Fra Røyketelefonen til robotpsykologen Endre
Tobakksforebygging til nye høyder med teknologi 
Håvar Brendryen, forsker, Senter for rus- og avhengighetsforskning, UiO

PARALLELL B - Kongesal 3 og 4

Møteleder: Annette Servan, folkehelserådgiver Bergen kommune

Lær Kidsa Koding – for å bli selvstendige og fullverdige innbyggere i en digital verden
Simen Sommerfeldt, grunnlegger og koordinator, Lær Kidsa Koding

SocialHealthBots - er chatbots den nye helsesøsteren for ungdom?
Marita Skjuve, forsker, Sintef                   

"Jeg tror de ler av meg når jeg trener"
Om å være tilstede på Snapchat og sosiale medier som offentlig ansatt
Mari-Kristine Morberg, mobbeombud, Hordaland fylkeskommune

Slettmeg.no
Om nettvett og hvordan slette ting fra nett
Hans Marius Tessem, seniorrådgiver, NorSIS

15.30

PAUSE

16.00 - 16.45

PLENUM

Møteleder: Tina Hveem Vislie, rådgiver Skadeforebyggende forum

Øker teknologiske innovasjoner sosial ulikhet i helse?
Terje Andreas Eikemo, professor i sosiologi, NTNU        

Hvordan har du det i dag, Maria?
Om hvordan det er å leve av sosiale medier
Maria Stavang (også kjent som Piateed), youtuber, influencer og meningsbærer 


17.15

AKTIVITETER

  • Spasertur i Fjellveien (samme tur som om morgenen)
  • Byvandring på Bryggen med guide
  • Tur i Stoltzekleiven (trimtur i moderat tempo)

Oppmøte utenfor hotellets hovedinngang.

19.30

APERITIF

20.00

KONFERANSEMIDDAG

Onsdag 17. oktober

Dag 2: 
FYSISK AKTIVITET, IDRETT OG FRILUFTSLIV FOR ALLE?

09.00

PLENUM

Møteleder hele dagen: Randi Marie Berntsen, daglig leder i Idrettscampus Bergen

Åpning av dagen! 
Anne Gine Hestetun, fylkesordfører i Hordaland og styreleder i Idrettscampus Bergen. 

Muligheter og barrierer for å vite hvilke folkehelsetiltak som har effekt
Knut Inge Klepp, områdedirektør, Folkehelseinstituttet

Fysisk aktivitet i Norge: omfang, tilrettelegging og sosial ulikhet
Gunnar Breivik, professor emeritus, Norges Idrettshøyskole          

Faciliteter til de engagerende fritidsfællesskaber
Sidsel Hye-Knudsen, utviklingskonsulent, Lokale og Anlægsfonden, København
                                      

10.30

PAUSE

11.00

PLENUM

Kommunal planlegging og tilrettelegging for friluftsliv i nærmiljøet. Resultater fra en nasjonal kartlegging
Kine Thorén, professor, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Fysisk aktivitet og velvære blant barn og unge
Oddrun Samdal, professor, Universitetet i Bergen                              

Hvordan utvikle modeller for fysisk aktiv læring i skolen?
Rasmus Stokke, seniorrådgjevar, Høgskulen på Vestlandet                           

12.15

LUNSJ

13.15

PECHA KUCHA

Aktivt og attraktivt uterom for jenter
Vigdis S Rishaug, landskapsarkitekt

Utendørs medvirkning – involvering av framtidige brukere. Erfaringer fra planlegging av parker og aktivitetsområder i Bergen
Gunnar Rise, landskapsarkitekt og prosjektleder, Bymiljøetaten, Bergen kommune

Fysisk aktiv læring i praksis
Anne Cecilie Kapstad, rektor, Vassenden skule, Jølster kommune

Knutepunktet - i skjæringspunktet mellom pasient, pårørende, helsetjenester og fritidsaktiviteter
Torhild Næss Vedeler, daglig leder, Energisenteret for barn og unge, Helse Bergen

AktiVane – samarbeid og kompetanseheving for økt fysisk aktivitet i SFO
Ida Oline Lillealteren, daglig leder, Idrett Bergen Sør

Friluftsliv i skolen
Siri Meland, fagsjef, Norsk Friluftsliv


14.15 - 14.30

AVSLUTNING

Vi skal avslutte konferansen med dans, musikk og bilder. Det blir lokale innslag og visuell oppsummering.