Program 2016

Her er program for Folkehelsekonferansen 2016. Alle plenumsinnleggene lenker til presentasjonene som ble brukt under innlegget.

Mandag 17. oktober

11.00

Lunsj, registrering og mingling 

12.00

VELKOMMEN!

Velkommen

Jorid Grimeland, leder i Folkehelseforeningen og Ildri Eidem Løvaas, leder i Sunne kommuner - WHOs norske nettverk

Byen det er godt å bo i

Ida Marie Pinnerød, ordfører i Bodø

Et freskt Nordland!

Ingelin Noresjø, fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse i Nordland fylkeskommune

12.30

FOLKS HELSE SKAPES UTENFOR HELSESEKTOREN! 

Arkitekter for det gode liv - Om å tenke stort og bredt i folkehelsearbeidet

Introduksjon ved Roar Blom, rådgiver i folkehelsearbeid, Nordland fylkeskommune

Samskaping - Hvordan kan kommune og sivilsamfunn finne nye løsninger sammen? 

Ingunn S. Jacobsen, nestleder i Sund By Netværket (Danmark) 

LEVENDE LOKALSAMFUNN

The Happy City

Marten Sims, senior design and engagement specialist, Happy City

Med mennesket i sentrum: Nyskapende og inkluderende design, arkitektur og stedsutvikling

Onny Eikhaug, programansvarlig Design for alle, DOGA – Norsk design- og arkitektursenter

På camp for å tenke nytt: Ung medvirkning i Nordland

Torun Antonia Hansen, rådgiver i Ungt Entreprenørskap

14.00

PAUSE

14.30

SMARTE SAMARBEID! DE GODE EKSEMPLENE

«Våre nye barn» - Kommunens møte med barn på flukt

Sissel Aarak, leder for nasjonale programmer, SOS Barnebyer

Sammen for tryggere lokalsamfunn

Eva Vaagland, daglig leder i Skadeforebyggende forum

«Mellom bygningene i Volda» - Samarbeid for å skape mer liv i en liten vestlandsbygd

Stefan N. Halck, daglig leder i Volda næringsforum

Bodø kåret til Norges mest attraktive by - På grunn av solid laginnsats!

Grete Kristoffersen, utviklingsdirektør i Bodø kommune

16.00

PAUSE

16.30

LEDERSKAP FOR FOLKEHELSE

Hva kreves av kommuneledelsen? Hvordan få til et systematisk folkehelsearbeid? 

Debatt som kan følges via streaming! Paneldeltakere: Runar Bålsrud, ordfører i Hurdal, Ida Marie Pinnerød, ordfører i Bodø og Kees Jan Verhage, Norsafety i Harstad. 

Sesjonen ledes av leder i Sunne kommuner og tidligere ordfører i Oppegård kommune, Ildri Eidem Løvaas

16.30-18.00

WORKSHOP: The Happy City

Marten Sims fra Happy City følger opp sitt plenumsinnlegg med en inspirerende workshop. Hvordan kan norske kommuner skape levende lokalsamfunn for sine innbyggere? 

17.30-17.45

Gategym mot Havet! 

Folkehelsebedriften Folkelig skaper til vanlig liv i nabolaget i Bergen. Bli med på 15 minutters lavterskel-aktivitet rett utenfor konferansehotellet! Du trenger ikke treningstøy eller -sko, kom som du er. 

19.00

KONFERANSEMIDDAG

Tirsdag 18. oktober

08.30

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN

Mennesket er kommunens viktigste kapital. Hva må til for å skape et bærekraftig lokalsamfunn? Plenumssesjonen introduserer temaer som adresseres nærmere i påfølgende parallellsesjoner, slik som oppvekst, planlegging, sosialt entreprenørskap og livskvalitet. 

Tilfredshet med livet - Hva gjør at vi har det bra?

Joar Vittersø, professor i samfunnspsykologi ved Universitetet i Tromsø

Med demokrati, folkehelse og livsmestring på timeplanen - Fornying av kunnskapsløftet

Bjørn Gjefsen, seniorrådgiver i Opplæringsavdelingen, Kunnskapsdepartementet

Innovasjon og entreprenørskap for bedre folkehelse

Katinka Greve Leiner, leder i FERD Sosiale entreprenører

Med kommuneplan og planprogram i hånd - Planlegging for helse og trivsel

Michael Fuller-Gee, byplansjef i Arendal kommune

09.30

PAUSE

10.00

Parallell 1: Å høre til: Viktigheten av en god oppvekst 

 • Hvordan kan vi skape oppvekstmiljøer som gir barn og unge engasjement, pågangsmot, livsglede og håp?
  Elisabeth Paulsen, SMART Oppvekst i Re kommune
 • Opp og HOPP - Helsefremmende oppvekst i Horten
  Gry Hege Stangbye, HOPP-koordinator i Horten kommune

Spørsmål og diskusjon rundt bordene

Parallell 2: Planlegging for framtida

 • Lokale folkehelseprofiler som fundament for framtida i Kristiansand
  Stine Busborg Sagen, folkehelsekoordinator i Kristiansand
 • Fra plan til samhandling - barrierer og suksessfaktorer
  Kjersti Aune, samfunnsplanlegger i Sarpsborg

Spørsmål og diskusjon rundt bordene

10.55

PAUSE

11.05

Parallell 3: Kommuner + sosiale entreprenører = sant? 

Introduksjon med gode eksempler på sosialt entreprenørskap for folkehelse
Katinka Greve Leine, FERD

 • Abildsø gård - Om å forhindre frafall i skole og arbeidsliv
  Asgeir Føyen, styreleder og daglig leder 
 • Smaksverkstedet og Gategym - Vi skaper liv i nabolaget!
  Kathrine Mathinsen, folkehelsearbeider og sosial entreprenør, Folkelig

Spørsmål og diskusjon rundt bordene. 

Parallell 4: Gode lokalsamfunn: Psykisk helse og livskvalitet

 • God psykisk helse: Betydningen av de nære ting og fjernere forhold
  Hildegunn Brattvåg, seniorrådgiver i Helsedirektoratet
 • Det funker! – Tverrfaglige tiltak og samarbeid i lokalt psykisk helsearbeid
  Wigdis Helen Sæther, faglige rådgiver i NAPHA (Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid) 

Spørsmål og diskusjon rundt bordene. 

12.00

LUNSJ

12.45

FRAMTIDA BEGYNNER NÅ

Alt henger sammen med alt

Ove Jakobsen, professor ved senter for økologisk økonomi og etikk, Nord universitet

Vær en intraprenør!

Petra Nilsson Andersen, spesialrådgiver i innovasjon, Oslo kommune

13.45

Slutt