Prekonferanse- og seminar 2018

Mandag 15. oktober blir det prekonferanse i regi av Nettverket for forskning og utdanning for helsefremming og Folkehelseinstituttet.

Tirsdag 16. oktober kl 08.00 - 09.30 vil Norsk Tannvern og Tannhelsetjenestens kompetansesenter Midt-Norge holde et preseminar om tannhelse.

Mandag 15. oktober

11.00 - 16.30

PREKONFERANSE

TEMA: Tiltaksutvikling og tiltaksforskning

Arrangører: Folkehelseinstituttet og Nasjonalt nettverk for forskning og utdanning om helsefremming

Målet med prekonferansen er å drøfte begrensningene og mulighetene for et tettere samarbeid om tiltaksutvikling i forvaltningen på ulike nivåer og tiltaksevaluering som skjer i forskningsmiljøer. Vi ønsker også å vise frem aktuelle tiltaksevalueringsprosjekter som pågår, for å vise frem variasjonen av prosjekter og styrke samarbeid.

Stat og kommune har i mange tiår utviklet stadig nye folkehelsetiltak som i liten grad er evaluert. Norges forskningsråd har i sine helseprogrammer gitt økt prioritet til tiltaksforskning. 

Det er behov for å bygge opp sterkere tiltaksforskningsmiljøer som forsker på reelle tiltak som utprøves og gjennomføres i regi av staten, kommuner eller andre. Dette fordrer et tettere samspill mellom forskningsmiljøer og forvaltningen på ulike nivåer, slik at vitenskapelige krav til utviklingen av tiltaket blir ivaretatt og at tiltaket blir evaluerbart. Normalt vil et slikt samspill styrke kvaliteten på tiltaket, og øke sannsynligheten for ønskede effekter.

Inntrykket i dag er at dette samspillet skjer i begrenset grad. En viktig årsak er trolig at finansieringsordningene for tiltaksutvikling og tiltaksforskning spiller dårlig sammen.

Gjennom Program for folkehelsearbeid i kommunene forsøkes det å utvikle et tettere samarbeid, men manglende finansiering av FOU-miljøenes bidrag skaper hindringer. Hvilke muligheter finnes likevel, og hva kan vi gjøre for å fjerne hindringer for et slikt samarbeid?

Arrangementet gjennomføres med støtte fra Norges forskningsråd.Sted: Radisson Blu Royal Hotel på Bryggen i Bergen.

Pris: 200,-
For medlemmer av Nettverket for forskning og utdanning for helsefremming vil deltagelse være gratis.

Dersom du ønsker å delta krysser du av for dette i påmeldingsskjemaet.

10.00 - 11.00

Registrering

11.00

Velkommen 

Velkomst og kort introduksjon til dagen v/ Ole Trygve Stigen (FHI) og Monica Lillefjell (NTNU og Norsk nettverk for forskning og utdanning på helsefremming)  


Møteledere for dagen er Ole Trygve Stigen (FHI) og Geir Arild Espnes (NTNU).

11.05

Tiltaksutvikling og tiltaksevaulering - erfaringer og muligheter


Forskning og forvaltning – to verdener. Må det være slik? Nytt kunnskapssystem for folkehelse.
Knut-Inge Klepp, områdedirektør ved FHI

Finansiering til tiltaksforskning. Muligheter og hindringer for å løfte tiltaksforskning gjennom BEDREHELSE. 
Terje Andreas Eikemo, medlem av programstyret for BEDREHELSE

Tilskuddsforvaltning som virkemiddel for kunnskapsbasert folkehelsearbeid.
Seniorrådgiver Sturle Nes, Helsedirektoratet

Kunnskapskommunen Bergen. Hvilke muligheter og barrierer ser vi for samarbeid med forskningsmiljøene?
Folkehelserådgiver Annette Servan, Seksjon for innovasjon, helse, barn og unge, Bergen kommune

Erfaringer med forskning på lokalt folkehelsearbeid. Muligheter og begrensninger.
Monica Lillefjell, professor, NTNU og leder for Norsk nettverk for forskning og utdanning på helsefremming

Korte innlegg og paneldiskusjon


12.15

Lunsj

13.15

Program for folkehelsearbeid i kommunene


Folkehelsepolitikkens løsninger så langt – program for folkehelsearbeid i kommunene. Planer fremover, jf ny folkehelsemelding.
Arne-Marius Fosse, Helse- og omsorgsdepartementet

Muligheter og utfordringer for tiltaksevaluering i Program for folkehelsearbeid i kommunene.
Arnfinn Helleve, forsker ved FHI

Universitetenes erfaringer i programmet.
Frøydis Nordgård Vik, Førsteamanuensis ved Universitetet i Agder

Fylkeskommunens rolle og virkemidler.
Inger Elisabeth Borge, Prosjektleder, Telemark fylkeskommune

RBUP og kompetansesenternes bidrag til Program for folkehelsearbeid.
Ellen Solstad Olavsen, RBUP Øst og Sør


Korte innlegg, paneldiskusjon og kommentarer fra salen.


14.30

Kaffepause

14.45 - 16.30

10 aktuelle forskningsprosjekter med evaluering av folkehelsetiltak


Presentasjon av aktuelle prosjekter:

  1. Inclusive Evaluation of Public Health Interventions. Ole Frithjof Norheim, UiB
  2. Evaluering av Rask Psykisk Helsehjelp: De første resultatene fra RCT-studien i Kristiansand og Sandnes. Robert Smith, FHI
  3. Gode psykososiale læringsmiljø bedrer gjennomføring i den videregående skolen. Toril Larsen, UIB
  4. A dialog based process evaluation of mental health promotion work in the municipality based on an ABC and a Co-creation perspective. Heidi Bjøntegaard og Ruth Kjærsti Raanaas, Institutt for folkehelsevitenskap, NMBU
  5. Gitt en dimensjon ut over det jeg forventet meg av et studium – om etablering av master i folkehelseARBEID. Gøril Ursin, Per Kristian Roghell og Eva Robertson, NORD universitet
  6. Tankekraft - et livsmestringsprogram. Gry Anette Sælid og Leif E. Aarø, FHI
  7. Evaluering av pilotprosjektet Matjungelen. Tormod Bjørkkjær, Høgskulen på Vestlandet
  8. Confronting obesity: Co-creating policy with Youth" - CO-CREATE. Knut-Inge Klepp og Arnfinn Helleve, FHI
  9. Workplace Interventions Preventing Risky Use of Alcohol and Sickleave. Randi Wågø Aas, Universitetet i Stavanger og OsloMet
  10. "Skolehelse" et dialogverktøy til bruk i skolehelsetjenesten - en pilot. Åse Sagatun, RBUP Øst og Sør


Korte presentasjoner av evalueringsprosjektene ved vekt på problemstillinger, evalueringsdesign og organisering. Spørsmål og kommentarer fra salen.


Tirsdag 16. oktober

08.00 - 09.30

PRESEMINAR

TEMA: Tannhelsen

Arrangører: Norsk Tannvern og Tannhelsetjenestens kompetansesenter Midt-Norge

Oral helse og ernæring hos eldre
Gunhild V Strand, Professor, Universitetet i Bergen, Bistilling Hordaland fylkeskommune, tannhelsetjenesten

Diabetes og oral helse
Eline Juel Bjørkevik, Klinikkleder Drammen tannklinikk, Prosjektkoordinator, Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF


Sted: Radisson Blu Royal Hotel på Bryggen i Bergen. Møterom: «Dreggen 7» i foajéen/gågaten.

Pris: Preseminaret er åpent (og gratis) for alle konferansedeltakere. 

Dersom du ønsker å delta krysser du av for dette i påmeldingsskjemaet.