Om Folkehelsekonferansen

Folkehelsekonferansen arrangeres av Folkehelseforeningen (NOPHA).

Folkehelsekonferansen arrangeres annenhvert år i Oslo og i en annen norsk by. 

I 2019 arrangeres konferansen i Oslo, 15. og 16. oktober.

Konferansen vil finne sted på Radisson Blu Scandinavia Hotell på Holbergs plass i Oslo.

Mandag 14. oktober er satt av til prekonferanser på samme hotell. 

Målgruppen for folkehelsekonferansen er helsepersonell, offentlig ansatte, politikere, studenter, forskere, frivillige og andre med interesse for folks helse, trivsel og levekår.  

Spørsmål om påmelding kan rettes til: folkehelse@dinkonferansepartner.no
Henvendelser om program og øvrig innhold på nettsiden kan rettes til: post@folkehelsekonferansen.no.

Folkehelsekonferansen på Facebook
Folkehelsekonferansen på Twitter