Om Folkehelsekonferansen

Folkehelsekonferansen arrangeres av Folkehelseforeningen (FHF) i samarbeid med Folkehelseinstituttet, Trondheim kommune og Trøndelag fylkeskommune.

Folkehelsekonferansen arrangeres annethvert år i Østlandsområdet og annethvert år i en by utenfor Østlandsområdet.

I 2020 arrangeres hovedkonferansen i Trondheim 29. og 30. oktober av Folkehelseforeningen i samarbeid med Trondheim kommune, Trøndelag fylkeskommune og Folkehelseinstituttet.

Onsdag 28. oktober er satt av til forkonferanser.

Målgruppen for folkehelsekonferansen er helsepersonell, offentlig ansatte, politikere, studenter, forskere, frivillige og andre med interesse for folks helse, trivsel og levekår.

Folkehelsekonferansen på Facebook

Påmelding for konferansen 2020 er ikke åpen ennå.