Abstracts

I år (2018) vil det ikke være noen fremføring av frie foredrag på folkehelsekonferansen fordi vi ikke har funnet noen tid hvor slike kan fremføres.

Imidlertid vil det åpnes opp for å kunne sende inn abstracts til prekonferansen som arrangeres av Folkehelseinstituttet og Nettverket for forskning og utdanning på helsefremming. Det vil komme informasjon om dette etter hvert.