Forkonferanser 2021

5 UNIKE FORKONFERANSER

ONSDAG 27. OKTOBER

11.00-16.00

A. Kunnskapsbasert folkehelsearbeid. Hvor står vi, hvor går vi?

Arrangør: Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet, KS. Møterom San Siro 2

Forkonferanse 2021 A Kunnskapsbasert folkehelsearbeid pr 20 okt

10.00 - 16.00

B. ABC-en til bedre mental helse - Kunnskapsgrunnlaget til en hodebra satsing!

Arrangør: Folkehelsealliansen i Trøndelag. Møterom Gofoten

Forkonferanse 2021 B Program 09 09

11.00 - 16.00

C. Barn og unges liv under pandemien - vil vi se generasjonseffekter?

Arrangør: Folkehelseforeningen. Møterom Messanin 1

Forkonferanse 2021 C Folkehelsearbeid etter koronaens tid 09 19

11.00 - 17.00

D. Aldersvennlig stedsutvikling

Arrangør: Helsedirektoratet og Norske Arkitekters Landsforbund. Møterom Messanin 2

Forkonferanse 2021 D Aldersvennlig stedsutvikling 10 18

09.45 17.00

E. Friskliv og mestring 2021

Hvor står vi – hvor går vi? Arbeid med mestring av helseutfordringer og livsstilsendring hos voksne.

Arrangører: Helsedirektoratet, Frisklivssentralen i Verdal, Frisklivssentralen i Modum, Helsehuset Stavanger, Høgskulen på Vestlandet, NTNU, VID vitenskapelige høgskole, Statsforvalteren Trøndelag og Oslo kommune. Møterom San Siro 1

Forkonferanse 2021 E Friskliv og mestring 07 02