Forkonferanser 2021

5 UNIKE FORKONFERANSER

ONSDAG 27. OKTOBER

11.00-16.00

A. Kunnskapsbasert folkehelsearbeid. Hvor står vi, hvor går vi?

Arrangør: Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet, KS

Program Forkonferansene A B C D E

10.00 - 16.00

B. ABC-en til bedre mental helse - Kunnskapsgrunnlaget til en hodebra satsing!

Arrangør: Folkehelsealliansen i Trøndelag

Program Forkonferansene A B C D E

10.00 - 16.00

C. Barn og unges liv under pandemien - vil vi se generasjonseffekter?

Arrangør: Folkehelseforeningen

Program Forkonferansene A B C D E

11.00 - 17.00

D. Aldersvennlig stedsutvikling

Arrangør: Helsedirektoratet og Norske Arkitekters Landsforbund

Program Forkonferansene A B C D E

09.45 17.00

E. Friskliv og mestring 2021

Hvor står vi – hvor går vi? Arbeid med mestring av helseutfordringer og livsstilsendring hos voksne.

Arrangør: Helsedirektoratet, Frisklivsforskningsnettverket, Høgskulen på Vestlandet og NTNU

Program Forkonferansene A B C D E