Foredragsholdere 2021

Folkehelsekonferansen er stolt over å kunne ønske velkommen til disse spennende foredragsholderne i plenum: (Innledere legges ut fortløpende.)

Ann Sylvi Olsen

Enhetsleder, ReMida og Svartlamoen kunst- og kulturbarnehage

Ann Sylvi Olsen er enhetsleder for ReMida og Svartlamoen kunst- og kulturbarnehage, drevet av Trondheim kommune. Barnehagen er inspirert av Reggio Emilias pedagogiske filosofi, som handler om å gi barn håp for framtiden og tiltro til sine egne ideer om å kunne forandre verden. En bærekraftig, estetisk og etisk pedagogikk

Anne Marit Mevassvik

Fylkesdirektør

Anne Marit Mevassvik er direktør for kultur og folkehelse i Trøndelag fylkeskommune fra 1.1.21. Hun kom fra stillingen som direktør ved Stiklestad Nasjonale Kultursenter AS, og var fra 2007 fylkesråd for utdanning i Nord-Trøndelag fylkeskommune. Fra 2011 hadde hun ansvar som fylkesråd for utdanning, helse og idrett og fra 2013 og frem til utgangen av 2017 var hun fylkesrådsleder. I denne perioden var hun også leder for fellesnemnda for sammenslåingen av Sør- og Nord-Trøndelag fylkeskommuner. Hun er utdannet innen økonomi ved Trondheim økonomiske høgskole og har studier innen engelsk og russisk fra Universitet i Tromsø.

Arne Johan Vetlesen (til høyre)

Professor i filosofi, Universitetet i Oslo

Arne Johan Vetlesen er professor i filosofi og aktiv samfunnsdebattant. Samfunnsmessige, kulturelle og politiske spørsmål står sentralt i hans forfatterskap. Unge menneskers livssituasjon og framtidsutsikter opptar ham sterkt. Gjennom årene har miljøproblemene og menneskets forhold til naturen fått stadig større plass. Han setter sitt preg på offentlig debatt gjennom hyppige innslag i både avis- og etermediene.

Bjørn Guldvog

Helsedirektør, Helsedirektoratet

Bjørn Guldvog (dr. med.) har siden 2012 vært helsedirektør og øverste leder for Helsedirektoratet, som er direkte underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. Han hadde før det vært assisterende direktør fra 2006, og divisjonsdirektør fra 2002-2006. Bjørn Guldvog ble i 1985 uteksaminert som lege fra Universitetet i Oslo

Bjørnar Skjesol

Rådgiver, Trøndelag fylkeskommune

Rådgiver ved Trøndelag fylkesbibliotek, der han begynte som prosjektmedarbeider i 2001. Han er utdannet bibliotekar med yrkeserfaring fra Forsvaret, Dialog Corporation, NRK, Høgskolen i Nord-Trøndelag.

Seksjon for Næring har i samarbeid med fylkesbiblioteket lyst ut midler til utprøving av folkeverksted i Trønderske kommuner. Fokusområdene er utnyttelse av digital teknologi, og gjenbruk/sirkulær økonomi. 7 kommuner er nå med på et pilotprosjekt for å finne modeller for drift av skapende aktiviteter i tilknytning til biblioteket.Vi håper at dette kan bli en arena sosial kontakt, læring og mestring for nye grupper.

Bjørn Erik Løken

Programrådgiver, Miljøagentene

Bjørn Erik Løken har jobbet i Miljøagentene i to år. I Miljøagentene jobber han primært med organisasjonsutvikling og oppfølging av lokallag og frivillige i organisasjonen, samt Barnas Klimapanel – et demokratisk valgt organ som formidler barns meninger til beslutningstagere. Før han begynte i Miljøagentene, jobbet han i fire år med rådgivning for utvekslingselever og vertsfamilier i AFS Norge. Han har en mastergrad i geografi fra Universitet i Bergen.

Miljøagentene er barnas miljøvernorganisasjon. Vi vil skape et varig og løsningsorientert engasjement for natur og miljøvern hos flest mulig barn på barns premisser. Vi arbeider for å gi barn troen på seg selv, framtiden og at det nytter å gjøre noe. Miljøagentenes slagord «Med rett til å si ifra» reflekterer dette.

Camilla Stoltenberg

Direktør, Folkehelseinstituttet

Camilla Stoltenberg er lege og forsker. Hun har vært ansatt ved Folkehelseinstituttet siden 2001, fra 2012 som direktør. Hun er i tillegg professor II ved Universitetet i Bergen. Hun har doktorgrad i epidemiologi og vært sentral i utvikling av nasjonale helseregistre, biobanker, Den norske mor, far og barnundersøkelsen (MoBa) og andre helseundersøkelser.

Siden 2000 har hun arbeidet med forskning om utviklingsforstyrrelser og psykiske lidelser, spesielt hos barn. Stoltenberg ledet et ekspertutvalg om kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner som leverte en NOU i februar 2019. Hun er fast skribent i Morgenbladet.

Ellen Hambro

Direktør, Miljødirektoratet

Ellen Hambro er direktør for Miljødirektoratet, et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet med omlag 700 ansatte ved kontorer i Trondheim og Oslo, og ved Statens naturoppsyn (SNO) sine mer enn 60 lokalkontor. Hambro er utdannet jurist og har tidligere vært ekspedisjonssjef i Landbruks- og matdepartementet og direktør for Klima- og forurensningsdirektoratet.

Hedwig Thiery Aresvik

Sentralstyremedlem, Natur og ungdom

Allerede på ungdomsskolen begynte Hedwig å engasjere seg i barnerettigheter gjennom Press, Redd Barna. Gjennom sin oppvekst har samhold og trygghet i miljøer blitt en viktig kjerneverdi, og som nå er et drivstoff for hennes engasjement.

På slutten av videregående ble hun medlem i Natur og Ungdom, og etter videregående valgt som ny lokallagsleder i Trondheim Natur og Ungdom. Hun har skrevet flere leserbrev og kronikker, deltatt i debatter og aksjoner. I dag sitter hun i sentralstyret til Natur og Ungdom og jobber mot gruvedumping i norske fjorder, og hennes hjertesaker er: styrke i samhold, og oppførsel i debatt.

Jacob Brix

Professor, Aalborg Universitet

Jacob Brix forsker i innovasjon og organisatorisk læring – spesielt i forhold til co-produksjon/samskapelse i den offentlige sektor. Jacobs forskning omhandler bl.a. hvordan man skaper de organisatoriske rammer for at samskapelse kan la seg gjøre, både internt i organisasjoner og på tvers av organisatoriske grenser. Jacob har en Ph.d. og en ErhvervsPhD-grad i innovasjon og organisatorisk læring fra Aarhus Universitet, Danmark. Han er tilknyttet forskergruppen for Capacity Building & Evaluation.

Jorid Grimeland

Leder i Folkehelseforeningen og universitetslektor ved OsloMet

Jorid Grimeland er universitetslektor ved OsloMet - Storbyuniversitet og underviser i emnet International Public Health i flere av helseprofesjonsutdanningene. Hun er utdannet fysioterapeut og med en master i folkehelsevitenskap. Hun har erfaring fra sykehus, kommune, bedriftshelsetjeneste, Helsedirektoratet og de siste årene som lektor ved OsloMet. Hun har tidligere også jobbet sammen med NMBU og deres Master i folkehelsevitenskap. Hun er også leder av Folkehelseforeningen (FHF).

Karine Nordstrand

Styreleder, Leger uten grenser Norge

Karine Nordstrand er utdannet lege og har vært styreleder i Leger Uten Grenser Norge siden 2016. Hun arbeider som avdelingsdirektør for global helse ved FHI og har jobbet for Leger Uten Grenser i Kongo, Haiti, Indonesia og Hellas.

Kine Elisabeth Martinussen

Fagansvarlig Hav og Marin forsøpling, Hold Norge Rent

Kine Martinussen er utdannet statsviter fra Columbia University i New York. Der kunne hun kombinere graden i samfunnsvitenskap med biologi, kjemi og økologi. I dag jobber hun som fagansvarlig for marin forsøpling i Hold Norge Rent.

Hold Norge Rent arrangerer Strandryddeuka, Norges største nasjonale dugnad. Begivenheten trekker titusenvis av frivillige ut for å bidra til ren natur. Hvordan mobiliserer man til en slik dugnad, hvem må man ha med på laget, og er det noen skjulte helsegevinster ved å rydde i naturen?

Knut Ivar Bjørlykhaug (til venstre)

Doktorgradsstipendiat, Universitetet i Sørøst-Norge

Knut Ivar Bjørlykhaug er doktorgradsstipendiat i sosialt arbeid og sosialpolitikk. Knut Ivar har bakgrunn som sosialarbeider i psykisk helse- og rusfeltet. Han forsker på folks erfaringer med forhold som fremmer og hemmer sosial støtte og kontakt, og har i tillegg vært aktiv i miljøbevegelsen i mange år. Knut Ivar har vokst opp på Sunnmøre, og er spesielt knyttet til fugleøya Runde

Kristin Halvorsen

Direktør

Kristin Halvorsen er direktør ved CICERO Senter for klimaforskning. Halvorsen er også leder av Bioteknologirådet og styreleder i Naturhistorisk museum. Hun er tidligere politiker og var medlem av Stoltenberg II-regjeringen fra 2005 til 2013. Hun var Norges første kvinnelige finansminister fra 2005 til 2009 og kunnskapsminister fra 2009 til 2013. Fra 2005 til 2012 var hun nummer to i regjeringen og stedfortreder for statsministeren.

Mari Roald Bern

Klimakoordinator, Trøndelag fylkeskommune

Mari Roald Bern har Master of Science Environmental Governance fra Albert Ludwig Universitet i Tyskland, med miljøpolitisk analyse og miljøstyring som faglig innhold. Hun har tidligere erfaring som miljørådgiver og prosjektleder i Statkraft i henholdsvis Norge og Tyskland. Denne erfaringen tok Mari med seg da hun startet som klimakoordinator i Trøndelag fylkeskommune i 2019, hvor hun blant annet leder utviklingen av regional strategi for klimaomstilling.

Marianne Meløy

skuespiller, Trøndelag Teater

Marianne Meløy er tekstforfatter og skuepiller fra Alsvåg i Vesterålen. Hun er ansatt som skuespiller på Trøndelag Teater. Hun har også laget monologene Stemt og Bunnlinja-og skrevet flere operaer og musikkteaterforestillinger i duoen «Brøløy». Mange kjenner Marianne som kåsør og spaltist.

Monica Lillefjell

Professor, NTNU

Monica Lillefjell er utdannet ergoterapeut, hun har en doktorgrad I helsevitenskap og er ansatt som professor ved NTNU, Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap. Hun er leder for det norske nettverket for utdanning og forskning innen helsefremming. Hennes forskningsfelt er folkehelse og arbeidshelse. Hun har bred erfaring innen implementeringsforsking, spesielt metoder for kunnskapsbaserte beslutningsprosesser, brukermedvirkning og tverrsektorielt samarbeid innenfor folkehelseområdet.

Morten Wolden

Kommunedirektør i Trondheim kommune

Morten Wolden er kommunedirektør i Trondheim og sentral i etableringen av FN-senteret for bærekraft. Han hadde lang erfaring fra media, blant annet som redaktør i flere aviser, før han ble kommunikasjonsdirektør og strategidirektør i Sør-Trøndelag fylkeskommune. I 2010 ble han kommunaldirektør for kultur, idrett og næring i Trondheim kommune og rådmann/kommunedirektør fra 2016. Han har lang fartstid i idrettsbevegelsen, og er levende opptatt av samspillet mellom privat og offentlig sektor, spesielt mellom kommunesektoren, UH-miljøene og næringslivet.

Pål Bøyesen

kunstnerisk leder, ReMida-senteret

Pål Bøyesen er billedkunstner og performanceartist utdannet ved Statens kunst- og håndverksskole og Kunstakademiet i Trondheim. Han har hatt utsmykninger og jobbet med ulike materialer og teknikker til utstillinger. Siden oppstarten av ReMida-senteret i Trondheim i 2009 har Pål vært kunstnerisk leder

VærMed - teamet

Værnes-regionen

Kari Jørgensen: PhD i nevrobiologi, jobbet 12 år som forsker ved NTNU, har vært seniorrådgiver i Helsedirektoratet. Jobber som folkehelsekoordinator i Værnesregionen.

Astrid Gullesen: Utdannet fysioterapeut. Jobber som fagleder fysioterapi og folkehelsekoordinator i Frosta kommune.

Tove Storhaug: Utdannet vernepleier og personlig trener, videreutdanning i helse-og sosialadmini­strasjon og psykososialt arbeid med barn og unge. Nå SLT-koordinator i Selbu og Tydal kommuner.

Kari Christensen: Utdannet gartner og ergoterapeut. Forebyggende/SLT koordinator i Stjørdal kommune.

Eva Eilertsen: Utdannet helse- og psykiatrisk sykepleier, HMS-rådgiver. Jobbet med alle alders­grup­per i ulike roller i Meråker og Trondheim. Nå SLT-koordinator/miljøterapeut i Meråker kommune.

Siri Bones: Daglig leder i Stjørdal Frivilligsentral og frivillig over gjennomsnittet musikkglad.

Ågot Aakra

Prosjektdirektør

Ågot Aakra er frå sommaren 2021 prosjektdirektør for klima, miljø, mat og helse ved Folkehelseinstituttet. Aakra er utdanna ved og har arbeidd ved NMBU, Ås, i mange år. Ho har forskarbakgrunn i bioteknologi og mikrobiologi og har vidare arbeidd som forskingsrådgivar og administrasjonssjef. Før ho kom til FHI, var Aakra dekan ved Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitskap på NMBU.