Sissel Løkra

Folkehelserådgiver, Innlandet fylkeskommune

Sissel har jobbet med folkehelsearbeid i fylkeskommunen siden 2009, først i Hedmark og nå i Innlandet fylkeskommune. Hun har praktisk erfaring med mange deler av fylkeskommunens ansvar på folkehelseområdet. Alt ifra utarbeidelse av kunnskapsgrunnlag og folkehelseundersøkelser til planprosesser og strategiarbeid. Hun er prosjektleder for program for folkehelsearbeid for kommuner i tidligere Hedmark. Samarbeid og veiledning med kommuner i folkehelsearbeidet har vært og er også en viktig oppgave. Hun har realfagsbakgrunn kombinert med en videreutdanning i samfunnsplanlegging.

Folkehelsekonferansens logoikon

Folkehelsekonferansen 2022
arrangeres av

I samarbeid med

Folkehelseforeningen

Org. nummer: 983 513 786

Telefon: 954 95 003

E-post: post@folkehelseforeningen.no

Postadresse: Postboks 6686 St. Olavs plass, 0129 Oslo