Folkehelsekonferansen 2021

Konferansen 2021 hadde tittelen "Klima og bærekraftig folkehelsearbeid". Etter et års utsettelse pga korona, var det fantastisk å endelig kunne samles igjen. Her kan du se programmet, laste ned presentasjoner, lese om foredragsholderne og se streaming-opptak. Vi har ikke fått lov til å legge ut alle presentasjonene fra konferansen. Det vil ikke bli lagt ut flere enn de som ligger ute nå. Du finner presentasjoner under "Program" - de titlene som er blå er nedlastbare.

Foredragsholdere 2021

Ann Sylvi Olsen

Enhetsleder, ReMida og Svartlamoen kunst- og kulturbarnehage

Ann Sylvi Olsen er enhetsleder for ReMida og Svartlamoen kunst- og kulturbarnehage, drevet av Trondheim kommune. Barnehagen er inspirert av Reggio Emilias pedagogiske filosofi, som handler om å gi barn håp for framtiden og tiltro til sine egne ideer om å kunne forandre verden. En bærekraftig, estetisk og etisk pedagogikk

Anne Marit Mevassvik

Direktør for kultur og folkehelse

Anne Marit Mevassvik er direktør for kultur og folkehelse i Trøndelag fylkeskommune fra 1.1.21. Hun kom fra stillingen som direktør ved Stiklestad Nasjonale Kultursenter AS, og var fra 2007 fylkesråd for utdanning i Nord-Trøndelag fylkeskommune. Fra 2011 hadde hun ansvar som fylkesråd for utdanning, helse og idrett og fra 2013 og frem til utgangen av 2017 var hun fylkesrådsleder. I denne perioden var hun også leder for fellesnemnda for sammenslåingen av Sør- og Nord-Trøndelag fylkeskommuner. Hun er utdannet innen økonomi ved Trondheim økonomiske høgskole og har studier innen engelsk og russisk fra Universitet i Tromsø.

Arne Johan Vetlesen (til høyre)

Professor i filosofi, Universitetet i Oslo

Arne Johan Vetlesen er professor i filosofi og aktiv samfunnsdebattant. Samfunnsmessige, kulturelle og politiske spørsmål står sentralt i hans forfatterskap. Unge menneskers livssituasjon og framtidsutsikter opptar ham sterkt. Gjennom årene har miljøproblemene og menneskets forhold til naturen fått stadig større plass. Han setter sitt preg på offentlig debatt gjennom hyppige innslag i både avis- og etermediene.

Bjørnar Skjesol

Rådgiver, Trøndelag fylkeskommune

Rådgiver ved Trøndelag fylkesbibliotek, der han begynte som prosjektmedarbeider i 2001. Han er utdannet bibliotekar med yrkeserfaring fra Forsvaret, Dialog Corporation, NRK, Høgskolen i Nord-Trøndelag.

Seksjon for Næring har i samarbeid med fylkesbiblioteket lyst ut midler til utprøving av folkeverksted i Trønderske kommuner. Fokusområdene er utnyttelse av digital teknologi, og gjenbruk/sirkulær økonomi. 7 kommuner er nå med på et pilotprosjekt for å finne modeller for drift av skapende aktiviteter i tilknytning til biblioteket.Vi håper at dette kan bli en arena sosial kontakt, læring og mestring for nye grupper.

Camilla Stoltenberg

Direktør, Folkehelseinstituttet

Camilla Stoltenberg er lege og forsker. Hun har vært ansatt ved Folkehelseinstituttet siden 2001, fra 2012 som direktør. Hun er i tillegg professor II ved Universitetet i Bergen. Hun har doktorgrad i epidemiologi og vært sentral i utvikling av nasjonale helseregistre, biobanker, Den norske mor, far og barnundersøkelsen (MoBa) og andre helseundersøkelser.

Siden 2000 har hun arbeidet med forskning om utviklingsforstyrrelser og psykiske lidelser, spesielt hos barn. Stoltenberg ledet et ekspertutvalg om kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner som leverte en NOU i februar 2019. Hun er fast skribent i Morgenbladet.

Carolin Skogaker

Gruppeleder

Caroline Skogaker har vært aktiv speider i Norges speiderforbund siden 2009, og ble leder i 2018. Hun har hatt ulike verv i organisasjonen opp igjennom årene, og er nå styremedlem i Trøndelag Krets. Fritiden går derfor mest i å drive med speiding på alle nivå. Hun er opptatt av at barn og unge skal ha en trygg og inkluderende fritidsaktivitet å gå til, og det er en av grunnene til at Caroline har forblitt i speidern så lenge.

Ellen Hambro

Direktør, Miljødirektoratet

Ellen Hambro er direktør for Miljødirektoratet, et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet med omlag 700 ansatte ved kontorer i Trondheim og Oslo, og ved Statens naturoppsyn (SNO) sine mer enn 60 lokalkontor. Hambro er utdannet jurist og har tidligere vært ekspedisjonssjef i Landbruks- og matdepartementet og direktør for Klima- og forurensningsdirektoratet.

Hedwig Thiery Aresvik

Sentralstyremedlem, Natur og ungdom

Allerede på ungdomsskolen begynte Hedwig å engasjere seg i barnerettigheter gjennom Press, Redd Barna. Gjennom sin oppvekst har samhold og trygghet i miljøer blitt en viktig kjerneverdi, og som nå er et drivstoff for hennes engasjement.

På slutten av videregående ble hun medlem i Natur og Ungdom, og etter videregående valgt som ny lokallagsleder i Trondheim Natur og Ungdom. Hun har skrevet flere leserbrev og kronikker, deltatt i debatter og aksjoner. I dag sitter hun i sentralstyret til Natur og Ungdom og jobber mot gruvedumping i norske fjorder, og hennes hjertesaker er: styrke i samhold, og oppførsel i debatt.

Jacob Brix

Professor, Aalborg Universitet

Jacob Brix forsker i innovasjon og organisatorisk læring – spesielt i forhold til co-produksjon/samskapelse i den offentlige sektor. Jacobs forskning omhandler bl.a. hvordan man skaper de organisatoriske rammer for at samskapelse kan la seg gjøre, både internt i organisasjoner og på tvers av organisatoriske grenser. Jacob har en Ph.d. og en ErhvervsPhD-grad i innovasjon og organisatorisk læring fra Aarhus Universitet, Danmark. Han er tilknyttet forskergruppen for Capacity Building & Evaluation.

Jorid Grimeland

Leder i Folkehelseforeningen og universitetslektor ved OsloMet

Jorid Grimeland er universitetslektor ved OsloMet - Storbyuniversitet og underviser i emnet International Public Health i flere av helseprofesjonsutdanningene. Hun er utdannet fysioterapeut og med en master i folkehelsevitenskap. Hun har erfaring fra sykehus, kommune, bedriftshelsetjeneste, Helsedirektoratet og de siste årene som lektor ved OsloMet. Hun har tidligere også jobbet sammen med NMBU og deres Master i folkehelsevitenskap. Hun er også leder av Folkehelseforeningen (FHF).

Karine Nordstrand

Styreleder, Leger uten grenser Norge

Karine Nordstrand er utdannet lege og har vært styreleder i Leger Uten Grenser Norge siden 2016. Hun arbeider som avdelingsdirektør for global helse ved FHI og har jobbet for Leger Uten Grenser i Kongo, Haiti, Indonesia og Hellas.

Kine Elisabeth Martinussen

Fagansvarlig Hav og Marin forsøpling, Hold Norge Rent

Kine Martinussen er utdannet statsviter fra Columbia University i New York. Der kunne hun kombinere graden i samfunnsvitenskap med biologi, kjemi og økologi. I dag jobber hun som fagansvarlig for marin forsøpling i Hold Norge Rent.

Hold Norge Rent arrangerer Strandryddeuka, Norges største nasjonale dugnad. Begivenheten trekker titusenvis av frivillige ut for å bidra til ren natur. Hvordan mobiliserer man til en slik dugnad, hvem må man ha med på laget, og er det noen skjulte helsegevinster ved å rydde i naturen?

Kristin Halvorsen

Direktør

Kristin Halvorsen er direktør ved CICERO Senter for klimaforskning. Halvorsen er også leder av Bioteknologirådet og styreleder i Naturhistorisk museum. Hun er tidligere politiker og var medlem av Stoltenberg II-regjeringen fra 2005 til 2013. Hun var Norges første kvinnelige finansminister fra 2005 til 2009 og kunnskapsminister fra 2009 til 2013. Fra 2005 til 2012 var hun nummer to i regjeringen og stedfortreder for statsministeren.

Mari Roald Bern

Klimakoordinator, Trøndelag fylkeskommune

Mari Roald Bern har Master of Science Environmental Governance fra Albert Ludwig Universitet i Tyskland, med miljøpolitisk analyse og miljøstyring som faglig innhold. Hun har tidligere erfaring som miljørådgiver og prosjektleder i Statkraft i henholdsvis Norge og Tyskland. Denne erfaringen tok Mari med seg da hun startet som klimakoordinator i Trøndelag fylkeskommune i 2019, hvor hun blant annet leder utviklingen av regional strategi for klimaomstilling.

Marianne Meløy

skuespiller, Trøndelag Teater

Marianne Meløy er tekstforfatter og skuepiller fra Alsvåg i Vesterålen. Hun er ansatt som skuespiller på Trøndelag Teater. Hun har også laget monologene Stemt og Bunnlinja-og skrevet flere operaer og musikkteaterforestillinger i duoen «Brøløy». Mange kjenner Marianne som kåsør og spaltist.

Monica Lillefjell

Professor, NTNU

Monica Lillefjell er utdannet ergoterapeut, hun har en doktorgrad I helsevitenskap og er ansatt som professor ved NTNU, Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap. Hun er leder for det norske nettverket for utdanning og forskning innen helsefremming. Hennes forskningsfelt er folkehelse og arbeidshelse. Hun har bred erfaring innen implementeringsforsking, spesielt metoder for kunnskapsbaserte beslutningsprosesser, brukermedvirkning og tverrsektorielt samarbeid innenfor folkehelseområdet.

Morten Wolden

Kommunedirektør i Trondheim kommune

Morten Wolden er kommunedirektør i Trondheim og sentral i etableringen av FN-senteret for bærekraft. Han hadde lang erfaring fra media, blant annet som redaktør i flere aviser, før han ble kommunikasjonsdirektør og strategidirektør i Sør-Trøndelag fylkeskommune. I 2010 ble han kommunaldirektør for kultur, idrett og næring i Trondheim kommune og rådmann/kommunedirektør fra 2016. Han har lang fartstid i idrettsbevegelsen, og er levende opptatt av samspillet mellom privat og offentlig sektor, spesielt mellom kommunesektoren, UH-miljøene og næringslivet.

Pål Bøyesen

kunstnerisk leder, ReMida-senteret

Pål Bøyesen er billedkunstner og performanceartist utdannet ved Statens kunst- og håndverksskole og Kunstakademiet i Trondheim. Han har hatt utsmykninger og jobbet med ulike materialer og teknikker til utstillinger. Siden oppstarten av ReMida-senteret i Trondheim i 2009 har Pål vært kunstnerisk leder

VærMed - teamet

Værnes-regionen

Kari Jørgensen: PhD i nevrobiologi, jobbet 12 år som forsker ved NTNU, har vært seniorrådgiver i Helsedirektoratet. Jobber som folkehelsekoordinator i Værnesregionen.

Astrid Gullesen: Utdannet fysioterapeut. Jobber som fagleder fysioterapi og folkehelsekoordinator i Frosta kommune.

Tove Storhaug: Utdannet vernepleier og personlig trener, videreutdanning i helse-og sosialadmini­strasjon og psykososialt arbeid med barn og unge. Nå SLT-koordinator i Selbu og Tydal kommuner.

Kari Christensen: Utdannet gartner og ergoterapeut. Forebyggende/SLT koordinator i Stjørdal kommune.

Eva Eilertsen: Utdannet helse- og psykiatrisk sykepleier, HMS-rådgiver. Jobbet med alle alders­grup­per i ulike roller i Meråker og Trondheim. Nå SLT-koordinator/miljøterapeut i Meråker kommune.

Siri Bones: Daglig leder i Stjørdal Frivilligsentral og frivillig over gjennomsnittet musikkglad.

Øyvind Giæver

AVdelingsdirektør

Øyvind Giæver er utdannet filosof og har en doktorgrad i vitenskapsfilosofi om bruken av ekspertkunnskap i politiske beslutningsprosesser. Tidligere arbeidet han i Helsedepartementet og i Bioteknologrådets sekretariat med etiske implikasjoner av bioteknologi. I Helsedirektoratet har han siden 2004 hovedsakelig jobbet med sosial ulikhet i helse, før han for fem år siden overtok som avdelingsdirektør i Avdeling levekår. Avdelingen har bl.a. ansvar for sosial ulikhet, innvandrerhelse, systematisk folkehelsearbeid, helsekompetanse, rusforebygging og aldersvennlig samfunn.

Ågot Aakra

Prosjektdirektør

Ågot Aakra er frå sommaren 2021 prosjektdirektør for klima, miljø, mat og helse ved Folkehelseinstituttet. Aakra er utdanna ved og har arbeidd ved NMBU, Ås, i mange år. Ho har forskarbakgrunn i bioteknologi og mikrobiologi og har vidare arbeidd som forskingsrådgivar og administrasjonssjef. Før ho kom til FHI, var Aakra dekan ved Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitskap på NMBU.

Folkehelsekonferansen 2021

Klima og bærekraftig folkehelsearbeid Torsdag 28. oktober

08.00

REGISTRERING

10.00

VELKOMMEN

Møteleder: Ragnhild Storstein Spilker, styremedlem i Folkehelseforeningen
Kulturelt innslag
Thomas Gælok
Åpning
Jorid Grimeland, leder av Folkehelseforeningen
Velkommen til Trøndelag og Trondheim
Anne Marit Mevassvik, direktør for kultur og folkehelse og Morten Wolden, kommunedirektør
Pandemi og klimaendringer - hva blir viktig i folkehelsearbeidet fremover?
Camilla Stoltenberg, direktør, Folkehelseinstituttet
11.00

PAUSE

11.30

PLENUM - KLIMAENDRINGER OG FOLKEHELSE

Møteleder: Marte Kvernland, styremedlem i Folkehelseforeningen
Folk flest vil ha utslippskutt, men er uenige om løsninger - Resultater fra CICEROs klimaundersøkelse
Kristin Halvorsen, direktør, Cicero senter for klimaforskning, UIO
Klimaendringer tar liv - Lancet rapport
Karine Nordstrand, president i Leger uten grenser og avdelingsdirektør i Global helse, Folkehelseinstituttet
FN-senteret i Trondheim – For bærekraft
Morten Wolden, kommunedirektør, Trondheim kommune
Skostørrelse ungdom – om folkehelse, klima og fotavtrykk
Hedwig Thiery Arevik, sentralstyremedlem i Natur og Ungdom

«Det går til helvete. Eller?» Følelsesmessige konsekvenser av natur- og klimakrisen.
Arne Johan Vetlesen, professor i filosofi, Universitetet i Oslo

13.00
LUNSJ
14.00

PARALLELLSESJONER

A1 Helsevennlige bomiljøer. Sal San Siro 1

Møteleder: Randi Helland Stråtveit, styremedlem i Folkehelseforeningen

Rolige og trygge bomiljøer som inspirer til aktivitet, hvile og gode sosiale møteplasser er viktig for folks fysiske og mentale helse. Denne sesjonen vil ta opp viktige faktorer for å oppnå dette og dermed legge til rette for et godt liv.

Inkluderende, attraktive og bærekraftige små og mellomstore byer
Tove Nordgaard, byantikvar/sivilarkitekt MNAL, Levanger kommune

Veitrafikkstøy i Oslo og sosial ulikhet
Norun Hjertager Krog, seniorforsker, Folkehelseinstituttet

Lav luftforurensning og dødelighet
Bente Oftedal, seniorforsker, Folkehelseinstituttet

Empowerment evaluerende tilnærming for å etablere lokale ungdomsklubber, erfaringer
Anita Berg, førsteamanuensis, Nord universitet

SMIL - møteplasser fra ord til handling
Grethe Johnsen, prosjektleder, Ås kommune

A2 Helsefremmende skoler og barnehager. Møterom Gofoten

Møteleder: Mette Harriet Berntsen, rådgiver, Trondheim kommune

Vi mangler kunnskap om fysisk miljø som pedagogisk ressurs. I Trondheim kommune er et nettverk av skoler med en kollektiv læringskultur: V i S k a p e r R o m m e t. Fremtidens skole skal bygges på erfaring, eksperimentering, forskning og innovasjon.

Hvordan utforme det fysiske læringsmiljøet i skoler og barnehager?
Elisabeth Lund Winsnes, arkitekt og Magnhild Nordal Eggesbø, pedagog, begge rådgivere, Trondheim kommune

Statusoppdatering i arbeidet med forskrift og veileder om miljø og helse i barnehager, skoler og skolefritidsordninger
Mari Jonsrud Lindbekk, seniorrådgiver, Helsedirektoratet

Hvorfor og hvordan skal skoler arbeide med sosial og emosjonell læring?
Gloria Azalde, forsker, SINTEF Digital

Helsefremmende miljø på sosial medier
Randi Træland Hella, prosjektleder, Bergen kommune

Hvordan utvikle og etablere "verdens beste skolegård" - elevdeltakelse og samskaping.
Siren Hope, forsker, NTNU og Siv Tove Elisabeth Sødal, rektor, Heim kommune

A3 Klima og migrasjon - hvilke migrasjonseffekter står vi overfor i møte med global klimaendring? Møterom Nils Arne

Møteleder: Charlott Nordstrøm, rådgiver, Folkehelseinstituttet

I denne sesjonen vil vi belyse hvordan og hvorfor klimaendringer fører til økt migrasjon. Vi vil identifisere helseimplikasjoner for migranter og urfolk, og diskutere hva vi kan gjøre å bedre forstå og møte disse utfordringene.

Klimaendringer, migrasjon og helse fra et internasjonalt perspektiv
Karine Nordstrand, president i Leger uten grenser og avdelingsdirektør i Global helse, Folkehelseinstituttet

Klima og adaptasjon i samiske samfunn
Jouni Jaakkola, direktør, Center for Environmental and Respiratory Health, Universitetet i Oulo, Finland

Klimaendringer og migrasjonshelse - tid for å øke fokus på forskning
Bernadette Kumar, Co-chair, Lancet Migration European Regional Hub

A4 Hvordan møte følelsesmessige og sosiale konsekvenser av klimakrisen og anvende bærekraftige løsninger for å styrke helsen? Møterom Messanin 1 og 2

Møteleder: Wigdis Sæther, dosent, NTNU

Sesjonen vil gi en bredde av kunnskap om hvilke utfordringer vi møter og gi mulighet til ettertanke og diskusjon om praktiske løsninger. Diskusjon etter innleggene.

Følelser og natur i klimakrisens tid
Arne Johan Vetlesen utdyper tema fra plenumssamtalen

Klimaendringer og folkehelse i et nordisk perspektiv
Hilde Færevik, seniorforsker, SINTEF Digital, Avdeling Helse

Klimakrisens sosiale konsekvenser
Petter Dahle og Mathias Estensen, faglige rådgivere NAPHA (Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid)

Hodebra og ABC, en bærekraftig modell for bedre psykisk helse
Steinar Krokstad, professor, NTNU

A5 Folkehelsepolitikken fremover - hva bør vektlegges? WORKSHOP. Sal San Siro 2

Møteleder: Ole Trygve Stigen, fagdirektør, Folkehelseinstituttet

Regjeringen vil etter planen gå i gang med å utforme en ny stortingsmelding om folkehelsepolitikken. Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet arbeider for tiden med innspill til Folkehelsemeldingen. I sesjonen vil Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet presentere perspektiver fra virksomhetene til stortingsmeldingen. Det vil også være rom for å komme med innspill fra konferansedeltakerne om hva den kommende folkehelsemeldingen bør handle om.

Innledninger:

Planer for ny stortingsmelding om folkehelsearbeid 2023
Arne Marius Fosse, fungerende avdelingsdirektør, Helse- og omsorgsdepartementet

Folkehelserapporten 2021 - FHIs hovedinnspill til meldingsprosessen
Hilde Marie Tvedten, redaktør for folkehelserapporten, Folkehelseinstituttet

Folkehelsepolitisk rapport 2021 - innspill fra Helsedirektoratet til meldingsprosessen
Eva Irene Holt, seniorrådgiver, Helsedirektoratet

A6 Hvordan skal kostholdet vårt bli mer bærekraftig? Møterom Brassesparket

Møteleder: John Tore Vik, seniorrådgiver, Trøndelag fylkeskommune

Det er et ønske blant forbrukere, matprodusenter, distributører og myndigheter å ta et ansvar for en bærekraftig utvikling i vårt matforbruk. Denne sesjonen skal vise og reflektere kompleksiteten innenfor temaet, men også komme med praktiske eksempler på hvordan ta dette ansvaret.

Betydningen av klimaendringer, biomangfoldstap og forurensning for mat og helse
Ivar Baste, seniorrådgiver, Miljødirektoratet

Nok, sunn og trygg mat i Norge – et folkehelseperspektiv
Helle Margrete Meltzer, forskningssjef, Folkehelseinstituttet

Bærekraft i kommende nordiske næringsstoff- og kostholdsanbefalinger
Rune Blomhoff, professor, Universitetet i Oslo

Matglede og reduksjon av matsvinn – går det hånd i hånd?
Åshild Johansen, virksomhetsleder, Malvik kommune, sammen med prosjektgruppa: Wenke Haug, Anne Lise Edvardsen, Kristin Sundt og Lise Karin Dybvad

Hva gjør Ola og Kari for å få et mer bærekraftig kosthold? Resultater fra Den nasjonale folkehelseundersøkelsen.
Marianne Hope Abel, forsker, Folkehelseinstituttet

15:30

PAUSE

16.00-17.00

PARALLELLSESJONER

B1 Helsefremmende skoler og barnehager. Sal San Siro 2

Møteleder: Mette Harriet Berntsen, rådgiver, Trondheim kommune

Hvordan velger somaliske kvinner ut helseinformasjon for å forebygge sykdom i deres familier?
Ragnhild Ihle, førstelektor, Høgskulen på Vestlandet

Hvordan legge til rette for helsefremming i en skolekontekst?
Migle Helmersen, førsteamanuensis, Universitetet i Agder og May Olaug Horverak, rektor, Birkenes læringssenter

Evaluering av å servere gratis frokost i alle videregående skoler i Rogaland
Trude Havik, førsteamanuensis, Universitetet i Stavanger

Livsgledebarnehager - generasjonsmøter og forebygging av ensomhet
Ingvild Finstad, fagleder frivillighet og generasjonsmøter, Stiftelsen Livsglede for Eldre

Behov for systematisk tilnærming for å fremme mental helse hos barn i norske skoler
Åse Marit Hovden, spesialrådgiver folkehelse, Viken fylkeskommune

Liten og ny i barnehagen
Margarethe Midtsand, spesialkonsulent, Trondheim kommune

B2 Hvordan skal kostholdet vårt bli mer bærekraftig? Møterom Messanin 1

Møteleder: John Tore Vik, seniorrådgiver, Trøndelag fylkeskommune

Overvekt og fedme blant bygdebarn. Barrierer og muligheter for helsesykepleiere som jobber på landsbygda
Gudveig Gjøsund, seniorforsker, NTNU samfunnsforskning og Reidun Heggem, førsteamanuensis, NTNU Institutt for lærerutdanning

"Det er vanskelig å velge den mest bærekraftige biffen" - unge voksnes tanker og refleksjoner om kosthold i et bærekraftsperspektiv
Tormod Bjørkkjær, førsteamanuensis, Universitetet i Agder

Kulturelle og strukturelle faktorer som påvirker risiko for overvekt og fedme blant barn på Frøya
Tanja Plasis, forsker, St. Olav hospital

Pilottesting av et sunt og bærekraftig skolemåltidskonsept
Elling Bere, seniorforsker, Folkehelseinstituttet

B3 Hvordan forankre kunsten og kulturen i folkehelsearbeidet og jobbe på tvers av sektorer? Møterom Gofoten

Møteleder: Wigdis Sæther, dosent, NTNU

Koronapandemien har vist at kunst og kultur er viktigere enn noen gang. Vi trenger det for å løfte oss og bli beveget. Sesjonen gir kunnskap om og eksempler på samskapende arbeid i folkehelsearbeidet. Sesjonen er en workshop.

Hvorfor er kunst og kultur viktig i folkehelsearbeidet?
Wigdis Sæther, dosent, NTNU

Frivillighetens rolle i kulturarbeidet
Trygve Fætten, frivillighetskoordinator, Trondheim kommune

«Maskefall» - et samskapende kunstprosjekt som snur negative livserfaringer til noe meningsfullt
Kristian Landmark, manusforfatter/regissør, Kulturalliansen Maskefall, Kristiansand

"Glimt Recoverysenter"- perspektiver på samskaping av musikk, kunst og kulturuttrykk
Erlend Wormdahl, musikkterapeut ved Glimt recoverysenter, Trondheim kommune/KBT Midt Norge (Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling)

B4 FNs bærekraftsmål i et lokalt perspektiv. Sal San Siro 1

Møteleder: Jorid Grimeland, styreleder i Folkehelseforeningen

For å lykkes med bærekraftsmålene trengs det nye og sterke partnerskap. Myndigheter, næringslivet og sivilsamfunnet må samarbeide for å oppnå bærekraftig utvikling.

Samarbeid for bærekraft- hvordan kan bærekraftsmålene bidra til bedre samarbeid lokalt?
Ruca Maass, førsteamanuensis, NTNU

Svartlamoen, byøkologisk forsøksområde i Trondheim
Kathrine Emilie Standal, daglig leder, Boligstiftelsen Svartlamon

Hvilke rammeverk, dimensjoner og indikatorer foreslås for sosial bærekraft i nabolag, lokalsamfunn og byer? En systematisk kunnskapsoppsummering
Ragnhild Martinsen Ånestad, NMBU

"Når stedstap går på helsa løs"
Inga Elisabeth Næss, forfatter og kulturarbeider, Vega/Trondheim

B5 Helsevennlige bomiljøer. Møterom Messanin 2

Møteleder: Randi Helland Stråtveit, styremedlem i Folkehelseforeningen

Samarbeid om brannsikkerhet for sårbare grupper
Ava Sadeghi og Anja Kristin Kleiven, nasjonale pådrivere for brannsikkerhet, Skadeforebyggende forum

Fra dopsalg til lek og aktivitet - områdesatsning på Grønland i Oslo
Vigdis Tvedt, seksjonssjef lokalmiljø og folkehelse, Oslo kommune, Bydel Gamle Oslo og Monica Fleisje, seksjonsleder park- og byromsplan, Oslo kommune, Bymiljøetaten

Styrker Asset Based Community Development (ABCD)- tilnærminga innbyggjarane si deltaking i helsefremjande arbeid? Erfaringar frå ein norsk kommune.
Inger Helen Midtgård, høgskulelektor og Rita Agdal, 1. amanuensis, Høgskulen på Vestlandet

DRIVKRAFT - Lokale skadedata som verktøy for skadeforebygging
Eva Vaagland, daglig leder, Skadeforebyggende forum

Geografisk avstand og opplevd tilgjengelighet til grøntområder
Rune Slettebak, spesialrådgiver, Rogaland fylkeskommune

B6 Aktiv transport - Møterom Nils Arne

Møteleder: Johan Lund, generalsekretær i Folkehelseforeningen

Aktive transportformer, som å gå og sykle, er miljøvennlig og bidrar til å forbedre folkehelsen. Byer og tettsteder som prioriterer aktiv transport istedenfor bilbruk, oppfattes som mer attraktive på grunn av mindre trengsel og bedre livskvalitet.

Fysisk planlegging for aktiv transport
Aud Tennøy,
forskningsleder, Transportøkonomisk institutt

Tilrettelegging for at ansatte skal sykle til arbeid
Marta Eri, prosjektleder, Syklistenes landsforening

Grønne sykkelruter i byer - trygge og stressfrie turer
Marta Eri, prosjektleder, Syklistenes landsforening

17.30

SOSIALE AKTIVITETER

A. Et forfriskende bad på Sjøbadet, med muligheter for badstu. Sjøbadet er en sommer- og vinterbadeplass som holder til på St. Olavs Pir bak jernbanestasjonen i Trondheim: www.sjobadet.no

B. Omvisning på Svartalamon, Norges første byøkologiske forsøksområde. Svartlamon-modellen har søkelys på delingsløsninger, beboerdemokrati, mangfold, lav leie og gjør-det-selv-prinsipper. Beboere avgjør i felleskap hvordan de ønsker å ha det sammen og hvordan boligprosjektet skal utvikles videre: www.svartalmon.org

C. Joggesightseeing i Trondheims parker og gater med trondheimslosen: Lerkendal - Høyskole parken - Kristiansten festning - Bakklandet - Marinen med Nidarosdomen – Øya - St.Olavs Hospital - Lerkendal. 7-8 km i behersket tempo og innlagte småstopper. Her vil trondhjemslosen øse av sin kunnskap om alt fra Armfeldts armé til tidsriktige nærmiljøanlegg.

D. Orgelkonsert i Nidarosdomen, klanger fra det mektige barokke Steinmeyer-orgelet med 9 600 piper. Et av de største og flotteste katedralorgler i Europa, og som nå kan høres i vår nasjonal-helligdom. Varighet ca. 40 minutter.

19.30

APERTIF

20.00

MIDDAG

22.00

MUSIKK, DJ OG DANS

Godt samarbeidsklima for miljø og folkehelse Fredag 29. oktober

09.00

PLENUM

Møteleder: Tina Hveem, styremedlem i Folkehelseforeningen
Flere bunnlinjer? Et kåseri om folk, helse og folkehelse
Marianne Meløy, skuespiller, Trøndelag teater
Klima, miljø, mat og helse og bærekraft - ny satsning ved FHI
Ågot Aakra, områdedirektør for klima og miljø, Folkehelseinstituttet

Trøndelagsmodellen for folkehelsearbeid
Kunnskapsbaserte tiltak gjennom felles forståelse, medvirkning og forankring
Monica Lillefjell, professor, Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap, NTNU

Samskabelse i offentlig sektor. Hvad er dit mulighetsrum for samskabelse og hvordan navigerer du i det?
Jacob Brix, professor, institutt for kultur og læring, Aalborg universitet

10.15

PAUSE

10.45

PLENUM - seks lynforedrag

Møteleder: Elin Hermansen, rådgiver, Trøndelag fylkeskommune

«Ungdommer streiker, og de voksne skriver strategier”
Hvordan har Trøndelag fylkeskommune jobbet med ungdomsmedvirkning i klimaomstillingsarbeidet?
Mari Bern, klimakoordinator, Trøndelag fylkeskommune

Patruljen i samfunnet
Caroline Skogaker, gruppeleder i 1. Sandvollan speidergruppe, Trøndelag krets av Norges speiderforbund

ReMida- kultur for kreativt gjenbruk
Ann Sylvi Olsen, enhetsleder, Remida/Svartlamon barnehage, Trondheim og Pål Bøyesen, kunstnerisk leder, Remida

“Vil du VærMed – så heng på!” Et stort folkehelseprosjekt i Værnesregionen.
Kari Jørgensen, folkehelsekoordinator og prosjektleder, Værnesregionen,
Astrid Gullesen, folkehelsekoordinator, fagleder fysioterapi, Frosta kommune,
Tove Storhaug, SLT-koordinator, Selbu og Tydal kommuner,
Kari Christensen, SLT-koordinator, Stjørdal kommune,
Eva Eilertsen, SLT-koordinator/miljøterapeut, Meråker kommune,
Siri Bones, daglig leder, Stjørdal frivilligsentral

Hvordan mobiliserer vi til Norges største ryddedugnad?
Kine Elisabeth Martinussen, fagansvarlig, Hav og marin forsøpling, Hold Norge Rent, Oslo

Folkeverksted gir folkehelse?
Bjørnar Skjesol, rådgiver, Trøndelag fylkesbibliotek, Trøndelag fylkeskommune

11.45

LUNSJ

12.45

PARALLELLSESJONER

C1 Systematisk folkehelsearbeid - styringsindikatorer for et godt folkehelsearbeid. Sal San Siro 1

Møteleder: Ole Trygve Stigen, fagdirektør, Folkehelseinstituttet

Helsedirektoratet i samarbeid med FHI har utviklet styringsindikatorer for et lokalt systematisk folkehelsearbeid. Styringsindikatorene skal gi helsemyndighetene informasjon om kommunenes systematiske folkehelsearbeid og hvor "skoen trykker", og kan også brukes som en "benchmarking" av kommunene selv. Helsedirektoratet og FHI ønsker å innhente informasjon om indikatorene jevnlig, slik at man kan se utviklingen over tid. Våren 2021 gjennomføres det en pilot med et spørreskjema som inneholder spørsmål om styringsindikatorene.

Hva er styringsindikatorer for folkehelsearbeid i kommunene?
Øyvind Giæver, avdelingsdirektør, Helsedirektoratet

Kommunenes systematiske folkehelsearbeid - resultater fra kartlegging våren 2021
Gunnar Sæbø, forsker, Folkehelseinstituttet

Resultatene kommenteres fra en kommune
Gro Sæten, samfunnsplanlegger, Rana kommune

Diskusjon

C2 Helseberedskap – hvordan ruster vi oss i kommunene for å håndtere klimaskapte helseutfordringer? Møterom Brassesparket

Møteleder: Marte Kvernland, styremedlem i Folkehelseforeningen

Sesjonen vil belyse miljøhendelser i et helseperspektiv (rasfare, flom, hete mm). Hvilke forventninger er lagt til kommunene, og hvordan arbeider miljørettet helsevern i kommunene med å bidra til å oppfylle dette ansvaret?

Miljøhendelser i et helseperspektiv. Hvilket ansvar ligger til sentrale og lokale myndigheter innen miljø og helse?
Arne Marius Fosse, fungerende avdelingsdirektør, Helse- og omsorgsdepartementet

Hva slags hendelser har vi hatt de siste 10 årene?
Christine Instanes, avdelingsdirektør, Folkehelseinstituttet

Hvordan er kommunene som beredskapsorganisasjon?
Ingrid Kristiansen, kommuneoverlege, Frøya kommune

Diskusjon

C3 Hvordan løse folkehelseutfordringene i små kommuner? Messanin 1 og 2

Møteleder: Eirin Hermansen, rådgiver, Trøndelag fylkeskommune

Folkehelseutfordringer er ikke nødvendigvis de samme i bygd og by. Utfordringene er av og til knyttet til forhold ved lokalsamfunnet. Folkehelsearbeidet i små kommuner må ofte utføres med andre og færre ressurser enn det som er tilgjengelig på større steder og kommuner.

God folkehelse. Gode lokalsamfunn. To sider av samme sak.
Brit Logstein, forsker, Ruralis, Trondheim

Fra ungdoms ønske om snøskuterkjøring, til landbrukets betydning for sysselsetting, og seniordans - mangfoldig folkehelsearbeid på landsbygda
Kristin Myklevoll, folkehelsekoordinator/frisklivsveileder, Midtre Gauldal kommune

Vilje og vei – frivillighet og folkehelse
Maj Britt Svorkdal Hess, daglig leder, Rennebu frivilligsentral

Samskaping med barn og unge i lokal samfunnsutvikling gjennom tilpassing av ABCD.
Bjørn Tore Bystrøm, miljøveileder kultur og idrett, Askøy kommune

C4 Samskaping: fra idé og ambisjon til bærekraftig praksis. Møterom Gofoten

Møteleder: John Tore Vik, seniorrådgiver, Trøndelag fylkeskommune
Introduksjonen av samskaping skaper krysspress og dilemmaer på frontlinjen i forhold til hvordan ledere og medarbeidere navigerer i deres mulighetsrom. I denne sesjonen presenteres to forskjellige eksempler på implementering av samskaping fra hhv. Asker kommune, Trondheim kommune og Aalborg kommune. Det vil bli gitt praksisanbefalinger, hvordan samskaping kan evalueres for å øke treffsikkerheten av aktiviteter og innsatser så disse gir mest mulig verdi. Sesjonen avsluttes med dialog.
Innlegg ved:

Lars Ueland Kobro, prosjektleder/forsker, leder av Senter for sosialt entreprenørskap og samskapende sosial innovasjon, Institutt for helse- sosial- og velferdsfag, Universitetet Sørøst-Norge

Sara Andersson og Kristin Tverager Alfer, prosjektledere for "Pilot for programfinansiering 0 -24" i Trondheim kommune - innbyggernes modell

Jacob Brix, professor, institutt for kultur og læring, Aalborg universitet

C5 Sosial bærekraft. San Siro 2

Møteledere: Elise Fonn, styremedlem i Folkehelseforeningen og Tine Norderhaug, leder av FHF Ung

Med sosial bærekraft mener vi å jobbe for at alle mennesker skal ha like sjanser til et stabilt helsefremmende liv, til å få utdanning, jobbe og leve uten diskriminering av noe slag. I denne sesjonen ser vi på sammenhengen mellom folkehelse og sosial bærekraft, og utforsker tilgjengelige verktøy til sosial bærekraft.

Grunnet frafall er sesjonen delvis blitt lagt om (15.10).

Program for folkehelsearbeid i kommunene i et bærekraftperspektiv
Nina Kolbjørnsen, seniorrådgiver, Helsedirektoratet

Gode studentliv for å bygge bærekraftige samfunn
Siri Bjaarstad, prosjektleder, SiT

Unge som sosiale entreprenører
Gunn Stø, prosjektleder SiT Labs

13.45

PAUSE

14.15

PLENUM

Møteleder: Ragnhild Storstein Spilker, styremedlem i Folkehelseforeningen

Allianser og samarbeid for bedre miljø og folkehelse. Fungerer det og har det noen effekt?
Øyvind Giæver, avdelingsdirektør, Helsedirektoratet
Ellen Hambro, direktør, Miljødirektoratet
Ågot Aakra, områdedirektør, Folkehelseinstituttet

Moderator: Harry Tiller, kommunikasjonssjef, Trondheim kommune


Priser for beste forsknings- og prosjekt/praksisabstract
Wigdis Sæther, dosent, NTNU
Gi innspill på tema til kommende Folkehelsekonferanser - mentometer
Lansering av neste års konferanseby

15.15

VEL HJEM!

Folkehelsekonferansen 2021 Dag 1

Folkehelsekonferansen 2021 Dag 2

Nyheter - Folkehelsekonferansen 2021

Dette har blitt skrevet om Folkehelsekonferansen 2021

18.01.2022

Flere har skrevet artikler om årets konferanse eller noen av de mange foredragsholderne. Her har vi samlet lenker til noen av artiklene.

Presentasjoner fra konferansen er tilgjengelige

15.11.2021

Vi vil takke alle deltakere og innledere for en fantastisk konferanse i Trondheim! Er det noe du har lyst til å se nærmere på, har vi nå lagt ut årets presentasjoner.

Folkehelsekonferansen i bilder

10.11.2021

Fotograf Arvid Storli foreviget første dagen av konferansen.

Se opptak fra Folkehelsekonferansen

10.11.2021

Folkehelsekonferansen 2021 er vel gjennomført. Nå kan du se opptakene!

kl. 11.00: Se konferansen Aldersvennlig stedsutvikling gratis på nett!

27.10.2021

Se forkonferanse D "Aldersvennlig stedsutvikling" live her nå! Gratis via linken: https://vimeo.com/639105436

90 dagers fri tilgang til tidsskriftene fra SAGE

24.10.2021

Deriblant Scandinavian Journal of Public Health med supplementsnummeret med abstractene på Folkehelsekonferansen 2021. Og det nylige utgitte spesialnummeret om Sosiale, økonomiske og helserelaterte konsekvenser av COVID-19.

Følg deler av årets konferanse på nett!

12.10.2021

Konferansen tilbyr strømming av deler av Folkehelsekonferansen. Pris: kr 950,-.

GRATIS Kveldsarrangement på Dokkhuset Scene

20.09.2021

Hvordan kan unge selv komme på banen og bidra til innovasjon og vekst? Folkehelseforeningen Ung inviterer i forbindelse med Folkehelsekonferansen 2021 til kveldsarrangement onsdag. 27. oktober kl. 19.

Velkommen til Trondheim!

13.09.2021

Det nærmer seg at vi endelig igjen kan ønske velkommen til Folkehelsekonferansen og vi ser fram til å møte dere i Trondheim 27.-29-oktober. Godt smittevern er en selvfølge og konferansen vil gjennomføres med bruk av koronasertifikat.

Vil du ha stand på konferansen?

22.06.2021

Det blir mulighet for stands i konferanseavdelingens pauseområde. Påmeldingsfristen er 1. august for utstillere som vil ha stand på konferansen.

Allerede 130 deltakere er påmeldt!

16.06.2021

Husk å melde deg på før 1. juli for billigste konferanseavgift. Avbestilling frem til 15. september uten kostnad.

Program og påmelding er lansert!

02.05.2021

Nå er programmet lagt ut og påmeldingen er åpen! Husk at du kan melde deg av konferansen uten kostnader frem til 15. september. Det er billigere konferanseavgift hvis du melder deg på før 1. juli!

Fortell om dine forskningsresultater eller praksiserfaringer på folkehelsekonferansen!

21.03.2021

Invitasjon til å sende inn abstracts og sammmendrag innen 1. juni!

Program og påmelding kommer i april!

09.03.2021

Folkehelsekonferansen gjennomføres i oktober og programkomiteen er i full gang med å få på plass programmet. Temaet klima og bærekraftig folkehelsearbeid er fortsatt dagsaktuelt og vi ser fram til å treffe dere i oktober, enten fysisk eller digitalt. Håper vi sees!

Påmelding for konferansen 2022 er ikke åpen ennå.