Folkehelsekonferansen 2019

Konferansen 2019 hadde tittelen "Livskvalitet og psykisk helse". Det ble to flotte dager i Oslo med mange ulike foredragsholdere, flere parallellsesjoner og et veldig engasjert publikum. Her kan du se programmet, laste ned presentasjoner, lese om foredragsholderne og se streaming-opptak. Vi har ikke fått lov til å legge ut alle presentasjonene fra konferansen. Det vil ikke bli lagt ut flere enn de som ligger ute nå. Du finner presentasjoner under "Program" - de titlene som er blå er nedlastbare.

Foredragsholdere 2019

Akhenaton de Leon

Daglig leder

Akhenaton de Leon er født i London, oppvokst på Trinidad i Karibien og har bodd i Norge de siste førti årene. Han har sett de store demografiske forandringene i Norge i denne perioden.

Akhenaton de Leon grunnla Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD) i 1993 fordi han så et behov for å sette fokus på myndighetenes rolle når det gjelder antidiskriminering og likeverdige offentlige tjenester. OMOD har siden starten arbeidet både med konkrete enkeltsaker der personer har vært utsatt for rasisme og diskriminering og arbeidet prosessorientert i forhold til institusjonell diskriminering. OMOD har deltatt i en rekke offentlige råd og utvalg og har bidratt til et bedre diskrimineringslovverk i Norge.

Alexander Medin

YOGALÆRER, LEDER OG GRUNNLEGGER AV YOGA FOR LIVET

Alexander Medin har undervist yoga i 25 år. Han er en av kun 35 personer i verden som er sertifisert av legendariske Pattabhi Jois. Alexander har også en MA i Sanskrit og Indiske religioner. Han startet stiftelsen Yoga for Livet i 2011 for å kunne tilby yoga til rusavhengige og innsatte i fengsel. Han er også grunnleggeren av Nøsen Yoga og Fjellhotell i Valdres.

Back in the Ring (BITR) tilbyr yoga for rusavhengige. De vil fortelle kort om sine metoder, framgangsmåter og hva de fokuserer på for å fremme bedre psykisk helse og økt livskvalitet blant sine deltagere. BITR begynte som et prøveprosjekt i 2013 og er nå i 15 byer over hele landet hvor de samarbeider med rusomsorgen.

Anand Bhopal

Lege og forsker

Anand Bhopal har studert medisin i Storbritannia og har også en mastergrad i filosofi og helse. Han gjennomførte sin turnustjeneste i Glasgow, en by med 28 års forskjell i levealder mellom to nabolag, og fikk der førstehånds kjennskap til den nære sammenhengen mellom fattigdom og dårlig helse. Senere jobbet Anand ved den medisinske direktørens kontor for «Public Health England» før han flyttet til Norge i september 2018. Han er nå ansatt som forsker ved Enhet for migrasjonshelse i Folkehelseinstituttet.

Anne Kristine Bergem

PSYKIATER OG FØRSTELEKTOR

Anne Kristine Bergem er psykiater og førstelektor ved OsloMet - Storbyuniversitetet. Hun har mange års erfaring fra psykisk helsevern, både som kliniker og fagleder. Hun har også vært fagrådgiver i Rådet for psykisk helse og i BarnsBeste - nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende. Hun har skrevet flere bøker, vært huspsykiater i podcasten Pia og psyken og spaltist for bladet Psykisk helse og for RTVS Sør. Hun sitter i styret for Modum Bad og i styret for PsykOpp.

Anneli Otnes

PSYKOLOG, SPESIALIST I KLINISK BARNE- OG UNGDOMSPSYKOLOGI, ENERHAUGEN FAMILIEVERNKONTOR

Anneli Otnes var prosjektleder for arbeidet med bekymringsfullt fravær i Asker kommune, før hun kom til Enerhaugen familievernkontor.

Innlegget hennes vil handle om suksessfaktorer i arbeid med skolefravær, om hva som hindrer samarbeid på tvers av instanser og om gode tips for å holde barn og ungdom på skolen. Hva må vi forstå om oss selv, eleven og hverandre for å klare og dra i samme retning? Basert på erfaring fra arbeid i BUP, PPT og barneverntjenesten (funksjonell familieterapi) har hennes fokus de siste årene vært på å øke bevisstheten om samspillet mellom skole, foreldre og hjelpeapparatet.

Annette Sett Gjessing

SIVILØKONOM

Annette Sett Gjessing har 20 års variert arbeids- og ledererfaring fra forskjellige bransjer og land i Europa, blant annet i The Performance Group (Bedriftsrådgivning) som seniorrådgiver og adm. dir. Konsulent for toppledergrupper. Hun er grunnlegger av NaKuHel-Barnehagen. Fra 2013 er hun ansatt som leder for NaKuHel Asker, Kunnskap & formidling (HelseFrem).

Arild Aambø

LEGE, SPESIALIST I ALLMENNMEDISIN, SENIORRÅDGIVER

Arild Aambø har klinisk erfaring i hovedsak fra allmennmedisin og rehabilitering, men med en betydelig interesse for terapeutisk arbeid. Han grunnla og var fra 1994 til 2004 leder for Primærmedisinsk verksted – senter for helse, dialog og utvikling. Dette senteret drives i dag av Kirkens bymisjon. Han har siden 2003 vært ansatt ved Nasjonalt kompetansesenter for migrasjons- og minoritetshelse (NAKMI), nå Enhet for migrasjonshelse i Folkehelseinstituttet, og underviser regelmessig om forhold relatert til innvandreres fysiske og psykiske helse og klinisk kommunikasjon.

Arne Holte

Professor i helsepsykologi

Arne Holte er tidligere assisterende direktør, fagdirektør og divisjonsdirektør for psykisk helse i Folkehelseinstituttet. Holte har vært professor i klinisk psykologi ved Universitet i Tromsø og professor i medisinske atferdsfag ved Universitetet i Oslo. Han har også vært psykoterapeut, familieterapeut, skole- og kommunepsykolog og nestleder i Psykologiforbundet. Nå arbeider han mest med befolkningsrettete strategier for å fremme psykisk helse og forebygge psykiske lidelser i Norge, lokalt og nasjonalt.

Benedikte Narum Jenssen

INSPEKTØR, TEATERLÆRER OG PROSJEKTLEDER

Benedikte Narum Jenssen er inspektør og teaterlærer ved Fyrverkeriet kulturskole i Vestre Toten, og prosjektleder for Flere Farger Toten – Gjøvik. Hun har 20 års erfaring som produsent, pedagog og formidler av kunst og kultur for og med barn, ungdom og voksne og er også sanger og musiker. Med bandene Narum og Songs From The Sea har hun gitt ut flere album og turnert over hele landet.

Flere Farger Toten – Gjøvik er et interkommunalt kunst– og kulturprosjekt der Vestre Toten, Østre Toten og Gjøvik kommuner samarbeider. Målet er en årlig forestilling der barn og unge med ulik kulturell bakgrunn står på scenen sammen. Det er først og fremst et kulturprosjekt, men også en flott måte å jobbe med folkehelse, inkludering og integrering.

Bernt Brevik

Museumsdirektør

Bernt Brevik har vært helse- og sosialsjef i flere kommuner og deltatt i eller vært leder for utviklings- og omstillingsprosesser både lokalt og nasjonalt. Han har foreslått og stått bak flere endringer innen helse- og omsorgssektoren. De senere årene, som museumsdirektør, var Brevik med på å bygge opp Museet Kystens Arv. Han har skrevet flere mindre skuespill og initiert stiftelser og er mottaker av flere priser. Brevik har nylig startet Miljøstiftelsen HAV.

Cecilie Kjølnes Skar

PROGRAMLEDER OG SAMFUNNSGEOGRAF

Cecilie Kjølnes Skar er programleder for områdeløftene Ammerud og Romsås i Bydel Grorud, Groruddalssatsingen. Hun har en master i samfunnsgeografi fra Universitetet i Oslo og har arbeidet som programleder siden 2011. Hun har forelest om samme tema på VID.

Eduard Myska

REGISSIØR OG DAGLIG LEDER

Eduard Myska ble født i Praha og kom til Norge i 1969. Han har regiutdannelse fra Polen. I Norge har han arbeidet med forskjellige friteatergrupper og undervist ved Bårdar akademiet og ved forskjellige høgskoler.

Eduard Myska startet teatergruppa Vildenvei ved Sinsen Distriktspsykiatriske senter i 1995 og har siden da hatt teater i det psykiske helsefeltet som hovedarbeid. I dag tilhører Teater Vildenvei Oslo Universitetssykehus. Teateret har hatt vel hundre skuespillere over tid på ulike og provisoriske scener og satt opp skuespill med dramaer, komedier, musikaler, barneteater og diktprogram. I Teater Vildenvei står mestring og tilhørighet sentralt.

Elise Birkeland

DAGLIG LEDER OG FOLKEHELSEARBEIDER

Elise Birkeland er daglig leder i Idrett Bergen Sør. Hun har en bachelor i folkehelsearbeid og har siden 2012 jobbet i Idrett Bergen Sør med å utvikle nye prosjekt og tiltak for ulike målgrupper. Hun brenner for å gi ulike mennesker muligheten til å oppleve mestring, bevegelsesglede og ikke minst sosial tilhørighet.

Elise Birkeland vil presentere prosjektet Utrustet-Ung hvor målet er å utvikle et aktivitetstilbud med fokus på fysisk aktivitet og mestring for unge mennesker med utfordringer innen rus og/eller psykiatri.

Ellen Foyn Bruun

FØRSTEAMANUENSIS OG DRAMATERAPEUT

Ellen Foyn Bruun er førsteamanuensis i drama/teater ved NTNU og utdannet dramaterapeut fra University of London.

Hun har arbeidet ved NTNU siden 2008 og utviklet forskningsfokus på scenekunst og helsefremming, teoretisk og praktisk og er aktiv bidragsyter i flere internasjonale nettverk med dette fokuset, inkludert Nordic Research in Arts & Health.

Ellen M. Paulssen

Seniorrådgiver

Ellen M. Paulssen er seniorrådgiver i Helsedirektoratet. Hun har mange års erfaring med utvikling av nasjonal folkehelsepolitikk og understøttelse av kommunalt folkehelsearbeid. Hun har jobbet mye med implementering av folkehelseloven siden den kom i 2012, herunder formidling, veiledning og samarbeid med andre aktører både på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. Ellen er nå involvert i den tiårige satsingen Program for folkehelsearbeid i kommunene.

Ellinor F. Major

Psykolog og spesialrådgiver

Ellinor F. Major er utdannet psykolog ved UiO. Hun arbeidet flere år med traumatiserte flyktninger og har en PhD med en avhandling om videreføring av traumer. Hun har de siste 15 år hatt ulike lederstillinger i Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet innen psykisk helse. Ellinor arbeider nå i Helse- og omsorgsdepartementet med å inkludere psykisk helse i folkehelsearbeidet.

Ensomhet påvirker både den fysiske og psykiske helsen og er en risikofaktor på linje med fedme og fysisk inaktivitet. Likevel er ensomhet tabu. "Sammen mot ensomhet. Regjeringens strategi for å forebygge ensomhet (2019-2023)" viser hvordan vi kan bekjempe ensomhet som tabu gjennom åpenhet, kunnskap og forebyggende tiltak.

Emil Johan Stenhaug

Skoleelev og klubbmedarbeider

Emil Johan Stenhaug er 17 år gammel og jobber som klubbmedarbeider i Skedsmo kommune. Han liker å drive med politikk og være med venner. Emil er med i Demokratigruppa i Skedsmo

Espen Røysamb

PROFESSOR, LEDER OG SENIORFORSKER

Espen Røysamb er professor i psykologi ved Universitetet i Oslo, leder for forskningssenteret PROMENTA og seniorforsker ved Folkehelseinstituttet. Han forsker blant annet på livskvalitet, personlighet og gener og miljø, og er også interessert i forebygging, helsefremming og forholdet mellom livskvalitet og psykisk helse.

Vår livstilfredshet påvirkes av personlighet og genetikk. Men hvor stor betydning har disse faktorene? Røysamb vil oppsummere nyere forskning om hvordan gener og miljø bidrar til livskvalitet, om personlighetstrekkenes rolle - og om menneskers potensiale for økt livskvalitet.

Gjermund Abrahamsen Wik

Folkehelsekoordinator

Gjermund Abrahamsen Wik har oppgaver innen folkehelse, sykkelby, kollektivtilrettelegging samt er kontaktperson for Finnmark Friluftsråd i Alta kommune. Den tidligere politimannen har jobbet i kommunen siden 2010 og har deltatt i flere nettverkssamlinger og referansegrupper tilknyttet folkehelsearbeid i regi av KS.

Alta kommune var med i pilotprosjektet hvor KS kurset et knippe kommuner i hvordan gå frem for å lage et godt oversiktsarbeid. Det er erfaringer og eksempler herifra han vil vise til i sin presentasjon i parallellsesjon A1.

Grete Daling

Førstelektor

Grete Daling jobber som førstelektor ved Nord Universitet, på fakultet for lærerutdanning, kunst og kultur. Hennes hovedområde er sang, stemmebruk og ensembleleledelse. Hun var igangsetter av, og jobber også med forskningsprosjektet Syng deg friskere, som handler om hvordan korsang kan være helsefremmende for personer som har psykiske helseutfordringer.

Hannah Wozene Kvam

ARTIST, SKRIBENT OG RÅDGIVER

Hannah Wozene Kvam er rådgiver for kultur og mangfold i Akershus Fylkeskommune. Hun har i 25 år jobbet som artist, skribent og formidler og er brennende opptatt av mangfoldsfeltet.

I sitt innlegg «gi rom» vil hun gå inn på hvordan de synlige og usynlige strukturene fungerer på arbeidsplassene og generelt i samfunnet. For hvem er det som treffer beslutninger og hvilke perspektiv er det som fremmes? Hvem er det som deltar? Og hva skjer når deltakelsen uteblir?

Heidi Thommesen

Frivillighetskoordinator og rådgiver

Heidi Thommessen er prosjektleder for Aktiv i Asker-prosjektet (AiA) i Asker kommune. Hun arbeider til daglig som frivillighetskoordinator og rådgiver i Strategi og samfunn, som er rådmannens administrasjonsnivå. Heidi har en bachelor i kulturfag og holder på med en master i ledelse.

Helle Beer Urheim

Geograf

Helle Beer Urheim er utdannet geograf fra Universitet i Bergen og har jobbet med areal- og transportplanlegging og utredning både i Bergen og Oslo kommune. Hun har tidligere jobbet som miljørådgiver i et privat konsulentselskap.

I sitt innlegg vil hun med bakgrunn i Oslo kommunes «Gåstrategi» snakke om hva er gåing og hva er en gående og hvorfor det er viktig for kommunen at folk går. Hva er gevinstene og hvordan kan økt fokus på gåing bidra til tilhørighet og deltakelse?

Idun Jin Dragland

Skoleelev og ungdomsordfører

Idun Jin Dragland er i sin andre periode som ungdomsordfører i Skedsmo kommune, og er med i ungdomsrådet. Hun er med i Barneombudets ekspertgruppe og hun er også med i Fellesnemnda Ung som er de unges nemnd og stemme i den politiske prosessen rundt nye Lillestrøm kommune, sammenslåingen av Skedsmo, Fet og Sørum. Her sitter hun i styret. Idun er også med i Demokratigruppa i Skedsmo

Ingrid M. Tolstad

Sosialantropolog og seniorforsker

Sosialantropolog Ingrid M. Tolstad er seniorforsker ved Arbeidsforskningsinstituttet, OsloMet - Storbyuniversitetet. Der forsker hun på kreativitet og innovasjon i privat og offentlig sektor, og på utvikling av metodikk for ungdomsmedvirkning i lokal stedsutvikling.

Basert på innsikter og erfaringer fra en rekke prosjekter om unges medvirkning i lokal stedsutvikling vil Ingrid i dette innlegget ta for seg hvordan deltakelse og involvering i seg selv kan bidra til positive livsendringer for unge deltakere.

Jan-Egil Holter-Wilhelmsen

Spesialbibliotekar

Jan-Egil er spesialbibliotekar ved Horten bibliotek og jobber med Spillprosjektet i Horten samt andre prosjekter. Han har en bachelorgrad i bibliotek og informasjonsvitenskap. Jan-Egil er opptatt av å få til involveringsprosesser og samarbeid med andre aktører, som skolen. Han spiller selv både dataspill, brettspill og rollespill.

Jeanine M. Harrysson

Poet og muntlig forteller

Jeaninne M. Harrysson er poet, muntlig forteller og tidligere Oslomester i Slam Poesi. Gjennom Tekstlab Inkubator forsker hun på poesi og spoken word i et bredere og tverrfaglig performanceuttrykk. Hun holder formidlingskurs ved navn «Ditt livs mesterverk» hvor hun kurser i hvordan man kan formidle hverdagshistorier på en mesterlig måte.

John H. Jakobsen

DAGLIG LEDER OG SYKEPLEIER

John H. Jakobsen er daglig leder i John H. Jakobsen Consult og jobbet fra 2009-2017 som prosjektleder i KS for det nasjonale prosjektet «Helse og Omsorg i Plan».

Han har jobbet tett sammen med Tor-Ivar Karlsen med temaer knyttet til folkehelse i kommunal planlegging. Cirka 70 kommuner har vært med i nettverk knyttet til å utvikle eller revidere folkehelseoversikten i egen kommune.

Jorid Grimeland

Leder i Folkehelseforeningen og universitetslektor ved OsloMet

Jorid Grimeland er universitetslektor ved OsloMet - Storbyuniversitet og underviser i emnet International Public Health i flere av helseprofesjonsutdanningene. Hun er også leder av Folkehelseforeningen (NOPHA).

Jutta Lindert

Professor og president

Jutta Lindert er professor i folkehelse ved Universitet i Emden i Tyskland og gjesteforsker ved WRSC, Brandeis Universitet i USA. Hennes forskningsinteresser er global psykisk folkehelse, med særskilt fokus på sosialt miljø, resiliens, vold, traumatiske livshendelser og psykisk helse og livsløpsepidemiologi.

Jutta Lindert er president i Section on Public Mental Health i European Association of Public Health (EUPHA) og er involvert i flere multisenter forskningsprosjekter som undersøker miljødeterminanter for psykisk helse og resiliens i ulike grupper. Psykisk helse og livskvalitet varierer mye både innenfor og mellom land, både globalt og i Europa.

Variasjoner i psykisk helse innenfor land viser at noen grupper i befolkningen er spesielt sårbare på grunn av livshendelser. Jutta Lindert vil i sin presentasjon gå gjennom kunnskapen vi har om faktorer som påvirker psykisk helse og livskvalitet gjennom livet.

Kari Batt-Rawden

FØRSTEAMANUENSIS OG SOSIOLOG

Kari Batt-Rawden er førsteamanuensis og sosiolog, NTNU, Gjøvik. Hun har bred erfaring med ledelse av forsknings- og utviklingsarbeid og ledelse av en rekke undervisningstilbud innen helsefremmende og forebyggende arbeid.

Den faglige hovedtyngden er relatert til musikk og helse, natur-kultur-samspillet og helsevitenskap. Grunnsynet er hvordan man gjennom en holistisk og salutogen tilnærming ser menneskets livssituasjon og helse i sammenheng.

Kari Frank

Psykolog og spesialrådgiver

Kari Frank er spesialrådgiver i Norsk psykologforening og har særlig ansvar for hovedsatsningen Forebygging for barn og unge, med vekt på universelle og selektive tiltak.

Hun er spesialist i samfunns- og allmennpsykologi og har mange års erfaring som kliniker i somatikken og kommune. Kari Frank har skrevet selvhjelpsbok om å leve med sykdom, der utfordringer knyttet til ensomhet er et sentralt tema. Hun var tidligere seniorrådgiver i Helsedirektoratet, sitter i styret til Voksne for barn og driver med sosialt entreprenørskap på fritiden.

Knut Arne Gurigard

Daglig leiar

Knut Arne Gurigard er dagleg leiar i Regionrådet for Hallingdal, som er det politiske samarbeidsorganet for dei 6 kommunane i Hallingdal. Han har lang erfaring med interkommunalt samarbeid og som ein pådrivar for å setja livskvalitet på dagsorden i forhold til regional utvikling.

Etter initiativ frå Regionrådet er Hallingdal ein pilot i nasjonal samanheng, for gjennomføring av livskvalitetsundersøking etter nytt målesystem. Hallingdal si tilnærming er m.a. livskvalitet som ein vekstskapar.

Kristin Marie Felde

DIREKTØR OG CAND.SCIENT

Kristin Marie Felde er direktør for medborgerskap i Asker kommune. Hun er utdannet Cand. scient. fra Norges idrettshøgskole og har tidligere blant annet vært fylkesdirektør for kultur, frivillighet og folkehelse i Akershus.

Asker, Hurum og Røyken kommuner bygger den nye kommunen på to helt sentrale bærebjelker, FNs bærekraftsmål og medborgerskap. Medborgerskapsperspektivet gir innbyggerne både større medvirkning i egen kommune, og et større ansvar for å bidra til å sette de riktige utfordringene på dagsorden, finne de gode løsningene og gjennomføre.

Det å bli sett, bli hørt og få mulighet til å påvirke og ta medansvar for sitt eget lokalmiljø, mener vi har betydning for både livskvalitet og folkehelse.

Lillian Jahr Oterholt

Spesialrådgiver

Lillian Jahr Oterholt er utdannet kommunalkandidat og har en master i styring og ledelse. Hun har 20 års erfaring fra kommunal sektor, hovedsakelig med ledelse og HR-arbeid.

Lillian jobber nå med medvirkning og innbyggerdialog, særlig i kommunens planprosesser og stedsutvikling. Hun ivrer for å engasjere flere i kommunens utvikling ved å møte folk og få innspill og ideer fra alle de som er eksperter på hvordan det er å bo i Lørenskog.

Line Merete Larsen

GRÜNDER OG LEDER

Line Merete Larsen er sammen med Tori Nes Aadnesen gründer og leder av det sosiale entreprenørskapet Ville Veier i Stavanger. Med solid sosialfaglig og kunstfaglig utdanning har de bygget opp Ville Veiers konsept som sosialt entreprenørskap med kunstnerisk-kunstterapeutisk profil.

I Ville Veier i Stavanger står deltakernes skapende virksomhet i sentrum. Gjennom drama, teater og kreative metoder gis de muligheter for å oppdage og utforske egne ressurser, få nye erfaringer og tilegne seg økt mestringstro og handlingskompetanse som kan bidra til endring og sosial inkludering.

Linn Haraldstad

RÅDGIVER

Linn Haraldstad er rådgiver folkehelse, klima og miljø i Indre Østfold kommune og har tidligere jobbet som folkehelserådgiver i Akershus fylkeskommune og folkehelsekoordinator i Trøgstad og Hobøl kommuner. Hun har nå jobben med å lede folkehelsearbeidet i Norges største kommunesammenslåing hvor Askim, Eidsberg, Hobøl, Spydeberg og Trøgstad kommuner blir til Indre Østfold kommune.

Marianne Aas

Enhetsleder og arkitekt

Marianne Aas har lang erfaring fra arbeidet med sosial infrastruktur i Oslo. Gjennom arbeidet med saksbehandling av barnehager, skoler, omsorgsboliger og sykehjem for Plan- og bygningsetaten i Oslo har hun jobbet mye med planlegging for barn og eldre. Hun er utdannet arkitekt fra Kunstakademiets arkitektskole i København, og jobber særlig med å gjøre Oslo til en aldersvennlig by, og hvordan skoleanlegg kan være gode møteplasser for nærmiljøet.

Marthe Øvrum

Sosionom og rådgiver

Marthe Øvrum jobber som rådgiver i Rosa kompetanse skole. Hun er utdannet sosionom, og er tidligere leder av den landsdekkende organisasjonen Skeiv Ungdom. Marthe er opptatt av at de av oss som bryter med normer for kjønn og seksualitet, skal bli møtt på en god måte i møte med fagfolk. Å få kunne leve gode liv som hele seg forutsetter å bli møtt på en god måte av omgivelsene.

Rosa kompetanse er fagavdelingen i FRI- Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold. Rosa kompetanse tilbyr kompetanseheving om kjønn- og seksualitetsmangfold for ansatte i blant annet helse-, sosial-, skole- og barnehagesektoren.

Nina E. Bøe

SKODESPELAR OG LEIAR

Nina E. Bø er leiar for NaKuHel Sunnmøre, er utdanna skodespelar og har mastergrad i Art & Environment frå Falmouth University. Ho har undervist ved Høgskulen i Volda, og har vidareutdanning frå MA Mestring & Myndiggjering. Hennar faglege engasjement ligg i kunst-natur-helse koplingar, og særskilt dei epistemologiske føresetnadane som hemmar og fremjar forståinga av desse samanhengane.

Nyojah Rogers Ali Adam

Driftsleder og fagskoleingeniør

Nyojah Rogers Ali Adam er født og oppvokst i Ghana og har bodd i Norge siden 1986. Han kom som student og har siden 1991 arbeidet på Universitetet i Oslo i eiendomsavdelingen. I flere år ble Nyojah Rogers Ali Adam utsatt for rasistisk trakassering på jobben uten at ledelsen tok grep. I 2016 kontaktet han Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD) for å få hjelp og OMOD tok opp saken med Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) hvor Adam fikk medhold i at han ble diskriminert og at Universitetet i Oslo hadde brutt diskrimineringsloven.

Ragnhild Bang Nes

PSYKOLOG, FØRSTEAMANUENSIS OG SENIORFORSKER

Ragnhild Bang Nes har særlig arbeidet med problemstillinger knyttet til stabilitet og endring i psykisk helse og livskvalitet, forholdet mellom psykisk helse og uhelse, og betydningen av gener og miljøfaktorer.

I 2017 la regjeringen frem en ny strategi for god psykisk helse som understreket målet om å skape et samfunn som fremmer livskvalitet for alle gjennom hele livsløpet og livskvalitetsmåling som et viktig styringsverktøy. Ragnhild Bang Nes ledet i 2018 arbeidsgruppen som står bak det nye systemet for måling av livskvalitet i Norge.

Livskvalitetsdata har blitt samlet inn i Hallingdal, Østfold og Hedmark. Hvordan har vi det? Hvem trives best og lider mest? Hvordan kan livskvalitetsmål bidra til bedre tilrettelegging for gode liv både lokalt og nasjonalt?

Rasmus Raabo Reinvang

Byrådssekretær

Rasmus Raabo Reinvang er byrådssekretær for byutvikling for Hanna E. Marcussen. Han har siden 2013 vært bydelspolitiker for Miljøpartiet De Grønne i bydel Grünerløkka. Han ble valgt inn i bydelsutvalget i 2015, og leder bydel Grünerløkkas byutviklingskomité.

Reinvang har en magistergrad i kulturstudier ved Universitetet i Oslo, med spesialisering i sørasiatisk kultur og religion. Han har tidligere jobbet i WWF Verdens naturfond i Norge og Kina, og var partner i konsulentfirmaet Vista Analyse i perioden 2012-2015.

Reza Rezaee

LEDER OG MILJØARBEIDER

Reza Rezaee er leder av Samfunn og nærmiljøteamet i Bydel Sagene. Han har en Cand. Mag. i sosiologi og videreutdanning i ledelse og gerontologi. Han har tidligere jobbet som miljøarbeider på eldresenter og bomiljøarbeider. For tiden jobber han som ungdomskoordinator for jobb i Ungdomstiltakene i Bydel Sagene.

Reza Rezaee vil presentere erfaringer med samvirkemodellen, en erfaringsbasert modell for beboerinvolvering for et bedre bo- og nærmiljø i bydel Sagene.

Rikke Dahl Monsen

Programansvarlig og samfunnsgeograf

Rikke Dahl Monsen er samfunnsgeograf, og har arbeidet med miljøspørsmål siden hun var 12 år og ble aktiv i Natur og Ungdom. I Oslo kommune har hun vært med å utvikle det kretsløpsbaserte avfallssystemet og Oslos klima- og energistrategi. Hun har ledet kommunens nettverk Næring for klima. I dag har hun ansvar for programmet når Oslo er Europeisk miljøhovedstad i 2019

Sheldon Blackman

Musiker og låtskriver

Sheldon Blackman ble født inn i musikken som sønn av den nå avdøde Ras Shorty fra Trinidad og Tobago, som var selveste pioneren av musikksjangeren soca. Sheldons musikk er tidligere beskrevet som lyden av «Karibias musikalske hjerteslag», og er en miks av sjangere som calypso, soca, reggae, jazz og blues. Låtene hans har tankevekkende og oppløftende tekster som gir lyst til å danse og synge med. Han har spilt inn seks studioalbum og hatt en rekke konserter på Trinidad, i Norge og internasjonalt. Han er nå basert i Oslo.

Sigurd Oland Nedrelid

Samfunnsgeograf og fagkoordinator

Sigurd Oland Nedrelid er fagkoordinator i Program bilfritt byliv i Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune. Han har en master i samfunnsgeografi fra Universitetet i Oslo.

Synnøve M. Bøgeberg

SEKSJONSSJEF OG CAND. PHILOL

Synnøve M. Bøgeberg har lederutdannelse fra BI og er Cand. philol. i kulturvitenskap fra Universitetet i Oslo. Hun har siden 2007 jobbet med områdesatsinger i Oslo, og jobber nå i Byrådsavdeling for byutvikling og leder seksjon for områdeutvikling som har ansvaret for utvikling av politikkområder som boligpolitikk, områdepolitikk og økt byliv (bilfritt byliv).

Hennes innlegg vil ta utgangspunkt i visjonen om å gjøre Oslo til en grønnere og varmere by - med plass for alle. I sentrum tar man gatene tilbake fra bilene og legger til rette for et miljøvennlig og inkluderende byliv. I levekårsutsatte lokalområder jobber stat og kommune sammen om områdeløft, med utgangspunkt i lokale behov og innbyggerinvolvering. Oslo har en egen områdepolitikk som skal bidra til at alle lokalområder i byen skal være gode og trygge steder å bo og vokse opp

Terje Andreas Eikemo

Professor i sosiologi

Hans forsking har hatt et bredt fokus, fra velferdspolitikk og helsesystemer på overordnet nivå, til sosiale, materielle og livsstilsrelaterte faktorer på individuelt nivå, og han har skrevet flere artikler omhandlende sosial ulikhet i mental helse, kroniske sykdommer og dødelighet. Han leder forskingssenteret CHAIN (Centre for Global Health Inequalities Research), med særlig søkelys på barn og deres levekår. Han er nå Editor in Chief for Scandinavian Journal of Public Health.

Thea Kvamme Hartmann

Landskapsarkitekt

Thea Kvamme Hartmann er landskapsarkitekt hos Snøhetta og underviser ved NMBU. Hun sitter også i lekeplassutvalget til Bad, Park og Idrett, og er brennende engasjert i planlegging og utforming av områder for barn. De siste årene har hun skrevet flere artikler om lekeplasser og forelest om viktigheten av å inkludere barn i byene.

Thomas Sevenius Nilsen

Filosof og seniorrådgiver

Thomas Sevenius Nilsen er seniorrådgiver ved Folkehelseinstituttet hvor han blant annet leder arbeidet med fylkeshelseundersøkelsene.

Tom Olufsen

Skoleelev og varaungpomsordfører

Tom Olufsen er varaungdomsordfører i Skedsmo kommune og er med i ungdomsrådet i kommunen. Han er også med i Barneombudets ekspertgruppe som nylig har lansert en rapport om trygg digital hverdag for barn og unge. Rapporten ble overlevert til myndighetene. Tom er med i Demokratigruppa i Skedsmo

Tori Nes Aadnesen

GRÜNDER OG LEDER

Tori Nes Aadnesen er sammen med Line Merete Larsen gründer og leder av det sosiale entreprenørskapet Ville Veier i Stavanger. Med solid sosialfaglig og kunstfaglig utdanning har de bygget opp Ville Veiers konsept som sosialt entreprenørskap med kunstnerisk-kunstterapeutisk profil.

I Ville Veier i Stavanger står deltakernes skapende virksomhet i sentrum. Gjennom drama, teater og kreative metoder gis de muligheter for å oppdage og utforske egne ressurser, få nye erfaringer og tilegne seg økt mestringstro og handlingskompetanse som kan bidra til endring og sosial inkludering.

Tor-Ivar Karlsen

FØRSTEAMANUENSIS OG FORSKER

Tor-Ivar Karlsen er førsteamanuensis ved Universitetet i Agder og forsker ved Senter for sykelig overvekt i Helse Sørøst, Sykehuset i Vestfold. Han er utdannet sykepleier og statsviter og har tidligere arbeidet som leder for rehabiliteringssenter, som kommunal og fylkeskommunal helseplanlegger og som helse- og sosialsjef. De siste årene har han arbeidet for KS med kommunal folkehelseplanlegging.

Wenche Torrissen

FØRSTEAMANUENSIS

Wenche Torrissen er førsteamanuensis i teatervitenskap ved Høgskulen i Volda og Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg. Hun har Ph.d. i teaterhistorie fra Royal Holloway, University of London (2008) og har publisert en rekke artikler om spørsmål knyttet til kultur og helse, litteratur og teater. Wenche Torrisen er opptatt av hvordan kunst og kulturaktiviteter kan styrke psykisk helse og velvære, gi mening og livslyst.

Program 2019: Livskvalitet og psykisk helse

TIRSDAG 15. OKTOBER

07.30

REGISTRERING

10.00

VELKOMMEN

Møteleder: Ragnhild Storstein Spilker, Folkehelseforeningen

Åpning
Jorid Grimeland, leder i Folkehelseforeningen

En grønnere by er det beste folkehelsetiltaket
Rasmus Reinvang, byrådssekretær, Oslo kommune

Mental health and quality of life - an international overview
Jutta Lindert, professor Universitetet i Emden, president Section of Public Mental Health, European Public Health Association (EUPHA)

Med livskvalitet som mål
Ragnhild Bang Nes, seniorforsker Folkehelseinstituttet

11.15

PAUSE

11.45

PLENUM

Møteleder: Ragnhild Storstein Spilker, Folkehelseforeningen

Kunstnerisk innslag
Jeaninne M. Harrison, slam-poet

Hvordan påvirker rasisme og diskriminering vår livskvalitet og psykiske helse?
Er dette et problem i Norge? Erfaringer fra OMOD
Akhenaton de Leon, leder, Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD)

Bedre enn medisin?
Kunst og kultur i folkehelsearbeidet
Wenche Torrissen, førsteamanuensis Høgskolen i Volda

Suksessfaktorer for kommunalt folkehelsearbeid
Tor Ivar Karlsen, førsteamanuensis Universitetet i Agder

En levende og inkluderende hovedstad – ulike grep
Synnøve R. Bøgeberg, seksjonssjef Byrådsavdeling for byutvikling (BYU) i Oslo kommune

13.00

LUNSJ

14.00

PARALLELLSESJONER

A1 GODT OVERSIKTSARBEID – en nødvendig forutsetning for treffsikre tiltak

Møteleder: Karoline Unnerud, folkehelserådgiver Nasjonalforeningen for folkehelsen

Systematisk folkehelsearbeid i praksis
Hva er systematisk folkehelsearbeid og hvordan kan dette la seg gjennomføre i praksis? Gjennomgang av erfaringer fra nettverksarbeid i 70 norske kommuner.
Tor-Ivar Karlsen, førsteamanuensis Universitetet i Agder

Kartlegging av faktorer som påvirker helsen i befolkningen
Om viktigheten av en god status på folkehelsen i kommuner og om kilder og eksempler på verktøy for systematisk innsamling av kvalitative og kvantitative data i folkehelsearbeidet.
John H. Jakobsen, daglig leder i John H. Jakobsen Consult

Fra kaos til system
Fra 100 sider til kortversjon. Seks kommuner, et grunnlagsdokument. Erfaring fra felles oversiktsarbeid for kommuner i sammenslåingsprosess.
Linn Haraldstad, folkehelserådgiver, Indre Østfold kommune

Eksempel på folkehelsearbeid og planlegging i Alta kommune
Erfaringer og eksempler fra pilotprosjektet hvor KS kurset et knippe kommuner i hvordan gå frem for å lage et godt oversiktsarbeid.
Gjermund Abrahamsen Wik, folkehelsekoordinator, Alta kommune


B1 TEATER, LIVSKVALITET og FOLKEHELSE

Møteleder: Wigdis Helen Sæther, faglig rådgiver NAPHA

Teater som arena for livsmestring
Hvordan kan deltakelse i kunstnerisk virksomhet og det å uttrykke seg kreativt bidra til bedre psykisk helse og livsmestring?
Ellen Foyn Bruun, førsteamanuensis NTNU, og Tori Nes Aadnesen og Line Merete Larsen, ledere av Ville Veier Stavanger

Teatergruppa har vært min redning: En kunstnerisk fremstilling om teatrets betydning
Forskning viser at teater funker og stiftelsen Scenedelta og Teater Vildenvei understreker betydningen av teater og folkehelse.
Wenche Torrissen, førsteamanuensis Høgskolen i Volda og Teater Vildenvei

Debatt: Hvordan integrere drama og teater i folkehelsearbeidet?

Oppsummering og punchline
Gjennom sin mangeårige virksomhet og forskning har Teater Vildenvei vist at aktiv deltakelse i amatørteater og semiprofesjonelle teatergrupper kan bidra til å fremme helse og gi mennesker med forskjellige psykososiale utfordringer bedre og mer meningsfulle liv.
Eduard Myska, leder Teater Vildenvei

C1 LIVSKVALITETSFORSKNING: BARN OG UNGE

Møteleder: Joar Vittersø, professor Universitetet i Tromsø
Innleggene vil bli holdt på norsk. Abstracts finnes i SJPH-supplementet.

It takes a village: Co-creating inclusiveness in preschools through a whole-of-society approach
Dina von Heimburg, Nord universitet

Does Facebook use make us lonely?
A Norwegian experience sampling study
Kristina Miljeteig, psykologisk institutt, Universitetet i Oslo

Positive memory specificity as a target for prevention of depression
Adrian D. Askelund, psykologisk institutt, Universitetet i Oslo og institutt for psykiatri, Universitetet i Cambridge

Does the built environment matter for children's well-being?
Emma Charlott Andersson Nordbø, Institutt for folkehelsevitenskap, NMBU

Life satisfaction in association with self-efficacy and stressor experience in adolescents
Unni K. Moksnes, Senter for helsefremmende forskning, NTNU

Health Related Quality of Life in resettled refugee youth
Cecilie Dangmann, Høgskolen i Innlandet


D1 DISKRIMINERING/RASISME, PSYKISK HELSE og LIVSKVALITET

Møteleder: Ragnhild Storstein Spilker, Folkehelseforeningen

Adams historie
Nyojah Rogers Ali Adam, en offentlig ansatt og Akhenaton de Leon, leder Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD)

Fortellinger fra samiske områder
NN, ennå ikke bekreftet

Diskriminering en undervurdert kilde til psykisk uhelse
Arild Aambø, seniorrådgiver og Anand Bhopal, forsker, Enhet for migrasjonshelse, Folkehelseinstituttet

15.30

PAUSE

16.00 - 17.00

PARALLELLSESJONER

A2 PROGRAM FOR FOLKEHELSEARBEID I KOMMUNENE – status for arbeidet og eksempler på tiltak

Møteleder: Bente Rostad Hansen, folkehelserådgiver Råde kommune

Status for programsatsingen
Ellen M. Paulsen, seniorrådgiver, Helsedirektoratet

Økt tilgjengelighet til aktivitets- og fritidstilbud
Heidi Thommessen, prosjektleder, Asker kommune

Gaming som ressurs i det helsefremmende arbeidet
Jan-Egil Holter-Wilhelmsen, spesialbibliotekar, Horten kommune

Tid til spørsmål, kommentarer og diskusjon


B2 KULTUR, LIVSKVALITET OG FOLKEHELSE I ET NaKuHel PERSPEKTIV

Møteleder: Gunnar Tellnes, professor, Universitetet i Oslo

Kunst og psykisk helse
Anne Kristine Bergem, førstelektor OsloMet

Natur og psykisk helse
Bernt Brevik, museumsdirektør, NaKuHel HAV, Trøndelag

Kunst, miljø og helsefremming
Nina E. Bøe, leder av NaKuHel Sunnmøre

Korsang og musikk som folkehelse
Kari Batt-Rawden, førsteamanuensis NTNU Avd. Gjøvik

Vil fremtidens helsevesen kunne løse sitt samfunnsoppdrag...?
Annette Sett Gjessing, styremedlem NaKuHel Asker og NaKuHel Norge


C2 LIVSKVALITETSFORSKNING: MÅLING AV LIVSKVALITET / NYE METODER

Møteleder: Arne Holte, professor emeritus, Universitetet i Oslo
Innleggene vil bli holdt på norsk. Abstracts finnes i SJPH-supplementet.

How can data on quality of life have political impact?
Examples internationally and from Norway
Anders Barstad, Statistisk sentralbyrå

Non-response in a web-survey about quality of life
Kristina Støren og Jovana Todorovic, Statistisk sentralbyrå

The Measure of All Good Things? Possibilities and Limitations in Quantifying Positive Emotions.
Joar Vittersø, Universitetet i Tromsø

How can we measure the quality of life of high-risk groups in Norway?
Ashley Elisabeth Muller, område helsetjenester, Folkehelseinstituttet


D2 HVILKE BYROMSTILTAK FREMMER LIVSKVALITET OG FOLKEHELSE?
Eksempler fra Oslo og bilfritt byliv-satsingen

Møteleder: Sigurd Nedrelid, fagkoordinator Oslo kommune

Tiltak i Program for Bilfritt byliv inkludert områderegulering for sentrum
Sigurd Oland Nedrelid, fagkoordinator, Program for Bilfritt byliv

Helse og miljø i miljøhovedsåret
Rikke Dahl Monsen, programansvarlig Oslo europeiske miljøhovedstad 2019

Opplevelse, gange og samspill med sykkelen
Helle Beer Urheim, Bymiljøetaten

Arealplanlegging for barn, unge og eldre
Marianne Aas, enhetsleder Plan- og bygningsetaten

Om lekeplasser
Thea Kvamme Hartmann, landskapsarkitekt Snøhetta


Parallellsesjonene avsluttes kl. 17.00.

17.30 - 18.30

AKTIVITETER

Yoga-klasse med Back in the Ring (BITR)
Denne klassen vil gi en innføring i grunnleggende puste- og meditasjonsøvelser som gir avspenning og ro i sinnet. Senere vil vi gjøre noen fysiske øvelser som forløser spenninger og gir styrke og stabilitet i kropp og sinn. Avslutningsvis vil vi gjøre noen meditasjonsøvelser som gir økt indre tilstedeværelse og glede.
Oppmøte i sal Oslo.

Joggetur til Frognerparken
En rolig joggetur via Slottsparken, Uranienborg og Frogner til Monolitten i Frognerparken og tilbake.
Oppmøte på gaten utenfor inngangen til hotellets konferansesenter.

Spasertur i sentrum i regi av Bilfritt byliv
Med guiding av Helene Egeland, Alex Arnfinsen og Sigurd Oland Nedrelid fra Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune.
Oppmøte på gaten utenfor inngangen til hotellets konferansesenter.

19.30

Aperitiff i konferansens mingleområde

20.00

Konferansemiddag i plenumssalen

Musikalsk innslag ved Sheldon Blackman

22.00

DJ og dans i plenumssalen

ONSDAG 16. OKTOBER

09.00

PLENUM

Møteleder: Tina Hveem Vislie, Folkehelseforeningen

Er vår livskvalitet bestemt av personlighetstrekk og genetikk?
Espen Røysamb, professor Universitet i Oslo

Kan medborgerskap føre til økt livskvalitet blant innbyggerne?
Kristin Marie Felde, direktør for medborgerskap i Asker kommune

Livskvalitet i Hallingdal
Knut Arne Gurigard, daglig leiar Regionrådet for Hallingdal

Med hjertet på rett sted. Unges medvirkning som kilde til mestring og livsglede
Ingrid M. Tolstad, seniorforsker Arbeidsforskningsinstituttet, OsloMet – storbyuniversitetet

10.15

PAUSE

10.45

PLENUM - PECHA KUCHA

Møteleder: Marte Kvernland, rådgiver Den Norske Turistforeningen

Flere Farger Toten – Gjøvik
Benedikte Narum Jenssen, Inspektør og teaterlærer, Fyrverkeriet kulturskole

Kultur og mangfold i folkehelsearbeidet
Hannah Wozene Kvam, rådgiver Akershus fylkeskommune

Utrustet-ung
Elise Birkeland, daglig leder, Idrett Bergen Sør

Back in the Ring og Gangster Yoga
Alexander Medin, yogalærer og daglig leder Yoga for livet

Syng deg friskere: Et eksempel på Krafttak for sang
Grete Daling, førskolelektor og musikkpedagog, NORD Universitet

Å leve gode liv som seg selv
Marthe Øvrum, sosionom og rådgiver i Rosa kompetanse skole

11.45

LUNSJ

12.45

PARALLELLSESJONER

A3 ENSOMHET

Møteleder: Elisabeth Storvoll, fagdirektør Folkehelseinstituttet

Sammen mot ensomhet. Regjeringens strategi for å forebygge ensomhet (2019-2023).
Ellinor Major, spesialrådgiver, Helse- og omsorgsdepartementet

Forekomst og utvikling i ensomhet i det norske samfunnet
Thomas S. Nilsen, seniorrådgiver, Folkehelseinstituttet

"Saman er ein mindre aleine"
Kari Frank, spesialrådgiver, Norsk psykologforening


B3 INKLUDERING OG MESTRING

Møteleder: Hege Helene Bakke, seniorrådgiver Rådet for psykisk helse

Systematisk arbeid med skolefravær og om hva som virker!
Anneli Otnes, psykolog og familieterapeut, Enerhaugen familievernkontor (permisjon)

Hverdagsglede - fem råd for økt livskvalitet og sterkere psykisk helse
Ragnhild Bang Nes, seniorforsker, Folkehelseinstituttet


C3 LIVSKVALITETSFORSKNING: HELSERELATERT LIVSKVALITET

Møteleder: Thomas Hansen, forsker OsloMet
Innleggene vil bli holdt på norsk. Abstracts finnes i SJPH-supplementet.

Quality-of-life effects on screening mammography in Norway
Per-Henrik Zahl, Folkehelseinstituttet

Preventive and Promotive Resilience. A Twin Study of Interrelations and Predictors
Live Skow Hofgaard, Universitetet i Oslo/Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress

Impact on health related quality of life and physical activity level of a three months lifestyle intervention at Norwegian Healthy Life Centers
Ellen Eimhjellen Blom, Høgskulen på Vestlandet

Association between quality of life and anxiety, depression and comorbid anxiety and depression in people with dementia in nursing homes: A 12-month follow-up study
Alka R. Goyal, Fakultet for helsevitenskap, OsloMet


D3 DELTAKELSE OG MEDBORGERSKAP

Møteleder: Karianne Torgersen Rendal, prosjektleder Akershus fylkeskommune

Samvirkemodellen i Bydel Sagene
Reza Rezaae, leder og miljøarbeider, Bydel Sagene

Innbyggerinvolvering i Groruddalssatsingen.
Eksempler fra konkrete områdeløft
Cecilie Skar, programleder Bydel Grorud

Grønn mobilitet i Lørenskog
Hvordan skape engasjement og forankring for å la bilen stå litt oftere og heller velge å gå, sykle eller reise kollektivt?
Lillian Jahr Oterholt, spesialrådgiver, Lørenskog kommune

Demokratigruppa i Skedsmo
Emil Johan Stenhaug, klubbmedarbeider, Idun Jin Dragland, ungdomsordfører og Tom Olufsen, varaungdomsordfører, Skedsmo

13.45

PAUSE

14.15 - 15.00

PLENUM

Møteleder: Ragnhild Storstein Spilker, Folkehelseforeningen

Instant feedback på årets konferansen og ønske om tema til neste år
Mentimetermåling

Livskvalitet og psykisk helse - veien videre i folkehelsearbeidet
Oppsummering ved Arne Holte, professor emeritus i helsepsykologi, Universitetet i Oslo

Pris for beste abstract

Livskvalitet og psykisk helse - og Scandinavian Journal of Public Health
Terje Andreas Eikemo, professor, NTNU og redaktør, SJPH

Presentasjon av neste års konferanseby

Vel hjem!


Nyheter - Folkehelsekonferansen 2019

Se bilder fra årets konferanse!

29.10.2019

Alle bildene er tatt av fotograf Iffit Qureshi. Se mer av Iffit på www.iffitqfoto.com.

Folkehelsekonferansen strømmes

13.10.2019

Hovedkonferansen, 15. og 16. oktober, kan du se direkte via strømming.

Gi tid - Verdensdagen for psykisk helse

09.10.2019

I dag, 10. oktober, er en viktig dag. Det er nemlig verdensdagen for psykisk helse. I år er temaet ”gi tid”, for å gi tid er for mange den fineste gaven. Alle trenger å bli sett og føle at de er betydningsfulle. Det å ha en sosial omgangskrets styrker deg, det gir god livskvalitet og en bedre psykisk helse. Dette er også hovedtemaet på folkehelsekonferansen som er i Oslo 15. og 16. oktober.

Viktigheten av friluftsliv og urbane grønne områder

06.10.2019

Jeg er glad i natur og frisk luft til hodet og lunger. Jeg er glad i friluftsliv, både korte og lange turer. Jeg er ikke alene om dette. Hvorfor er vi så mange som liker friluftsliv og hvilke helseeffekter knyttet til den psykiske helsen gir det oss?

Velkommen til stiftelsesmøte av FHF Ung

02.10.2019

I løpet av folkehelsekonferansen, skal FHF opprette en ny seksjon for unge folkehelsestemmer (studenter, unge praktikere) – FHF Ung.

- Vi trenger tydeligere verdigrunnlag og kriterier for prioritering av folkehelsetiltak

24.09.2019

Hva er legitime mål og kriterier for prioritering av folkehelsetiltak? Og hvilke forutsetninger må på plass for å kunne prioritere riktig i folkehelsearbeidet? Professor Ole Frithjof Norheim mener at det er behov for å drøfte verdigrunnlaget for folkehelsearbeidet i forhold til velferdsstatens verdier, tidligere meldinger og nye utfordringer.

Å være ung er for jævlig? Bokbad med Linn Skåber

15.09.2019

Vi har den glede av å kunne ønske dere velkommen til Litteraturhuset mandag kveld før hovedkonferansen. Linn Skåber kommer med sin nye bok Til ungdommen, og blir bokbadet av ungdom selv.

Hva er livskvalitet?

16.07.2019

Livskvalitet er et forskningsområde knyttet til folkehelse som virkelig er satt på kartet de siste årene. Derfor synes Folkehelseforeningen det er viktig å ha en konferanse om dette temaet. Utfordringen er at livskvalitetsuniverset er stort og ganske abstrakt. Jeg skal derfor prøve å forklare deg hva livskvalitet egentlig er.

Husk early bird 30. juni!

25.06.2019

Meld dere på Folkehelsekonferansen 2019 før ferien og innen 30. juni til redusert pris. Vi gleder oss til det vi tror blir en knallbra konferanse og håper å se dere i Oslo i oktober!

Program for forkonferansene er klare

09.06.2019

I år arrangeres det to spennende forkonferanser dagen før Folkehelsekonferansen. En om systematisk folkehelsearbeid i kommunene og en om hvordan vi bør prioritere folkehelsetiltak.

Presenter din forskning om livskvalitet!

04.04.2019

Folkehelsekonferansen 2019 arrangeres 15. og 16. oktober i Oslo. Et mål for årets konferanse er å vise frem og dele forskning om livskvalitet i Norge. Ambisjonen er at dette skal stimulere til og styrke det nasjonale og nordiske samarbeidet innen livskvalitetsforskning. Vi inviterer forskere til å sende inn abstracts om norsk og nordisk livskvalitetsforskning.

Årets tema: Livskvalitet og psykisk helse

04.04.2019

Livskvalitet og psykisk helse er tema for årets Folkehelsekonferanse! Vi har tatt deltakerne på fjorårets konferanse i Bergen på alvor hvor mange ga tilbakemelding om at de ønsket psykisk helse som tema i år.

Planleggingen av Folkehelsekonferansen 2019 er i gang

01.02.2019

Folkehelsekonferansen 2019 vil bli avholdt i Oslo 15. og 16. oktober, med prekonferanser mandag 14. oktober. Årets første møte samlet mange aktører som kom med gode innspill og ideer til både form og innhold.