Folkehelsekonferansen 2017

Folkehelsekonferansen 2017 hadde 'Vår felles fremtid' som tema. Her finner du foredragsholdere, program og streaming-opptak fra konferansen.

Foredragsholdere 2017

John Ashton

Professor, doctor and public health advocate

John Ashton is a professor and public health advocate who is passionate about finding the fun in public health, and to evoke change through story telling. He has had a long and distinguished career in public health in his home city of Liverpool, at a U.K. level and internationally through his work with WHO. In 1986 he became the first coordinator of the WHO Healthy Cities project. He is appointed Commander of the British Empire by the UK government for his services to the British National Health Service and he has served as President of the Faculty of Public Health of the Royal Colleges of Medicine of London, Edinburgh and Glasgow. He has just completed his latest book on 'The Practice of Public Health'. 

Karl Ove Moene

Professor samfunnsøkonomi

Karl Ove Moene er professor i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Oslo. Han er en anerkjent forsker og samfunnsdebattant på feltet ulikhet og forskjeller i samfunnet. Han er kjent for flere kronikker i Dagens Næringsliv.  I 2011 ble han tildelt Norges forskingsråds formidlingspris «for sin evne til å forklare komplekse økonomiske spørsmål på en forståelig måte»[og i 2016 ble han tildelt forskningsutmerkelsen Fridtjof Nansens belønning for fremdragende forskning

Anne Grosvold

Journalist, programleder og debattleder

Anne Grosvold er en av Norges mest respekterte journalister og hadde, til hun sluttet i desember 2015, arbeidet nesten 40 år i NRK som journalist, utenlandskorrespondent og programleder. I tillegg til hennes brede innsikt i samfunn og politikk har hun stor tyngde innen kunst- og kulturformidling. Grosvold skal lede en debatt om sosiale helseforskjeller under konferansen. 

Kristin Clemet

Daglig leder Tenketanken Civita

Kristin Clemet er daglig leder i Civita. Før dette var hun bl.a. utdannings- og forskningsminister (2001-2005), arbeids- og administrasjonsminister (1989-1990) og viseadministrerende direktør i NHO (1998 til 2001). Clemet er utdannet siviløkonom fra NHH

Sigrun Asland

Fagsjef Tankesmien Agenda

Sigrun Aasland er fagsjef i Tankesmien Agenda. Aasland kommer fra stillingen som daglig leder for Damvad Norge. Hun har bakgrunn fra Norfund, Pöyry Management Consulting og i Verdensbanken. Hun har også erfaring som politisk rådgiver for SVs stortingsgruppe og som leder for Norsk studentunion. Hun har en mastergrad i økonomi fra Johns Hopkins University School of Advanced International Studies (SAIS) i Washington D.C., og Cand. mag. i sammenlignende politikk fra Universitetet i Bergen

Dag-Helge Rønnevik

Phd-stipendiat ved NTNU og lege med spesialisering i samfunnsmedisin

Dag-Helge Rønnevik er utdannet lege, og for tiden Phd-stipendiat ved NTNU på prosjektet "Kommunelegenes rolle i folkehelsearbeidet". Fra før er han lege under spesialisering i samfunnsmedisin, og han har 8-10 års erfaring fra kommunehelsetjenesten både som fastlege og kommuneoverlege. Han er også leder for PKO Helse Fonna (praksiskonsulentordningen). I flere år har han skrevet om samfunnsmedisin og folkehelse på www.distriktslegen.com.                                                                

Heidi Fadum

Seniorrådgiver i Helsedirektoratet

Heidi Fadum er utdannet etnolog, har master i helsefremmende arbeid og SAMPLAN, et videreutdanningsprogram i samfunnsplanlegging. Hun har mange års erfaring fra kommunal sektor; Lokal Agenda 21, nærmiljøutvikling, folkehelsearbeid og planlegging. Hun har arbeidet i Helsedirektoratet i snart 10 år. Hun arbeidet aktivt med folkehelseloven, og er «mor» til folkehelselovens fem prinsipper. I dag arbeider hun blant annet med folkehelse i planlegging, Helsedirektoratets nærmiljøprosjekt, «Forum for stedsutvikling», Groruddalssatsingen og er en av fire koordinatorer i formannskapsprosjektet under Nordisk ministerråd: Attraktive byer: Grønn omstilling og konkurransekraft i nordiske byregioner. Byer som ramme for gode liv for alle.  

Peter Goldblatt

Senior advisor at the Institute of Health Equity at University College London

Peter Goldblatt is a senior advisor at the Institute of Health Equity at University College London. His main activities concern measurement and monitoring as well as contributing to reviews of action on the social determinants of health. As part of the Marmot review team he worked together with Dina von Heimburg and others from the Norwegian municipalities of Levanger, Verdal and Fredrikstad to develop strategies to reduce health inequities at a local level. Peter Goldblatt is currently working on the review of equity and health inequalities in the Americas.

Jack Fisher

Global Coordinator for NCDFREE

Jack Fisher is the Global Coordinator for NCDFREE – an advocacy and communications social start up focusing on engaging young professionals and students in the topics of non communicable diseases (NCDs) and Global Health. He has a MSc in Global Health from the Copenhagen School of Global Health, research experiences in the linkages between air pollution and NCDs, and a keen interest in climate change and health communications. 

Jack Fisher leder workshopen Kommunikasjon som virkemiddel for å skape endring sammen med Diana Isabel Sotomayor.

Diana Isabel Sotomayor

Europe and Africa coordinator for NCDFREE

Diana Isabel Sotomayor is the Europe and Africa coordinator for NCDFREE. She is interested in working from a systems thinking perspective to address the social, environmental and political global forces that influence and shape health, particularly that of the most vulnerable. She brings a variety of experiences within global health advocacy and policy from her work in the United States Congress, the World Health Organisation and the European Commission. 

Jack Fisher leder workshopen Kommunikasjon som virkemiddel for å skape endring sammen med Diana Isabel Sotomayor.

Marit Helgesen

Forsker ved Norsk institutt for by- og regionforskning

Marit Helgesen har folkehelse, helse- og omsorg, samt kommunal organisering, tjenesteyting og samarbeid innenfor disse områdene som et av sine viktigste forskningsområder. Hun har gjennomført flere studier av folkehelsepolitikk og kommuner for ulike oppdragsgivere og publiserer blant annet om tverrsektorielt samarbeid og helse i alt vi gjør.

Dina von Heimburg

Folkehelsekoordinator i Innherred samkommune

Dina von Heimburg er folkehelsekoordinator i Innherred samkommune. Hun har en mastergrad i helsevitenskap, er en ekte kommune-entusiast, og har i de siste årene vært nestleder i Sunne kommuner sitt styre. Kommunene Dina jobber i har deltatt i et europeisk partnerskap med Marmot review team. Partnerskapet har hatt som mål å utvikle strategier og innsatser for å utjevne sosiale helseforskjeller på lokalt nivå.

Asbjørn Røiseland

Professor i statsvitenskap og forfatter

Asbjørn Røiseland er professor i statsvitenskap ved Nord universitet. Hans doktoravhandling fra 1996 var en studie av miljørettet helsevern, med vekt på styringsrelasjoner mellom stat og kommune. De senere år har Røiselands forskning dreid i retning av nye og hybride styringsformer, med særlig fokus på hvordan nye styringsformer kan åpne for nye former for demokrati og deltakelse. I denne forbindelse har han også interessert seg for samskaping, og har medvirket i flere faglige artikler om dette temaet.

Eva Sørensen

Professor ved Roskilde universitet

Eva Sørensen er
professor i offentlig administrasjon og demokrati på Roskilde universitet, og
er professor II på Nord Universitet i Bodø. Hun har i en lang årrekke forsket
på utviklingen i den offentlige sektors styrings- og ledelsesformer med særlig
fokus på effektene av disse for den offentlige sektorens handlekraft og
demokratiske forankring

Ove Jacobsen

PROFESSOR I ØKOLOGISK ØKONOMI

Ove D. Jakobsen har mastergrader i markedsføring, økonomi og administrasjon og filosofi, og er dr. oecon. fra Norges Handelshøgskole hvor han var ansatt fra 1985 til 1992. Nå er han professor i økologisk økonomi ved Handelshøgskolen i Bodø/Universitetet i Nordland, hvor han er leder ved Senter for økologisk økonomi og etikk. Han forsker og underviser i filosofi, økologisk økonomi og utopi. 

Ildri Eidem Løvaas

Leder i Sunne kommuner

Ildri Eidem Løvaas er leder i Sunne kommuner - WHOs norske nettverk, og tidligere ordfører i Oppegård kommune, og har gjennom sitt politiske virke hatt et mangeårig engasjement for folkehelse.

Jorid Grimeland

LEDER AV FOLKEHELSEFORENINGEN OG HØGSKOLELEKTOR VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS (HIOA)

Jorid Grimeland er leder av Folkehelseforeningen (NOPHA), høgskolelektor og prosjektkoordinator ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Hun underviser i International Public Health og Master i folkehelsevitenskap i samarbeid med NMBU.

Program 2017

Mandag 23. oktober

Opptakene til årets konferanse finner du her!

09.00

REGISTRERING

10.00

DET STORE I DET LILLE: Globale utfordringer krever lokal handling

Møteleder: Geir Sverre Braut, professor ved Universitetet i Stavanger, tidligere ass. helsedirektør

11.15

PAUSE

11.45

LEDERSKAP OG SAMSKAPING I KOMMUNE 3.0
Fra bruker til medborger, og fra servicesamfunn til fellesskapssamfunn: Hvordan skaper vi sammen framtidas kommune?

Møteleder: Geir Sverre Braut, professor ved Universitetet i Stavanger, tidligere ass. helsedirektør

13.00

LUNSJ

14.00

PARALLELL A1 - Sal Kunst

MAT, MILJØ OG MENNESKER: TILTAK FOR ØKT BÆREKRAFT

Møteleder: Monica Fleisje, avdelingsdirektør byrom og grønnstruktur, Bymiljøetaten i Oslo

 • Spirende Oslo (PDF)
  Om utviklingen av strategi for å gjøre Oslo grønnere og øke interessen for urbane landbruksaktiviteter
  Annikken Hornæs Jøssund, spesialrådgiver klima og miljø, Bymiljøetaten, Oslo kommune
 • Ta vare på ressurser og mennesker! (PDF)
  Kompass & Co lager mat av råvarer som ellers havner i søpla, med ungdommer som har falt utenfor. Ungdommene blir sett på som en ressurs - akkurat som overskuddsmaten.
  Sherry Hakimnejad, sosial entreprenør
 • Sunnhet og bærekraft går hånd i hånd (PDF)
  IntoFood vil ha kantinemat som gjør oss sunnere - OG bidrar positivt for å nå FNs bærekraftsmål 
  Will Nicholson, samfunnsinnovatør

PARALLELL A2 - Sal Film

KOMMUNE 3.0: FRA VISJON TIL PRAKSIS

Møteleder Gøran Raade-Andersen, folkehelsekoordinator i Bodø kommune

PARALLELL A3 - Sal Olympia

NÆRMILJØ OG FOLKEHELSE - ERFARINGER FRA PROSJEKTKOMMUNER

Møteleder: Else-Marie Brobakke Aarø, folkehelserådgiver, Hordaland fylkeskommune

15.00

PAUSE

15:30-16.30

PARALLELL B1 - Sal Film 

FRIE FOREDRAG (basert på innsendte forsknings- og tiltakssammendrag)

Møteleder: Johan Lund, generalsekretær i Folkehelseforeningen

PARALLELL B2 - Sal Olympia

NÆRMILJØ OG FOLKEHELSE - ERFARINGER FRA PROSJEKTKOMMUNER II

Møteleder: Else-Marie Brobakke Aarø, folkehelserådgiver, Hordaland fylkeskommune


15.30-16.30

AKTIVITETER

 • Buldring på Sørenga
 • Yoga på Sørenga 
 • Ettermiddagsvandring langs Akerselva

Det er begrenset med plasser på buldring og yoga. Påmelding til dette skjer ved registreringen. For ettermiddagsvandring: Møt opp i resepsjonen.

18.30-19.00

APERITIFF OG MINGLING

19.00

KONFERANSEMIDDAG

Tirsdag 24. oktober

08.00

Morgenvandring langs havnepromenaden (for den morgenfriske!). Møt opp i resepsjonen litt før kl. 08.00.  

09.00

VIRKEMIDLER FOR Å REDUSERE SOSIAL ULIKHET

Møte- og panelleder: Anne Grosvold, tidligere journalist, programleder og debattleder i NRK

Trykk for å se plenumssesjonen her!

 • Forskjellene i Norge øker - hva bør gjøres?
  Karl Ove Moene, professor ved Økonomisk institutt Universitet i Oslo og spaltist i Dagens Næringsliv

 • PANELDEBATT: Hvem har ansvar for de økte forskjellene i Norge og hva bør gjøres?
  Kristin Clemet, leder Tankesmien Civita
  Sigrun Aasland, faglig rådgiver Tankesmien Agenda
  Karl Ove Moene, professor i økonomi, Universitetet i Oslo
  Dag-Helge Rønnevik, lege og Phd. stipendiat
10.15

PAUSE

10.45

FORSKNING + PRAKSIS = SANT

Møteleder: Ingvild Gundersen Little, daglig leder, Sunne kommuner 

 

11.45

LUNSJ

12.45

PARALLELL C1 - Sal Kunst

WORKSHOP - KOMMUNIKASJON SOM VIRKEMIDDEL FOR Å SKAPE ENDRING PÅ FOLKEHELSEFELTET

 • Jack Fisher is the Global Coordinator for NCDFREE and with Diana Isabel Sotomayor is the Europe and Africa coordinator for NCDFREE they lead a dynamic interactive workshop on how to put creative communications into action. Attendees will get introduced to the topic of Non Communicable Diseases, and gain practical skills which can be applied to a range of public health challenges. 

PARALLELL C2 - Sal Olympia

DET NØDVENDIGE SAMSPILLET: Fra forskning til praksis, fra praksis til forskning

Møteleder: Kari Bjerke Bratt-Rawden, førsteamanuensis, NTNU, Gjøvik 

PARALLELL C3 - Sal Film

HVORDAN PÅVIRKE POLITIKERE OG ADMINISTRASJON?

Møteleder: Jorid Grimeland, leder i Folkehelseforeningen

13.45

PAUSE

14.15

FRAMTIDA STARTER NÅ

Møteleder: Geir Sverre Braut, professor ved Universitet i Stavanger, tidligere ass. helsedirektør 

 • Overrekkelse av gave til organisasjon
 • Vinnere av beste abstract innen forskningstema og tiltakstema
 • Fremtidens folkehelsearbeidere overrekker oppsummering og råd (PDF)
  Cathrine Birkelid, Universitetet i Bergen
  Amalie Lund Holth, Norges miljø- og biovitenskaplige universitet
  Tor Marius Langaas, Høgskolen i Sørøst-Norge
  Andreas Dahlslett Ratvik, Universitetet i Agder
15.00

Slutt

Nyheter - Folkehelsekonferansen 2017

Presentasjoner fra Folkehelsekonferansen 2017

26.10.2017

Her finner du presentasjonene fra Folkehelsekonferansen 2017.

Velkommen til Folkehelsekonferansen 2017!

24.08.2017

Hvordan skaper vi en samfunnsutvikling som fremmer miljømessig, økonomisk og sosial bærekraft? Det er det overordnete temaet på årets konfranse, som går av stabelen 23. og 24. oktober i Oslo.