Folkehelsekonferansen 2016

Folkehelsekonferansen 2016 hadde 'Samarbeid på tvers for helse og trivsel' som tema. Her finner du foredragsholdere, program og streaming-opptak fra konferansen.

Foredragsholdere 2016

Marten Sims

Designer og foredragsholder

Marten Sims har en master i design fra Canada, og underviser i design, samfunnsengasjement og tilrettelegging ved universiteter i Canada og England. I Vancouver er han kjent for å ha skapt urbane installasjoner og møteplasser som bidrar til kreativitet. Sims leder nå Happy Citys europeiske kontor, og er en aktiv foredragsholder. Han holder workshops, gjennomfører befaringer, designer arealer og leder involveringsprosesser. Blant oppdragsgiverne er blant andre Verdens helseorganisasjon (WHO). 

Sissel Aarak

Leder av nasjonale programmer, SOS Barnebyer

Sissel Aarak er utdannet jurist, og har erfaring fra både privat og offentlig sektor, blant annet fra ledelsen i Asylavdelingen i UDI og i Opera Software. Hun leder nå Nasjonale Program SOS-barnebyer. Her er hun ansvarlig for oppfølging og utvikling av programvirksomhet, samt politisk påvirkningsarbeid i Norge. 

Joar Vittersø

Professor i samfunnspsykologi

Joar er professor i samfunnspsykologi ved Universitetet i Tromsø. Han er utdannet psykolog, og har en doktorgrad innen temaet lykke og livskvalitet, et felt han har forsket på i over 30 år. Vittersø har skrevet utførlig om dette temaet i vitenskapelige tidsskrifter og bøker, og han holder regelmessige foredrag om lykke og det gode liv.

Katinka Greve Leiner

Direktør, Ferd Sosiale Entreprenører

Katinka er sivilingeniør fra NTNU i 1991 innen elkraft. Hun har vært senioringeniør i NVE innen enøk, og har også vært politisk rådgiver for Arbeiderpartiets Stortingsgruppe. Hun har ledet Ferd Sosiale Entreprenører siden oppstarten i 2009. Leiner kom fra stillingen som divisjonsdirektør i Innovasjon Norge, med ansvar for Strategi- og Kommunikasjonsdivisjonen. 

​Michael Fuller-Gee

Sjefsarkitekt og byplanlegger i Arendal kommune

Michael Fuller-Gee er sjefsarkitekt og byplanlegger i Arendal kommune. Han har tidligere vært sjefsarkitekt i Husbanken Sør, samt førsteamanuensis ved Universitet i Agder og NMBU på Ås. Fuller-Gee er involvert i stedsutviklingsprogrammer i EU, jurymedlem for «Statens pris for bærekraftig by- og stedsutvikling», og holder mange foredrag  om samfunnsplanlegging. Han underviser i "Helse og omsorg i plan” på Universitet i Agder, og på høyskolene i Volda og på Lillehammer.

Ida Pinnerød

Ordfører i Bodø

Ida Pinnerød er ordfører i Bodø. Hun har en cand.mag. i samfunnsvitenskapelige fag en mastergrad i språk. Hun arbeider til vanlig som seniorrådgiver ved Universitetet i Nordland, hvor hun har vært ansatt siden 2003. Hun ble valgt inn i Bodø bystyre (AP) i 2011, og som ordfører ved valget 2015. Hun er nestleder i Nordland AP og sitter i Arbeiderpartiets landsstyre. 

Stefan N. Halck

Daglig leder i Volda Næringsforum

Stefan N. Halck er daglig leder i Volda Næringsforum og har en variert bakgrunn, blant annet fra frivillig arbeid nasjonalt og internasjonalt, oppstart av gründerbedrifter og kommunikasjonsarbeid. Han er levende engasjert i bærekraftig og verdibasert samfunnsutvikling, blant annet som prosjektleder og visjonær pådriver for sentrumsutviklingsprosjektet Mellom Bygningane i Volda.

Eva Jakobson Vaagland

Daglig leder i Skadeforebyggende forum

Eva Jakobson Vaagland har solid erfaring fra utviklings- og samarbeidsprosjekt på tvers av tradisjonelle skillelinjer, og ledelseoppdrag i privat, offentlig og frivillig sektor. Hun mener at møter og kunnskapsoverføring mellom ulike faggrupper, sektorer og kunnskapssfærer gir ekstra energi til ethvert prosjekt – ikke minst innenfor folkehelse.

Onny Eikhaug

Programansvarlig, DOGA - Norsk design- og arkitektursenter

Onny Eikhaug er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøgskole, og har bred erfaring innenfor internasjonal markedsføring, salg, innovasjon, produktutvikling og designledelse. Hun er nå programansvarlig i DOGA, med ansvar for senterets satsing og aktiviteter innen inkluderende design og universell utforming. Hun leder Nyskapingspro­gram­met Innovasjon for alle, som skal fremme bruken av en brukerfokusert, inkluderende designmetodikk som en effektiv strategi for innovasjon.

Ove D. Jakobsen

Professor i økologisk økonomi

Ove D. Jakobsen har mastergrader i markedsføring, økonomi og administrasjon og filosofi, og er dr. oecon. fra Norges Handelshøgskole hvor han var ansatt fra 1985 til 1992. Nå er han professor i økologisk økonomi ved Handelshøgskolen i Bodø/Universitetet i Nordland, hvor han er leder ved Senter for økologisk økonomi og etikk. Han forsker og underviser i filosofi, økologisk økonomi og utopi. 

Inngunn S. Jacobsen

Nestleder i det danske Sund By-nettverket

Ingunn S. Jacobsen er utdannet sosiolog fra Universitetet i Oslo, og har i tillegg bifag i Kjønn, kommunikasjon og kultur, samt Prosjektforum for arbeidslivsstudier. Jacobsen har jobbet med medborgerskap i Horsens kommune siden 2002, nå som strategisk utviklingskonsulent. Hun er nedtleder i Sund By Netværket, som er WHOs danske Healthy Cities-nettverk. 

Grete Kristoffersen

Utviklingsdirektør i Bodø kommune

Grete Kristoffersen er utdannet statsviter og økonom, og har bakgrunn fra næringslivet, blant annet som direktør i Næringsforeningen i Tromsø. Nå er hun utviklingsdirektør i Bodø kommune, som hun kaller Norges mest spennende jobb. Kristoffersen brenner for by- og regionutvikling, og er opptatt av å skape gode samarbeid mellom kommune, næringsliv, innbyggere og kunnskapsmiljøer. 

Roar Blom

Rådgiver i folkehelse, Nordland fylkeskommune

Roar Blom er utdannet biolog med hovedfag i økologi fra Universitetet i Bergen. Han har vært ansatt i Nordland fylkeskommune i mer enn 30 år– de siste 15 med folkehelsearbeid over et bredt område. Han har hentet mye inspirasjon fra ett års opphold i British Columbia i Canada, med studie av praktisk folkehelsearbeid og –politikk, og ett års arbeid ved WHOs europakontor i København. Blom har deltatt i det nasjonale rådet for fysisk aktivitet i åtte år. 

Torun Antonia Hansen

Rådgiver i Ungt Entreprenørskap Nordland

Torun A. Hansen er utdannet interiørarkitekt fra Nuova Accademia de Belle Arti i Milano. I tillegg har hun praktisk pedagogisk utdannelse fra Nord Universitet. Hun har bakgrunn både som selvstendig næringsdrivende innen designbransjen, og som lærer i den videregående skolen. I dag jobber hun som rådgiver i Ungt Entreprenørskap Nordland, med fokus på entreprenørskap og innovasjon i utdanning.

Bjørn Gjefsen

Seniorrådgiver i Kunnskapsdepartementet

Bjørn Gjefsen er seniorrådgiver i Kunnskapsdepartementet. Han er utdannet lærer og har lang erfaring fra ungdomsskolen og som lærebokforfatter. Gjefsen jobber med oppfølging av stortingsmeldingen Fag – Fordyping – Forståelse, der blant annet folkehelse og livsmestring er et nytt tverrfaglig tema. 

​Ingelin Noresjø

Fylksesråd for kultur, miljø og folkehelse i Nordland fylkeskommune

Ingelin Noresjø (KrF) er fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse i Nordland fylkeskommune. Hun har utdanning innen sosiologi og informasjonsteknologi ved Høgskolen i Bodø, interaktiv multimedia fra Australia og en Master of Business Administration ved Handelshøgskolen i Bodø. Hun har erfaring både som fylkessekretær i Nordland KrF og som organiasjonsrådgiver ved KrFs landskontor.

Ildri Eidem Løvaas

Leder i Sunne kommuner

Ildri Eidem Løvaas var inntil nylig ordfører i Oppegård kommune, og er leder i Sunne kommuner - WHOs norske nettverk. Hun sitter i programkomiteen til Folkehelsekonferansen, og har derigjennom og gjennom sitt politiske virke hatt et mangeårig engasjement for folkehelse.

Jorid Grimeland

Leder av Folkehelseforeningen og høgskolelektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)

Jorid Grimeland er høgskolelektor og prosjektkoordinator ved Høgskolen i Oslo og Akershus, og underviser i Bachelor i International Public Health og Master i folkehelsevitenskap i samarbeid med NMBU. Hun er også leder av Folkehelseforeningen (NOPHA).

Program 2016

Mandag 17. oktober

11.00

Lunsj, registrering og mingling 

12.00

VELKOMMEN!

Velkommen

Jorid Grimeland, leder i Folkehelseforeningen og Ildri Eidem Løvaas, leder i Sunne kommuner - WHOs norske nettverk

Byen det er godt å bo i

Ida Marie Pinnerød, ordfører i Bodø

Et freskt Nordland!

Ingelin Noresjø, fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse i Nordland fylkeskommune

12.30

FOLKS HELSE SKAPES UTENFOR HELSESEKTOREN! 

Arkitekter for det gode liv - Om å tenke stort og bredt i folkehelsearbeidet

Introduksjon ved Roar Blom, rådgiver i folkehelsearbeid, Nordland fylkeskommune

Samskaping - Hvordan kan kommune og sivilsamfunn finne nye løsninger sammen? 

Ingunn S. Jacobsen, nestleder i Sund By Netværket (Danmark) 

LEVENDE LOKALSAMFUNN

The Happy City

Marten Sims, senior design and engagement specialist, Happy City

Med mennesket i sentrum: Nyskapende og inkluderende design, arkitektur og stedsutvikling

Onny Eikhaug, programansvarlig Design for alle, DOGA – Norsk design- og arkitektursenter

På camp for å tenke nytt: Ung medvirkning i Nordland

Torun Antonia Hansen, rådgiver i Ungt Entreprenørskap

14.00

PAUSE

14.30

SMARTE SAMARBEID! DE GODE EKSEMPLENE

«Våre nye barn» - Kommunens møte med barn på flukt

Sissel Aarak, leder for nasjonale programmer, SOS Barnebyer

Sammen for tryggere lokalsamfunn

Eva Vaagland, daglig leder i Skadeforebyggende forum

«Mellom bygningene i Volda» - Samarbeid for å skape mer liv i en liten vestlandsbygd

Stefan N. Halck, daglig leder i Volda næringsforum

Bodø kåret til Norges mest attraktive by - På grunn av solid laginnsats!

Grete Kristoffersen, utviklingsdirektør i Bodø kommune

16.00

PAUSE

16.30

LEDERSKAP FOR FOLKEHELSE

Hva kreves av kommuneledelsen? Hvordan få til et systematisk folkehelsearbeid? 

Debatt som kan følges via streaming! Paneldeltakere: Runar Bålsrud, ordfører i Hurdal, Ida Marie Pinnerød, ordfører i Bodø og Kees Jan Verhage, Norsafety i Harstad. 

Sesjonen ledes av leder i Sunne kommuner og tidligere ordfører i Oppegård kommune, Ildri Eidem Løvaas

16.30-18.00

WORKSHOP: The Happy City

Marten Sims fra Happy City følger opp sitt plenumsinnlegg med en inspirerende workshop. Hvordan kan norske kommuner skape levende lokalsamfunn for sine innbyggere? 

17.30-17.45

Gategym mot Havet! 

Folkehelsebedriften Folkelig skaper til vanlig liv i nabolaget i Bergen. Bli med på 15 minutters lavterskel-aktivitet rett utenfor konferansehotellet! Du trenger ikke treningstøy eller -sko, kom som du er. 

19.00

KONFERANSEMIDDAG

Tirsdag 18. oktober

08.30

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN

Mennesket er kommunens viktigste kapital. Hva må til for å skape et bærekraftig lokalsamfunn? Plenumssesjonen introduserer temaer som adresseres nærmere i påfølgende parallellsesjoner, slik som oppvekst, planlegging, sosialt entreprenørskap og livskvalitet. 

Tilfredshet med livet - Hva gjør at vi har det bra?

Joar Vittersø, professor i samfunnspsykologi ved Universitetet i Tromsø

Med demokrati, folkehelse og livsmestring på timeplanen - Fornying av kunnskapsløftet

Bjørn Gjefsen, seniorrådgiver i Opplæringsavdelingen, Kunnskapsdepartementet

Innovasjon og entreprenørskap for bedre folkehelse

Katinka Greve Leiner, leder i FERD Sosiale entreprenører

Med kommuneplan og planprogram i hånd - Planlegging for helse og trivsel

Michael Fuller-Gee, byplansjef i Arendal kommune

09.30

PAUSE

10.00

Parallell 1: Å høre til: Viktigheten av en god oppvekst 

 • Hvordan kan vi skape oppvekstmiljøer som gir barn og unge engasjement, pågangsmot, livsglede og håp?
  Elisabeth Paulsen, SMART Oppvekst i Re kommune
 • Opp og HOPP - Helsefremmende oppvekst i Horten
  Gry Hege Stangbye, HOPP-koordinator i Horten kommune

Spørsmål og diskusjon rundt bordene

Parallell 2: Planlegging for framtida

 • Lokale folkehelseprofiler som fundament for framtida i Kristiansand
  Stine Busborg Sagen, folkehelsekoordinator i Kristiansand
 • Fra plan til samhandling - barrierer og suksessfaktorer
  Kjersti Aune, samfunnsplanlegger i Sarpsborg

Spørsmål og diskusjon rundt bordene

10.55

PAUSE

11.05

Parallell 3: Kommuner + sosiale entreprenører = sant? 

Introduksjon med gode eksempler på sosialt entreprenørskap for folkehelse
Katinka Greve Leine, FERD

 • Abildsø gård - Om å forhindre frafall i skole og arbeidsliv
  Asgeir Føyen, styreleder og daglig leder 
 • Smaksverkstedet og Gategym - Vi skaper liv i nabolaget!
  Kathrine Mathinsen, folkehelsearbeider og sosial entreprenør, Folkelig

Spørsmål og diskusjon rundt bordene. 

Parallell 4: Gode lokalsamfunn: Psykisk helse og livskvalitet

 • God psykisk helse: Betydningen av de nære ting og fjernere forhold
  Hildegunn Brattvåg, seniorrådgiver i Helsedirektoratet
 • Det funker! – Tverrfaglige tiltak og samarbeid i lokalt psykisk helsearbeid
  Wigdis Helen Sæther, faglige rådgiver i NAPHA (Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid) 

Spørsmål og diskusjon rundt bordene. 

12.00

LUNSJ

12.45

FRAMTIDA BEGYNNER NÅ

Alt henger sammen med alt

Ove Jakobsen, professor ved senter for økologisk økonomi og etikk, Nord universitet

Vær en intraprenør!

Petra Nilsson Andersen, spesialrådgiver i innovasjon, Oslo kommune

13.45

Slutt

Plenum dag 1 – 12:00 – 16:00 ca

Dag1, politisk debatt 16:30-17:15

Plenum dag 2: 08:30 – 09:30

Plenum dag 2: 12:45 – 13:45

Nyheter - Folkehelsekonferansen 2016
RIB-safari i Saltstraumen

Opplevelser før og under konferansen

09.09.2016

Gå i dronningens fotspor til Keiservarden, opplev byens nye gatekunst elller bli med på RIB-safari i verdens sterkeste malstrøm. Det er mange muligheter til å oppleve både natur og kultur i forbindelse med Folkehelsekonferansen 2016!

Leif Ove Andsnes på Kaiservarden

Folkehelsekonferansen 2016 til Bodø!

14.01.2016

Årets konferanse går av stabelen 17. og 18. oktober i Bodø. Byen feirer sitt 200-årsjubileum i år, og ser sammen med Nordland fylkeskommune fram til å ta imot Norges største konferanse om folkehelse, forebygging og helsefremming.

Påmelding for konferansen 2022 er ikke åpen ennå.