Folkehelsekonferansen 2015

Folkehelsekonferansen 2015 hadde 'Det nære friluftslivet' som tema. Her finner du foredragsholdere, program og streaming-opptak fra konferansen.

Foredragsholdere 2015

Bent Høie

Helse- og omsorgsminister

Bent Høie er helse- og omsorgsminister. Han har vært innvalgt på Stortinget fra Rogaland siden 2000, og partiets 2. nestleder siden 2010. Han ledet Stortingets helse- og omsorgskomité 2009–2013 og Høyres programkomité foran stortingsvalget i 2013. Han har grunnfag i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen fra 1991 og et toårig studium i hotelladministrasjon fra Norsk Hotellhøgskole fra 1993.

Gayle Souter-Brown

Landskapsarkitekt og grunnlegger av Greenstone Design

Gayle Souter-Brown er landskapsarkitekt, byplanlegger og forfatter av boken 'Urban Design for Health and Well-Being'. Souter-Brown er spesielt opptatt av sosiale, økonomiske og miljømessige gevinster av å utvikle grøntområder i små og store byer, samt forskning på effektene av slike grøntområder, enten det handler om skolegårder, hager eller offentlige parker.

Erling Dokk Holm

Statsviter og dekan ved Markedshøyskolen

Erling Dokk Holm er utdannet statsviter, og er 1. amanuensis og dekan ved Markedshøyskolen. Han er en aktiv samfunnsdebattant, både gjennom sin spalte i Dagbladet Magasinet, og som kommentator om byutvikling og arkitektur i Dagens Næringsliv. Dokk Holm har jobbet akademisk med byutvikling, design, arkitektur og moderne forbruksmønster.

Tine Sundtoft

Klima- og miljøminister

Tine Sundtoft har som klima- og miljøminister ansvar for helheten i regjeringens klima- og miljøpolitikk. Sundtoft har tidligere vært regiondirektør i NHO Agder og fylkesrådmann i Vest-Agder.

Peter Fredman

Forsker og professor i skogsøkonomi og naturbasert reiseliv

Peter Fredman er journalist og professor i skogsøkonomi ved Sveriges landbruksuniversitet, i turismvetenskap ved Mittuniversitetet i Östersund og i naturbasert reiseliv ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Han har ansvar for flere store forskningsprosjekter innenfor både friluftsliv og naturbasert reiseliv, og har særlig fokus på deltakelse i friluftsaktiviteter, metoder for å studere vår bruk av naturen, samt turisme i vernede naturområder. Fredman er medforfatter av flere bøker, blant annet Friluftsliv i forandring og Planera för friluftsliv.

Kine Halvorsen Thorén

Professor i landskapsarkitektur ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Kine Halvorsen Thorén er landskapsarkitekt, professor ved Institutt for landskapsplanlegging ved NMBU og medlem av det Nasjonale rådet for fysisk aktivitet. Hennes forsknings- og undervisningsfelt omfatter 1) bærekraftig byutvikling med hovedvekt på konsekvenser av fortetting på den blågrønne strukturen og utearealkvaliteter i boligområder, 2) barn, unge og utearealer, 3) planprosesser og planleggingsmetoder og 4) folkehelse og omgivelser.

Lasse Heimdal

Generalsekretær i Norsk Friluftsliv

Lasse Heimdal er generalsekretær i Norsk Friluftsliv, som er paraplyorganisasjonen for de frivillige friluftslivsorganisasjonene i Norge. Han er utdannet teolog fra Menighetsfakultetet og har Master of Management fra Bedriftsøkonomisk institutt (BI). Heimdal har tidligere blant annet arbeidet som leder for reklamebyrå, informasjonsrådgiver i Forsvarsdepartementet og sjømannsprest i USA. Han har vært ansatt i Norsk Friluftsliv siden 2008.

Helene Gallis

Forfatter av boken 'Dyrk byen' og medlem av byutviklingskomiteen i Bydel Gamle Oslo

Helene Gallis har bakgrunn fra kommunikasjon, miljø og utviklingsarbeid, og sitter i byutviklings­komiteen i Bydel Gamle Oslo. Hun er daglig leder i «MAJOBO mat og jord, der du bor», som er en nettverksorganisasjon som jobber for å engasjere folk i dyrking i nærmiljøet. Hun har masterstudier innen bærekraftig utvikling, bachelor i kommunikasjon og har erfaring fra ulike internasjonale organisasjoner, bl.a. FNs Utviklingsprogram.

Bjørn Guldvog

Direktør i Helsedirektoratet

Bjørn Guldvog er direktør i Helsedirektoratet fra 2012. Han er dr. med fra 1993 innenfor evaluering av epilepsikirurgi. Han har bred erfaring fra helsetjenesten, der han blant annet har jobbet som fastlege, sykehjemslege og sykehuslege. Han har også vært forsker og forskningsleder på Folkehelseinstituttet og instituttsjef ved Stiftelsen for helsetjeneste­forskning (HELTEF).

Ellen Hambro

Direktør i Miljødirektoratet

Ellen Hambro er direktør i Miljødirektoratet fra 2013. Hambro er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo i 1991, og har bakgrunn som som rådgiver og avdelingsdorektør i Miljødirektoratet, ekspedisjonssjef i Landbruks- og matdepartementet, og direktør for Statens forurensingstilsyn, som i 2010 ble til Klima- og forurensingsdirektoratet.

Åsmund Aukrust

Stortingsrepresentant (A) og medlem av energi- og miljøkomiteen

Åsmund Aukrust er stortingsrepresentant (A) og medlem av energi- og miljøkomiteen. Han var nestleder i AUF fra 2010 til 2014, og en av flere visepresidenter i International Union of Socialist Youth. Han har en bachelorgrad i sosiologi fra Universitetet i Oslo.

Lise Corwin

Politisk seniorrådgiver i Frivillighet Norge

Lise Corwin er politisk seniorrådgiver i Frivillighet Norge, hvor hun lobber for større rom for frivilligheten. Corwin har også vært folkehelsesjef i DNT og folkehelsekoordinator i Hordaland fylkeskommune, og spesialiserer seg på partnerskap, synlighet og utviklingsarbeid.

Stian Seland

Styreleder i Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)

Stian Seland er arbeidende styreleder i Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU). Han er utdannet retoriker fra Universitetet i Oslo, og begynte i organisasjonslivet som speider i Norges speiderforbund. Han har erfaring som tillitsvalgt fra alle nivå i forbundet. Seland har også yrkeserfaring fra flere organisasjoner på rusfeltet og i miljøbevegelsen.

Morten Dåsnes

Daglig leder i Friluftsrådenes Landsforbund

Morten Dåsnes er daglig leder i Friluftsrådenes landsforbund, og har tidligere arbeidet i bl.a Friluftsrådet Vest, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Fylkesmannen i Vestfold og i Norges orienteringsforbund. Dåsnes er naturforvaltningskandidat fra Norges miljø- og biovitenskaplige universitet (NMBU).

Ildri Eidem Løvaas

Leder i Sunne kommuner

Ildri Eidem Løvaas var inntil nylig ordfører i Oppegård kommune, og er leder i Sunne kommuner - WHOs norske nettverk. Hun sitter i programkomiteen til Folkehelsekonferansen, og har derigjennom og gjennom sitt politiske virke hatt et mangeårig engasjement for folkehelse.

Jorid Grimeland

Leder av Folkehelseforeningen og høgskolelektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)

Jorid Grimeland er høgskolelektor og prosjektkoordinator ved Høgskolen i Oslo og Akershus, og underviser i Bachelor i International Public Health og Master i folkehelsevitenskap i samarbeid med NMBU. Hun er også leder av Folkehelseforeningen (NOPHA).

Program 2015

Mandag 26. oktober

08.00

REGISTRERING

09.00

Velkommen

Jorid Grimeland, leder av Folkehelseforeningen, og Ildri Eidem Løvaas, leder av Sunne kommuner

Regjeringens folkehelsepolitikk - Mestring og muligheter

Bent Høie, helse- og omsorgsminister

Løsningen er rett utenfor døra!

Lasse Heimdal, generalsekretær i Norsk Friluftsliv

Frivillighetens betydning for lokalsamfunnet

Lise Corwin, politisk seniorrådgiver i Frivillighet Norge og
Stian Seland, leder i Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)

10.30

PAUSE

11.00

Without ecological health there can be no human health. What does this mean for urban design?

Gayle Souther-Brown, landskapsarkitekt og direktør i Greenstone Design

Et friluftsliv i endring - implikasjoner for planleggere og politikere

Peter Fredman, forsker ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Politisk duell!

Miljø- og klimaminister Tine Sundtoft (H) møter stortingsrepresentant Åsmund Aukrust (AP) til samtale om hvordan man kan fremme det viktige nærfriluftslivet. Ledes av Lasse Heimdal, generalsekretær i Norsk Friluftsliv.

12.30

LUNCH

13.30

PARALLELLE SESJONER

A1: Byluftsliv og mikroeventyr

 • Suser avgårde!
  Sammen På Sykkel er en nasjonal organisasjon som får folk ut i sitt nærmiljø
  Tonje Bjertnes, daglig leder i Sammen På Sykkel
 • Finn en skatt ved hver holdeplass!
  Med 4000holdeplasser.no vil Ruter bevisstgjøre om nær natur og kultur
  Yvonne Waage, senior markedskonsulent i Markedskommunikasjon Ruter

 • DNT-hytte i byen?
  Det urbane friluftlivet og byrommet som boltreplass
  Henning Hoff Wikborg, daglig leder DNT Oslo og Omegn

A2: Et friluftsliv for alle

 • Leie like bra som å eie?
  Utlånsordning for fritidsutstyr for å redusere sosiale helseforskjeller
  Eline Egeland, daglig leder i Aktivitets & utstyr, og Ingvild Rønning Radwan, prosjektleder i Levanger kommune

 • Flere kulturer – felles naturglede
  En suksesshistorie fra Drammen!
  Havva Cukurkaya, prosjektleder i DNT Drammen og omegn
 • Å se naturen uten å se
  Også blinde barn kan klatre
  Jan Helge Svensen, Barn- og ungdomsavdelingen i Norges Blindeforbund
 • Klart det går!
  Funksjonshemming ingen hindring, med litt hjelp og støtte kan alle nyte friluftslivet
  Vibeke Clausen, Leder aktivitetsavdelingen, DNT Drammen og Omegn

A3: Kommune + Frivillighet = Sant

 • Tromsømarka for alle
  Storstilt satsing for et friskere, sunnere og gladere Tromsø!
  Henrik Romsaas, prosjektleder Tromsømarka, Tromsø kommune
 • På tur med barnevogn og rullator?
  "Turløyper for alle" er et samarbeidsprosjekt i Sandnes for å gjøre turløyper tilgjengelig for alle!
  Tore Andreas Haaland, leder i rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Sandnes kommune
 • Bli med på Kul-Tur!
  Frivillig initiativ og kommunal tilrettelegging får folk ut på Kul-Tur
  Ann Kristin Hatletvedt, daglig leder ved Klepp Frivilligsentral
15.00

PAUSE

15.30

PARALLELLE SESJONER

B1: Politikksesjon

Møteleder: Ildri Eidem Løvaas, leder i Sunne kommuner - WHOs norske nettverk

B2: Walkshop med Fjellflyt

Hvordan kan du bruke det nære friluftlivet i din arbeidshverdag? Walkshop i hovedstadens grønne årer med gründerne Fjellflyt og Helseatferd. Egen påmelding, varer i 2 timer. NB. Denne er nå fulltegnet!

B3: Frie foredrag: Aktivitet, matglede og friluftsliv

Foredrag basert på innsendte forskning- og tiltakssammendrag.

B4: Frie foredrag: Medborgerskap, stedsutvikling og folkehelse

Foredrag basert på innsendte forskning- og tiltakssammendrag.

17.00-17.30

Gategym i Slottsparken!

Bli med på Gategym sammen med folkehelseinnovatøren Folkelig! Motto for halvtimen: Lav terskel og mye glede. Varer i 20-30 minutter og krever ingen påmelding.

18.30

Aperitif

19.00

KONFERANSEMIDDAG

Tirsdag 27. oktober

08.00-08.45

Gåtur med Tjukkasgjengen!

Start dagen sammen med folke(helse)bevegelsen Tjukkasgjengen! Turen går gjennom hovedstadens grønne årer og krever ingen påmelding.

09.00

Folk ut i friluft! Hvordan kan kommunene tilrettelegge?

Morten Dåsnes, daglig leder i Friluftsrådenes Landsforbund

Grønn by – sunt folk: Forebygging av sosiale helseforskjeller gjennom fysisk planlegging

Kine Halvorsen Thorén, professor ved Institutt for landskapsplanlegging (NMBU)

De nære ting: Samarbeid mellom flere direktorater for å styrke det nære friluftslivet

Bjørn Guldvog, direktør i Helsedirektoratet og
Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet

10.15

PAUSE

10.45

Utdeling av Karl Evang-prisen

Helsedirektør Bjørn Guldvog deler ut Karl Evang-prisen og prisvinner holder sitt foredrag.

11.30

LUNCH

12.30

PARALLELLE SESJONER

C1: Snarveier til folkehelse!

 • Vet du om en snarvei?
  Ikke glem snarveiene i de lokale gåstrategiene!
  Regine Solberg Aklestad, landskapsarkitekt og planlegger i Volda
 • Lokalsamfunnet fra barnas stå- og gåsted
  Gjennom Barnetråkk kan barn fortelle kommunen hvordan de bruker nærmiljøet og hva de vil ha annerledes
  Ingvild Aarholt Hegna, prosjektleder Barnetråkk, Norsk design- og arkitektursenter
 • En verden midt i Oslo
  Verdensparken på Furuset som aktivitetsarena og sosial møteplass
  Gunn Indrevær, prosjektleder, og Marte Bulie, folkehelsekoordinator, Bydel Alna


C2: Ut på kulTUR


 • Skulptur- og kulturminneparken på Ekeberg i Oslo
  Samspill mellom internasjonal samtidskunst og det historiske hensynet til "Befolkningens fysiske Sundhet"
  Ina Johannesen, adm. direktør, Ekebergparken
 • Musikalske utsikter!
  En ny app gir deg lyden av Nordland på vakre utsiktspunkter i Bodø
  Henrik Lamark, produsent, Nordland musikkfestuke


C3: Kan teknologien bringe oss nærmere naturen?


 • Naturen i sosiale medier
  Friluftslivets År om sin bruk av sosiale medier (inkl. hashtaggen som fikk en hel nasjon til å sove ute!)
  Tonje Refseth, prosjektmedarbeider i Friluftslivets År

 • UT.no - Hele Norges turplanlegger
  Turplanleggeren UT.no skal vise deg veien ut uansett hvor i Norge du er!
  Anders Sten Nessem, ut.no
 • Geocaching og stolpejakt!
  Nye turmuligheter med smarttelefon i Oppegård
  Jon Færden, geocatcher og styremedlem i Kolbotn IL
13.45

PAUSE

14.15

Vinnere av abstractskonkurranse!

Kåring av vinnere i konferansens abstractskonkurranse og utdeling av gave til organisasjon

Dyrk byen! Skap grønne prosjekter der du bor

Helene Gallis, forfatter av boken 'Dyrk byen' og medlem av byutviklings­komiteen i Bydel Gamle Oslo

Hvordan promotere det nære friluftslivet?

Erling Dokk Holm, dekan ved Markedshøyskolen og kommentator på byutvikling

15.45

SLUTT

Nyheter - Folkehelsekonferansen 2015

Vinnere av abstract-konkurranse

17.11.2015

Folkehelsekonferansen ønsker å stimulere til økt fokus på relevant forskning og gode tiltak på folkehelsefeltet. Her er de to beste sammendragene som ble sendt inn til Folkehelsekonferansen 2015!

Hva synes du om årets konferanse?

03.11.2015

Folkehelsekonferansen 2015 er over, og vi vil gjerne ha tilbakemelding fra deg! Vi ønsker oss også innspill til innhold på neste års konferanse.

Mange aktiviteter under konferansen!

12.10.2015

Walkshop, bowls, Gategym og gåtur med Tjukkasgjengen. Det er mange muligheter til å få #dine30 under Folkehelsekonferansen 2015.

Sterkt redusert deltakeravgift for studenter!

30.09.2015

Det er med stor glede vi annonserer at deltakeravgiften for studenter er kraftig redusert!

Velkommen til egen politikksesjon!

17.09.2015

Under høstens konferanse arrangeres det en egen politikksesjon. Dit kommer blant andre riksrevisor Per Kristian Foss for å snakke om Riksrevisjonens ferske undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid!

Ta en #nattinaturen i forkant av konferansen!

03.06.2015

Hva er vel mer naturlig enn å starte konferansen med en friluftslivsopplevelse i Oslomarka? Norsk Friluftsliv inviterer til en #nattinaturen med lavvo, bål og markafrokost!

Foreslå kandidater til Karl Evang-prisen!

19.05.2015

Vet du om en person eller organisasjon som har gjort eller gjør en særlig innsats for å fremme folkehelse og sosiale forhold? Foreslå kandidater til Karl Evang-prisen innen 19. august 2015!

Gayle Souter-Brown til Folkehelsekonferansen!

16.02.2015

Den newzealandske landskapsarkitekten Gayle Souter-Brown kommer til konferansen i oktober! Souter-Brown har blant annet skrevet boken 'Urban Design for Health and Well-Being'.

Påmelding for konferansen 2022 er ikke åpen ennå.