Vi inviterer til utstilling

Den nasjonale folkehelsekonferansen arrangeres i oktober hvert år og er den største av sitt slag i Norge. Konferansen er en viktig utvekslings-, kontakt- og læringsarena og arrangeres av Folkehelseforeningen. I år er hovedtema Folkehelse i en ny tid.

Påmelding for utstillere

Utstilling

Utstillingen vil foregå i pauseområdet til hotellets konferanseavdeling tirsdag 16.oktober kl 09.00 – onsdag 17.oktober kl 14.45. Vi har begrenset med utstillingsplass. Melder det seg flere enn hva plassen tillater, vil programkomiteen forbeholde seg retten til å velge ut hvem som får delta. 

Utstillingen foregår i konferanseavdelingens pauseområde, og er en gunstig utstillingsplass for virksomheter med aktivitet på folkehelsefeltet. 

Målgruppen er politikere, rådmenn, rådgivere, planleggere, folkehelsekoordinatorer, helsepersonell samt ansatte i sentralforvaltningen; forskere, studenter, lærere, medarbeidere i frivillige organisasjoner og alle andre med interesse for folks trivsel, helse og levekår.


Standstørrelse: 3 x 1,5 m.
For større stand enn standard, tilkommer kr 500,- pr ekstra kvadratmeter. 

Alle som skal betjene standene må også være påmeldte som deltakere til Folkehelsekonferansen 2018.

 

Påmeldingsfrist 1. juli! 

Påmelding etter denne dato tilkommer et forsinkelsesgebyr på kr 500,-.


Priser

Ikke-kommersielle aktører / frivillige organisasjoner:

Kr. 2 000,- pr. utstilling.

Gratis standleie ved påmelding av minst to eller flere deltakere til hele konferansen. Påmelding av deltakere må skje før påmelding til utstillingen sendes.

OBS! Skriv i feltet for «merknader» i påmeldingsskjemaet hvilken utstilling du skal betjene.

Kommersielle aktører / firma:

Kr. 8 000,- pr. utstilling.

Påmelding for utstillere

For priser og påmelding til Folkehelsekonferansen 2018.

OBS! Skriv i feltet for «merknader» i påmeldingsskjemaet hvilken utstilling du skal betjene.