Program 2018

Prgrammet for 2018-konferansen er under utvikling. Hovedtema og deltema legges ut etter hvert. Det meste regnes for å bli ferdig og være på nettet ca. 1. mai. Det legges opp til at det blir arrangert prekonferanser mandag 15. oktober på samme hotell. Vi kommer tilbake til temaer for disse etter hvert som det blir avklart, og senest 1. mai.

Tirsdag 16. oktober

Kommer

Onsdag 17. oktober

Kommer