Program 2017

Her finner du til enhver tid oppdatert program for Folkehelsekonferansen 2017.

Mandag 23. oktober

10.00

DET STORE I DET LILLE: Globale utfordringer krever lokal handling

 • Velkommen!
  Jorid Grimeland, leder i Folkehelseforeningen og Ildri Eidem Løvaas, leder i Sunne kommuner - WHOs norske nettverk

 • Med framtida på skuldrene - Hvor står vi 30 år etter Brundtlandskommisjonens rapport "Vår felles framtid"?
  Ove Jakobsen, professor i økologisk økonomi, Nord universitet
 • Bærekraftig by- og distriktsutvikling: Nærmiljø som fremmer folkehelse
  Guro Voss Gabrielsen, utredningsleder, Kommunal- og moderniseringsdepartementet
11.15

PAUSE

11.45

LEDERSKAP OG SAMSKAPING I KOMMUNE 3.0
Fra bruker til medborger, og fra servicesamfunn til fellesskapssamfunn: Hvordan skaper vi sammen framtidas kommune?

 • Hva er samskaping og hvordan lykkes vi med det?
  Eva Sørensen, professor ved Roskilde Universitet
  Asbjørn Røiseland, professor ved Nord Universitet

 • The power of narratives: Leaders for public health must be able to win hearts and minds!
  John Ashton, en av grunnleggerne av Healthy Cities og tidligere folkehelsedirektør for region i England
13.00

LUNSJ

14.00

PARALLELLE SESJONER

A1: MAT, MILJØ OG MENNESKER: TILTAK FOR ØKT BÆREKRAFT

Møteleder: Monica Fleisje, avdelingsdirektør byrom og grønnstruktur, Bymiljøetaten

 • Spirende Oslo 
  Om utviklingen av strategi for å gjøre Oslo grønnere og øke interessen for urbane landbruksaktiviteter
  Annikken Hornæs Jøssund, spesialrådgiver klima og miljø, Bymiljøetaten, Oslo kommune
 • Ta vare på ressurser og mennesker!
  Kompass & Co lager mat av råvarer som ellers havner i søpla, med ungdommer som har falt utenfor. Ungdommene blir sett på som en ressurs - akkurat som overskuddsmaten.
  Sherry Hakimnejad, sosial entreprenør
 • Sunnhet og bærekraft går hånd i hånd
  IntoFood vil ha kantinemat som gjør oss sunnere - OG bidrar positivt for å nå FNs bærekraftsmål 
  Will Nicholson, samfunnsinnovatør

A2: KOMMUNE 3.0: FRA VISJON TIL PRAKSIS

Møteleder Gøran Raade-Andersen, folkehelsekoordinator i Bodø kommune

 • Paradigmeskifte i Asker: En ny måte å tenke styring på
  Heidi Kristine Syrdahl Rustand, folkehelsekoordinator, Asker kommune
 • I mot- og medvind mot en ny kommune 
  Bjørn Tore Olsen, leder Plan og Samfunn, Bodø kommune

A3: NÆRMILJØ OG FOLKEHELSE - ERFARINGER FRA PROSJEKTKOMMUNER

 • Introduksjon til Helsedirektoratets nasjonale prosjekt
  Else-Marie Brobakke Aarø, folkehelserådgiver, Hordaland fylkeskommune
 • Brei innbyggjarmedverknad i kommunal planlegging
  Tove Vikanes Agdestein, prosjektleder, Stord kommune
 • Numedalsprosjektet: Resultater fra tankefangst
  Frøydis Lislevatn, prosjektleder, Flesberg kommune
 • Barn og unges stemme i nærmiljø og lokalsamfunn
  Marlene Blomstereng Karlsen, prosjektleder, Meløy kommune
15.00

PAUSE

15:30-16.30

PARALLELLE SESJONER OG AKTIVITETER

B1: FRIE FOREDRAG (basert på innsendte forsknings- og tiltakssammendrag)

15.30-16.30

AKTIVITETER

 • Buldring på Sørenga
 • Yoga på Sørenga 
 • Ettermiddagsvandring langs Akerselva

Det er begrenset med plasser på ettermiddagsaktivitetene. Påmelding skjer ved registreringen.

18.30-19.00

APERITIFF OG MINGLING

19.00

KONFERANSEMIDDAG

Tirsdag 24. oktober

08.00

Morgenvandring langs havnepromenaden (for den morgenfriske!) 

09.00

VIRKEMIDLER FOR Å REDUSERE SOSIAL ULIKHET

 • Forskjellene i Norge øker - hva bør gjøres?
  Karl Ove Moene, professor ved Økonomisk institutt Universitet i Oslo og spaltist i Dagens Næringsliv

 • PANELDEBATT: Hvem har ansvar for de økte forskjellene i Norge og hva bør gjøres?
  Anne Grosvold, tidligere journalist, programleder og debattleder i NRK

  Kristin Clemet, leder Tankesmien Civita
  Sigrun Aasland, faglig rådgiver Tankesmien Agenda
  Karl Ove Moene, professor i økonomi, Universitetet i Oslo
  Dag-Helge Rønnevik, lege og Phd. stipendiat
10.15

PAUSE

10.45

FORSKNING + PRAKSIS = SANT

 • From global evidence to local contact - Erfaringer fra fruktbart samarbeid mellom verdensledende forskermiljø og en norsk kommune
  Dina von Heimburg, folkehelsekoordinator, Innherred Samkommune
  Peter Goldblatt, professor, Marmot Review Team, University College London
 • Forskning og praksis i samarbeid - på, for eller med kommuner?Marit K. Helgesen, forsker ved Norsk institutt for by- og regionforskning, Høgskolen i Oslo- og Akershus

 

11.45

LUNSJ

12.45

PARALLELLE SESJONER

C1: WORKSHOP -KOMMUNIKASJON SOM VIRKEMIDDEL FOR Å SKAPE ENDRING PÅ FOLKEHELSEFELTET

 • Jack Fisher is the Global Coordinator for NCDFREE and with Diana Isabel Sotomayor is the Europe and Africa coordinator for NCDFREE they lead a dynamic interactive workshop on how to put creative communications into action. Attendees will get introduced to the topic of Non Communicable Diseases, and gain practical skills which can be applied to a range of public health challenges. 

C2: DET NØDVENDIGE SAMSPILLET: Fra forskning til praksis, fra praksis til forskning

 • Trøndelagsmodellen for kunnskapsbasert folkehelsearbeid
  Eva Magnus, førsteamanuensis ved Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU
 • Syngende Søndre Land: Et prosjekt i samarbeid med Krafttak for sang
  Birgitte Rosenberg, musiker og prosjektleder, Søndre Land
 • HelseFrem og NaKuHel: Et bindeledd mellom forskning og praksis
  Anette Sett Gjessing, prosjektleder HelseFrem, regional kunnskapsarena for helsefremmende arbeid og salutogenese
 • NaKuHel-perspektiv gjennom prosjektjobbing i Kongsvinger
  Anne Margrethe Ekren, leder av prosjektet Inkluderende alderdom
C3: HVORDAN PÅVIRKE POLITIKERE OG ADMINISTRASJON?
 • Hvordan påvirker kunnskap politikerne? Resultater fra flere internasjonale studier
  Simon Innvær, førsteamanuensis, Høgskolen i Oslo og Akershus
 • 10 tips for økt gjennomslag
  Katrine Gramnæs, fagsjef samfunnskontakt, Den norske turistforening
13.45

PAUSE

14.15

FRAMTIDA STARTER NÅ

 • Vinnere av beste abstract! 

 • Fremtidens folkehelsearbeidere overrekker oppsummering og råd