Prekonferanse- og seminar

Mandag 15. oktober blir det prekonferanse i regi av Nettverket for forskning og utdanning for helsefremming og Folkehelseinstituttet. Tirsdag 16. oktober kl 08.00 - 09.30 vil Norsk Tannvern og Tannhelsetjenestens kompetansesenter Midt-Norge holde et preseminar om tannhelse.

Mandag 15. oktober

10.00 - 17.00

PREKONFERANSE

TEMA: Tiltaksutvikling og tiltaksforskning

Arrangører: Folkehelseinstituttet og Nasjonalt nettverk for forskning og utdanning om helsefremming

Målet med prekonferansen er å drøfte begrensningene og mulighetene for et tettere samarbeid om tiltaksutvikling i forvaltningen på ulike nivåer og tiltaksevaluering som skjer i forskningsmiljøer. Vi ønsker også å vise frem aktuelle tiltaksevalueringsprosjekter som pågår, for å vise frem variasjonen av prosjekter og styrke samarbeid.

Stat og kommune har i mange tiår utviklet stadig nye folkehelsetiltak som i liten grad er evaluert. Norges forskningsråd har i sine helseprogrammer gitt økt prioritet til tiltaksforskning. Flere av prosjektene som har fått midler fra BEDREHELSE har vært prosjekter med udefinerte tiltak, som skal avklares underveis i forskingsprosjektet. 

Det er behov for å bygge opp sterkere tiltaksforskningsmiljøer som forsker på reelle tiltak som utprøves og gjennomføres i regi av staten, kommuner eller andre. Dette fordrer et tettere samspill mellom forskningsmiljøer og forvaltningen på ulike nivåer, slik at vitenskapelige krav til utviklingen av tiltaket blir ivaretatt og at tiltaket blir evaluerbart. Normalt vil et slikt samspill styrke kvaliteten på tiltaket, og øke sannsynligheten for ønskede effekter.

Inntrykket i dag er at dette samspillet skjer i begrenset grad. En viktig årsak er trolig at finansieringsordningene for tiltaksutvikling og tiltaksforskning spiller dårlig sammen.

Gjennom Program for folkehelsearbeid i kommunene forsøkes det å utvikle et tettere samarbeid, men manglende finansiering av FOU-miljøenes bidrag skaper hindringer. Hvilke muligheter finnes likevel, og hva kan vi gjøre for å fjerne hindringer for et slikt samarbeid?

Programmet for prekonferansen vil bli lagt ut innen 1. juni.

Sted: Radisson Blu Royal Hotel på Bryggen i Bergen.

Pris: 200,-
For medlemmer av Nettverket for forskning og utdanning for helsefremming vil deltagelse være gratis.

Dersom du ønsker å delta krysser du av for dette i påmeldingsskjemaet.

Tirsdag 16. oktober

08.00 - 09.30

PRESEMINAR

TEMA: Tannhelsen

Arrangører: Norsk Tannvern og Tannhelsetjenestens kompetansesenter Midt-Norge

Oral helse og ernæring hos eldre
Gunhild V Strand, Professor, Universitetet i Bergen, Bistilling Hordaland fylkeskommune, tannhelsetjenesten

Diabetes og oral helse
Eline Juel Bjørkevik, Klinikkleder Drammen tannklinikk, Prosjektkoordinator, Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF


Sted: Radisson Blu Royal Hotel på Bryggen i Bergen.

Pris: Preseminaret er åpent (og gratis) for alle konferansedeltakere. 

Dersom du ønsker å delta krysser du av for dette i påmeldingsskjemaet. Møterom vil annonseres senere.