Praktisk informasjon

Konferansen foregår på Radisson Blu Royal Hotell ved Bryggen i Bergen 16. og 17. oktober. Det blir prekonferanse mandag 15. oktober.

Konferansehotell

Radisson Blu Royal Hotell ligger ved Bryggen i Bergen. Flybussen stopper utenfor hotellet, og det er kort avstand til Bybanen og busser. 

Priser og påmelding

Informasjon om priser og påmelding finner du her. Dersom du har spørsmål til påmeldingen kontakt Ingrid i Din konferansepartner på folkehelse@dinkonferansepartner.no eller 415 47 645.

Kursgodkjenning

Konferansen er godkjent hos følgende organisasjoner:

Norsk sykepleierforbund
Prekonferansen er godkjent med 6 timer og Folkehelsekonferansen 2018 er godkjent 12 timer i henhold til kurstimekravet i godkjenningsordningen klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie. 

Norsk Ergoterapeutforbund
Folkehelsekonferansen 2018 er godkjent som generelt kurs meritterende med 12 timer til ergoterapispesialist eller som spesialistspesifikt kurs meritterende med 12 timer til ergoterapispesialist innen allmennhelse, folkehelse eller barns helse.

Prekonferansen godkjennes som generelt kurs med 6 timer meritterende til ergoterapispesialist eller som spesialistspesifikt kurs meritterende med 6 timer til ergoterapispesialist innen allmennhelse eller folkehelse.

Norsk Psykologforening
Prekonferansen og Folkehelsekonferansen 2019 er godkjent som henholdsvis 6 timer og 12 timers vedlikeholdsaktivitet.

Den norske legeforening
Allmennmedisin: Prekonferansen er godkjent med 6 valgfrie kurspoeng og hovedkonferansen med 12 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen. 

Samfunnsmedisin: Prekonferansen er godkjent med 6 timer og hovedkonferansen med 12 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.

Norsk Fysioterapiforbund
Folkehelsekonferansen 2018 «Folkehelse i en ny tid» med prekonferansen «Tiltaksutvikling og tiltaksforskning» er godkjent slik at kurset kan benyttes i en spesialistoppbygging sammen med en mastergrad og ved fornyelse av spesialitet. Prekonferansen er godkjent med 6 timer og Folkehelsekonferansen 2018 er godkjent med 12 timer.


Abstracts

I år (2018) vil det ikke være noen fremføring av frie foredrag på folkehelsekonferansen fordi vi ikke har funnet noen tid hvor slike kan fremføres. 

Imidlertid vil det åpnes opp for å kunne sende inn abstracts til prekonferansen som arrangeres av Folkehelseinstituttet og Nettverket for forskning og utdanning på helsefremming. Det vil komme informasjon om dette etter hvert.

Kontakt

Har du spørsmål om konferansen eller innholdet på nettsiden?
Send gjerne en e-post til post@folkehelsekonferansen.no