Om Folkehelsekonferansen

Folkehelsekonferansen arrangeres av Folkehelseforeningen (NOPHA).

Folkehelsekonferansen arrangeres annenhvert år i Oslo og i en annen norsk by. 

I 2018 arrangeres konferansen i Bergen i samarbeid med Hordaland fylkeskommune, Bergen kommune og Idrettscampus Bergen.

Det legges opp til at det blir arrangert prekonferanser mandag 15. oktober på samme hotell. Vi kommer tilbake til temaer for disse etter hvert som det blir avklart, og senest 1. april. 

Målgruppen er helsepersonell, offentlig ansatte, studenter, forskere, frivillige og andre med interesse for folks helse, trivsel og levekår.  

Spørsmål om påmelding kan rettes til: post@dinkonferansepartner.no.
Henvendelser om program og øvrig innhold på nettsiden kan rettes til: post@folkehelsekonferansen.no .

Folkehelsekonferansen på Facebook
Folkehelsekonferansen på Twitter