Om Folkehelsekonferansen

Årets konferanse går av stabelen 23. og 24. oktober på Radisson Blu Hotel Plaza i Oslo.

Et miljøvennlig lokalsamfunn er et helsefremmende lokalsamfunn.

Hvordan skaper vi en samfunnsutvikling som fremmer miljømessig, økonomisk og sosial bærekraft?

Tittelen på årets konferanse er Vår felles framtid - Lederskap og samskaping for helsefremmende og bærekraftige lokalsamfunn. 

Konferansen er aktuell for alle som er opptatt av å skape miljø- og helsevennlige lokalsamfunn.

Målgruppen er ansatte i kommuner og fylkeskommuner; planleggere, politikere, folkehelsekoordinatorer og ledere. I tillegg vil den være aktuell for forskere, studenter, frivillige og andre med interesse for folks helse, trivsel og levekår.

Sammen kan vi skape lokalsamfunn som er gode å leve i!

Det er Folkehelseforeningen og Sunne kommuner – WHOs norske nettverk som arrangerer Folkehelsekonferansen. Spørsmål om påmelding kan rettes til event@medvind.no. Henvendelser om program og øvrig innhold på nettsiden kan rettes til: post@folkehelsekonferansen.no .

Folkehelsekonferansen på Facebook
Folkehelsekonferansen på Twitter