Om Folkehelsekonferansen

Folkehelsekonferansen arrangeres av Folkehelseforeningen (NOPHA).

Folkehelsekonferansen arrangeres annenhvert år i Oslo og i en annen norsk by. 

Målgruppen er helsepersonell, offentlig ansatte, studenter, forskere, frivillige og andre med interesse for folks helse, trivsel og levekår. 

Fra 2018 er det Folkehelseforeningen som arrangerer Folkehelsekonferansen. 

Spørsmål om påmelding kan rettes til event@medvind.no. Henvendelser om program og øvrig innhold på nettsiden kan rettes til: post@folkehelsekonferansen.no .

Folkehelsekonferansen på Facebook
Folkehelsekonferansen på Twitter