Om Folkehelsekonferansen

Folkehelsekonferansen arrangeres av Folkehelseforeningen (NOPHA).

Folkehelsekonferansen arrangeres annenhvert år i Oslo og i en annen norsk by. 

I 2018 arrangeres konferansen i Bergen i samarbeid med Hordaland fylkeskommune, Bergen kommune, Idrettscampus Bergen og Folkehelseinstituttet.

Konferansen vil finne sted på Radisson Blu Royal Hotel på Bryggen i Bergen.

Mandag 15. oktober vil det bli holdt en prekonferanse i regi av Nasjonalt nettverk for forskning og utdanning om helsefremming og Folkehelseinstituttet på samme hotell. Temaet for prekonferansen blir "Tiltaksutvikling og tiltaksevaluering".

Tirsdag 16. oktober fra 08.00 - 09.30 skal Norsk Tannvern og Tannhelsetjenestens kompetansesenter Midt-Norge avholde et preseminar før hovedkonferansen begynner. 

Målgruppen for folkehelsekonferansen er helsepersonell, offentlig ansatte, politikere, studenter, forskere, frivillige og andre med interesse for folks helse, trivsel og levekår.  

Spørsmål om påmelding kan rettes til: folkehelse@dinkonferansepartner.no
Henvendelser om program og øvrig innhold på nettsiden kan rettes til: post@folkehelsekonferansen.no.

Folkehelsekonferansen på Facebook
Folkehelsekonferansen på Twitter