Foredragsholdere 2018

Les mer om de spennende foredragsholderne vi har fått med oss i år! Flere foredragsholdere legges ut fortløpende.

Ida Aalen

Ekspert sosiale medier, forfatter, foredragsholder og gründer

Hva gjør vi med sosiale medier, og hva gjør de med oss? Blir du lykkelig eller ulykkelig? Hva gjør at noe «går viralt»? Hvorfor skryter folk av seg selv? Blir det mer demokrati? Sosiale medier er i dag en naturlig del av både hverdagsliv, arbeidsliv og samfunnsliv. Derfor blir de stadig viktigere å forstå. 

Ida Aalen er ekspert i sosiale medier og gründer i videochat-verktøyet Confrere med ansvar for brukervennlighet, design og kommunikasjon. Hun holder kurs og foredrag og er i tillegg fast skribent for Dagens Næringsliv. Hun har bakgrunn som kommunikasjonssjef i NetLife Research og i 2015 gav hun ut sin andre bok Sosiale medier som er pensum på en rekke norske universiteter.

Harald Schjelderup

Byrådsleder i Bergen

Harald Schjelderup er er byrådsleder i Bergen og leder et byråd utgått fra Arbeiderpartiet, Kristelig folkeparti og Venstre. Schjelderup er utdannet cand.polit. fra Universitetet i Bergen og har tidligere vært daglig leder for Kavlifondet og leder for Bergensscenarier 2020, i tillegg til ulike styreverv innen idrett, kultur- og samfunnsliv. 

Bjørn Erik Thon

Direktør i Datatilsynet

Kanskje vi om ti eller femten år ikke trenger strukturerte helseregistre, fordi de ustrukturerte dataene som ligger om oss alle rundt på nett vil gi bedre kunnskap?  Kan personvern og kunstig intelligens gå hånd i hånd? Hva vet de om deg? Dersom du drar et medlemskort i kassa når du handler, er det en god mulighet for at alle kjøpene dine lagres i fem år. Hvilke dagligvarer du har kjøpt de siste fem årene sier mye om kostholdet ditt og dermed helsa di. Hvor mange kilo sjokolade har du spist? 

Bjørn Erik Thon er direktør i Datatilsynet. Han er  utdannet can.jur., har bakgrunn som advokat - og dommerfullmektig, politisk rådgiver og seksjonssjef i Forbrukerombudet. Han blogger på Personvernbloggen og er en kjent foredragsholder.

Terje Andreas Eikemo

Professor i sosiologi, NTNU

Terje Andreas Eikemo er professor i sosiologi ved NTNU. Han leder forskningssenteret CHAIN (Centre for Global Health Inequalities Research), som er Norges første senter for studier av sosial ulikhet i helse. Senteret er et samarbeid mellom NTNU, Folkehelseinstituttet, UNICEF, IARC og flere internasjonale organisasjoner. CHAIN tar mål av seg å bli et ledende senter innen globale helseulikheter, med særlig fokus på barn og deres levekår. 

Eikemos forskning har hatt et bredt fokus: fra velferdspolitikk og helsesystemer på overordnet nivå, til sosiale, materielle, livsstilsrelaterte faktorer på individuelt nivå. Han har ledet flere internasjonale helseprosjekter og er Editor-in-Chief for Scandinavian Journal of Public Health.

Elisabeth Staksrud

Professor, Institutt for medier og kommunikasjon, UiO

Elisabeth Staksrud (Ph.d) er professor ved Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo, samt leder i Den nasjonale forskningsetiske komité for humaniora og samfunnsfag (NESH). Staksruds forskning inkluderer barn og unges bruk av nye medier, både når det gjelder risiko og rettigheter, ytringsfrihet og sensur, og hun er med i ledelsen av verdens største forskningsprosjekt om barn og medier (EU Kids Online).

Fredrik Gulowsen

Gründer NYBY

Det er nå tverrpolitisk enighet om at vi som samfunn må tenke på nye modeller for å løse "omsorgskrisen". Samtidig ser vi at ny teknologi og plattformisering gjør det lettere å koble ressurser og behov på nye måter. 

Fredrik Gulowsen, med bakgrunn fra start-ups som Zwipe, Filmgrail og Kolonial.no kommer for å fortelle om sin ambisiøse nysatsing NYBY som skal endre organiseringen av offentlige tjenester. Sammen med flere norske kommuner, ideelle organisasjoner og aktører i næringlivet har NYBY utviklet en helt ny type digital plattform som muliggjør selvorganiserende team, mobilisering av flere ressurser og sømløst samarbeid på tvers av offentlig, privat og frivillig sektor. Fredrik er statsviter og har selv erfaring som pårørende.

Mari-Kristine Morberg

Mobbeombud i Hordaland

Mari-Kristine Morberg er mobbeombud for alle barn og unge i Hordaland. Ombudet skal nå ut og være tilgjengelig for mange unge i hele fylket. Et av virkemidlene for dette er Snapchat.  Hun snapper tips og råd, litt om hva hun som ombud driver med og ting som kan være nyttig å vite om vennskap, tilhørighet, konflikt, retten til et godt skolemiljø og mobbing. Mobbeombudet vil dele sine erfaringer om å være tilstede på Snapchat og sosiale medier som offentlig ansatt. 

Mari-Kristine er utdannet sosialantropolog fra Universitetet i Bergen. Hun har jobbet med barn og ungdom i mange sammenhenger og er spesielt opptatt av barns rettigheter. Nå jobber hun for at alle skal ha det bra i barnehagen og på skolen. Mobbeombudet er et lavterskeltilbud som alle, både foreldre og barn, kan kontakte om de lurer på noe i forbindelse med retten til gode barnehage- og skolemiljø. 

Øyvind Henriksen

Bydelsdirektør, bydel Nordre Aker, Oslo kommune

Øyvind Henriksen har vært bydelsdirektør i Bydel Nordre Aker i Oslo siden 2013. Å være bydelsdirektør innebærer at han er med på å gjøre folk gode og legge til rette for medarbeiderne sine med gode rammebetingelser.

I bydelen er det over 3500 pensjonister som er friske og aktive, og her så Henriksen en ubenyttet ressurs. Nordre Aker har derfor testet konseptet og teknologien til NYBY. De ønsket å legge til rette for et varmere nabolag ved å koble de frivillige ressursene i bydelen med de behovene brukerne har.

Henriksen har Master of management fra BI og jobbet som leder i kommunal sektor i mer enn 30 år.

Knut Inge Klepp

Områdedirektør, Folkehelseinstituttet

Knut-Inge Klepp, Ph.D., MPH er direktør for området psykisk og fysisk helse ved Folkehelseinstituttet og professor II ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo.

Tidligere stillinger inkluderer divisjonsdirektør for folkehelse i Helsedirektoratet og professor i ernæring, helsefremmende arbeid og epidemiologi ved henholdsvis Universitetene i Oslo, Bergen og Nordiska Hälsovårdshøgskolan.

Klepps forskning har fokusert på evaluering av tiltak for å fremme god helse blant barn og unge, og han leder nå et stort HORIZON2020 prosjekt for å forebygge overvekt og fedme blant ungdom.

Hans Fredrik Vestneshagen

Relations manager, No Isolation

Hans jobber med å lede No Isolation inn i nye markeder i Norge. Han jobber mye med offentlig og privat sektor for å finne muligheter og løsninger for spesielt utsatte grupper. 

No Isolation startet høsten 2015 med å lage AV1, verdens første telepresence-robot for barn med langtidssykdom. No Isolation lager teknologi for mennesker som lever i sosial isolasjon og har nylig lansert KOMP, en skjerm med kun en knapp som egner seg spesielt for eldre uten noen digitale ferdigheter.

Hans har bakgrunn som UX-designer og har vært leder for Start UiO. Han er også en av grunnleggerne av Rabalderfestivalen i Molde.

Håvar Brendryen

Forsker ved Senter for rus- og avhengighetsforskning, UiO

Den teknologiske utviklingen har innhentet folkehelsearbeidet. Røyketelefonen ble først erstattet av en app. Nå er en robot på vei inn. Robotpsykologen ”Endre” er et web-basert program som kan hjelpe folk til å slutte å røyke. Målet er livstilsendringer for økt livskvalitet. Siden programmet er lagt opp til å etterligne en samtale med en ekte veileder har roboten fått et navn; «Endre”. Håvar Brendryen er Cand. Polit. i psykologi fra NTNU i 2001, med spesialisering innen kognitiv psykologi og menneske-maskin interaksjon og, og i 2009 fullførte han doktorgrad om digitale røykesluttintervensjoner ved Psykologisk institutt (UiO). Håvar har vært initiativtaker og prosjektleder for utviklingen av forskningen på Endre. 

Marianne T. S. Holter

Doktorgradsstipendiat ved Senter for rus- og avhengighetsforskning, UiO

Marianne T. S. Holter har mastergrad i psykologi ved Universitetet i Oslo. I tre år jobbet hun ved siden av studiene som veileder ved Røyketelefonen. Sommeren 2018 leverer hun doktorgradsavhandlingen sin ved SERAF (Senter for Rus- og Avhengighetsforskning). Avhandlingen omhandler utviklingen av robotpsykologen Endre og en kvalitativ studie av hvordan folk bruker Endre i røykeslutten sin.

Simen Sommerfeldt

Teknologisjef i Bouvet AS og grunnlegger av Lær Kidsa Koding!

Koding må til om alle skal med. Ved å programmere lærer barna at hvis det er noe de ikke liker, kan de endre det. Hvis de ønsker noe, kan de lage det. Denne følelsen av å kunne styre og lage digitale verktøy gir barna nødvendig selvtillit, og er et startpunkt for å bli fullverdige innbyggere i en digital verden. Lær Kidsa Koding! er en frivillig bevegelse som arbeider for at barn og unge skal lære å forstå og beherske sin egen rolle i det digitale samfunnet. De vil hjelpe de unge til å ikke bare bli brukere, men også skapere med teknologien som verktøy. Mangfold er en viktig verdi for å motvirke digitale klasseskiller. 

Simen Sommerfeldt er teknologisjef I Bouvet AS. Han har i de senere årene spesialisert seg innen kunstig intelligens og GDPR. Simen har ingeniørutdanning fra England og stiftet bevegelsen Lær Kidsa Koding! i februar 2013. Det eksisterer i dag 140 kodeklubber, og det deltok nylig over 100.000 skolebarn på «Kodetimen» - som er en forsmak på koding i skolen. Bevegelsen jobber aktivt med å utdanne lærere, og samarbeider med myndighetene om å innføre koding i skolen.

Rune Eidset

Seniorrådgiver, Bergen kommune

Rune har lang erfaring fra ulike deler av kommunehelsetjenesten, som Pleie og omsorgssjef og Helse og sosialrådgiver i Bergen kommune. Nå jobber han som spesialrådgiver i etat for sykehjem. 

Å bidra til at mennesker kan opprettholde og utvikle sitt funksjonsnivå så lenge som mulig, har vært en drivkraft med å finne verktøy som fremmer trening for eldre og andre med funksjonsnedsettelser. Arbeidet med film og musikkopplevelser har vært et  bidrag i dette arbeidet.

Marita Skjuve

Forsker, SINTEF

Kan en chatbot være en kilde til helseinformasjon blant unge? Social Health Bots er et forskningsprosjekt støttet av NFR. Prosjektet tar sikte på å utvikle chatboter, det vil si; programvare som kan, ved hjelp av kunstig intelligens og naturlig språkprosessering, kommunisere med brukeren gjennom naturlig språk. Målet er at disse chatbotene skal kunne hjelpe unge med å få tilgang på kvalitetssikret helseinformasjon på en raskere og mer effektiv måte enn hva som er mulig i dag. SINTEF samarbeider blant annet med ung.no og klaraklok.no og har utviklet ulike chatbot prototyper som baserer seg på spørsmål og svar fra disse sidene, og som vil bli testet i ulike studier sammen med unge. Marita Skjuve har en bachelorgrad i helsepsykologi og en mastergrad i arbeidspsykologi med spesialisering innenfor human factors fra Universitetet i Oslo. Hun jobber for øyeblikket hos SINTEF Digital i Oslo hvor hun forsker på bruk av chatboter.

Hans Marius Tessem

Seniorrådgiver NorSIS

Hans Marius er en teknologioptimist! Men for at man skal kunne utnytte alle nettets fantastiske muligheter må det være trygt. Skulle noe likevel skje deg så må man få hjelp. Hans Marius Har de siste årene ledet tjenesten Slettmeg.no. Slettmeg.no er en gratis råd– og veiledningstjeneste for deg som føler deg krenket på nett. Han har førstehånds erfaring med de problemer folk kan bli utsatt for på nett. Derfor er det viktig å ha en lavterskeltilbud som kan hjelpe folk som har opplevd krenkelser og urett på nett. 

Hans Marius har i flere år jobber som rådgiver innen informasjonssikkerhet i eget selskap. Han har også jobbet med FoU innen systemutvikling i flere virksomheter. Hans Marius er bachelor i data fra Høgskolen i Gjøvik og sivilingeniør i industriell økonomi og teknologiledelse fra NTNU. Han er nå seniorrådgiver i NorSIS. Slettmeg.no og Nettvett.no er noen tjenestene som leveres av Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS), en uavhengig ideell organisasjon. Nettvett.no er nettsted hvor man finner informasjon, råd og veiledning om sikrere bruk av Internett. Informasjonen er rettet både mot enkeltpersoner fra barn til voksne, forbrukere og små- og mellomstore bedrifter.

Rebekka Ljosland

Byråd helse og omsorg, Bergen kommune

Rebekka Ljosland (Krf) er byråd for helse og omsorg i Bergen kommune. Hun er utdannet sykepleier og kommer fra stilling som sykepleier ved Haraldsplass Diakonale sykehus. Hun har vært medlem av Bergen bystyre i perioden 2011-2015 og av komité for kultur, idrett og næring.

Anne Gine Hestetun

Fylkesordfører Hordaland, styreleder Idrettscampus Bergen

Anne Gine Hestetun er en norsk politiker og har vært fylkesordfører i Hordaland siden 2015. Hestetun kommer fra Årdal i Sogn og fjordane og er utdannet ingeniør. 

Hun var heltidspolitiker fra 1999-2007, før hun jobbet syv år som regiondirektør for Stor-Bergen Boligbyggelag.

Gunnar Breivik

Professor, Norges Idrettshøyskole

Gunnar Breivik er professor emeritus i samfunnsvitenskapelige fag ved Norges idrettshøgskole. Han er tidligere rektor ved skolen. Han har jobbet med idrettsfilosofiske og etiske spørsmål, og har studert fysisk aktivitet i befolkningen, ekstremsport og menneskets tilpasning til ekstreme stress-situasjoner. Han er opptatt av barn og ungdoms oppvekstsituasjon med tanke på utfordringer og fysisk aktivitet og har i en årrekke argumentert mot en samfunnsutvikling som skaper stillesittende og passive mennesker. Han har utdannelse innen teologi, filosofi og idrett.

Sidsel Hye-Knudsen

Utviklingskonsulent, Lokale og Anlægsfonden, København

Lokale og Anlægsfonden er en almennyttig fond, som udvikler og støtter byggeri inden for idræt, kultur og fritid. Sidsel Hye-Knudsen er udviklingskonsulent i Lokale og Anlægsfondens Idræts team og har det seneste halvandet år særligt arbejdet med Fondens indsats om piger og kvinder i idrættens rum. Sidsel har en kandidat i Idræt og Sundhed fra Syddansk Universitet, hvor hun har specialiseret sig i interaktionen mellem det fysiske rum og bevægelse.

Kine Halvorsen Thorén

Professor i landskapsarkitektur, NMBU

Kine Halvorsen Thorén er professor i landskapsarkitektur ved Institutt for landskapsarkitektur, LANDSAM, på Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Hennes forsknings- og undervisningsfelt er: 1) bærekraftig byutvikling med hovedvekt på konsekvenser av fortetting på den blågrønne strukturen og utearealkvaliteter i boligområder, 2) barn, unge og utearealer, 3) planprosesser og planleggingsmetoder, 4) folkehelse og omgivelser. Thorén har også arbeidet i privat og offentlig sektor som landskapsarkitekt. Hun har i en årrekke vært medlem av det Nasjonale rådet for fysisk aktivitet.

Oddrun Samdal

Professor, viserektor for utdanning, UiB

Oddrun Samdal er professor i helsefremmende arbeid/helsepsykologi og viserektor for utdanning ved Universitetet i Bergen. Hun er prosjektleder for HEVAS-studien, en landsdekkende spørreskjemaundersøkelse blant norske 11-, 13-, 15- og 16-åringer. Formålet er å kartlegge faktorer som bidrar til god utvikling av helse, trivsel og læring blant barn og unge til bruk i forskning. De skal også få grunnlag for å kunne rådgi helse- og utdanningsmyndigheter på politikk og tiltak som kan fremme helse-, trivsels- og læringsfremmende tiltak for denne aldersgruppen.

Rasmus Stokke

Seniorrådgjevar, Høgskulen på Vestlandet

Før Stokke ble seniorrådgjevar ved Høgskulen på Vestlandet (HVL), var han rektor ved Høgskulen i Sogn og Fjordane i perioden før høgskulesamanslåinga, og konstituert prorektor ved HVL i det første driftshalvåret av den nye høgskulen. Han har og leiarerfaring som dekan i 9 år ved Avdeling for lærarutdanning og idrett ved Høgskulen i Sogn og Fjordane. Den faglege bakgrunnen er førsteamanuensis i idrettsfag. Stokke har jobba i 25 år med undervisning og forsking mot kroppsøvingsfaget i skulen, og mest med treningsfysiologi og helse. Han har vore mykje involvert i å byggje opp idrettsutdanningane ved Campus Sogndal. Stokke jobba og 5-6 år i fylkesmannsembetet i Sogn og Fjordane med skule- og barnehageutviklingsprosjekt tidleg på 2000-talet, m.a. med fysak. Som leiar har Stokke særleg vore interessert i korleis utviklingssatsingar i skule- og barnehagar vert implementert, og høgskulen si rolle i slike satsingar.

Torhild Næss Vedeler

Daglig leder ved Energisenteret for barn og unge

Torhild Vedeler leiar Energisenteret for barn og unge ved Haukeland universitetssjukehus. Ho blei utdanna sjukepleiar i 1987, og har hatt fleire leiarstillingar og har ein MBA i strategisk leiing ved NHH frå 2013.

Energisenteret på Haukeland er eit unikt pionerprosjekt som skal gi eit tilbod til barn og unge med fysiske og psykiske helseproblem.

Energisenteret stod ferdig i 2017 og har svømmehall, idrettshall og mange andre aktivitetsmogleigheiter. Målet er at barn og unge skal få lyst til å vere fysisk aktive, trivast på trening og oppleve fellesskap med kvarandre. 

Vedeler er og med i Idrettscampus Bergen som har som mål å styrke arbeidet med idrett, fysisk aktivitet og folkehelse i Hordaland gjennom å etablere møteplassar for kompetanseutvikling og -formidling

Vigdis Steinarsdottir Rishaug

Landskapsarkitekt

Vigdis S Rishaug er utdannet landskapsarkitekt fra Universitetet i København. Temaet for hovedoppgaven var jenter og fysisk aktivitet, og hvordan vi kan tilrettelegge og planlegge uterom med fokus på jenters deltagelse. Siden da har Rishaug holdt en rekke innlegg om temaet på nasjonale konferanser.

Anne Cecilie Kapstad

Rektor ved Vassenden skule i Sunnfjord

Anne Cecilie skal snakke om Vassenden skule si satsing på dagleg fysisk aktiv læring. Vassenden skule er ein 1.-10. skule med 300 elevar. I skuleåret 14/15 deltok elevar og lærarar i 5. klasse i Høgskulen i Sogn og Fjordane sitt forskingsprosjekt; Active Smarter Kids (ASK). Skuleåret etter innførte skulen, i samarbeid med HiSF, daglig fysisk aktiv læring (ASK) i alle klassar og på SFO. Med dette har skulen sikra at alle elevar minimum har 30 minuttar med dagleg fysisk aktivitet alle skuledagar i året. 

Den daglige «30-minuttaren» er pedagogstyrt, og har skulefaglig innhald med utgangspunkt i kompetansemåla i dei ulike skulefaga. I tillegg vert «5-minuttaren» nytta fortløpande i t.d. teoritimar og lange arbeidsøkter. Leiinga forventar at alle tilsette deltek i den kollektive satsinga, som har blitt godt motteke av elevar, foreldre og Skulemiljøutvalet. I tillegg til ASK, arbeider skulen aktivt med utviklingsområda PALS, inkluderande skulemiljø, vurdering for læring og leseopplæring.

Anne Cecilie er allmennlærar med master i organisasjon og utdanningsleiing.

Siri Meland

Fagsjef samfunnskontakt i Norsk Friluftsliv

Foreningen Norsk Friluftsliv ønsker å få flere barn ut i naturen. Derfor har de startet satsingen Friluftsliv i skolen sammen med blant andre Klima- og miljødepartementet og Miljødirektoratet. Siri skal snakke om denne satsningen og bl.a. de mange fordelene man får ved å bruke naturen som læringsarena.

Siri er utdannet fra Norges Idrettshøgskole, med fordypning innen tilpasset opplæring og kultur og idrettsforvaltning. Hun har tidligere arbeidet i Norges Bedriftsidrettsforbund, Dagfinrud Skytterklær, Bydel Helsfyr Sinsen som koordinator for skolefritidsordningen og styrer i Sinsen Barnehageklasse.

I Norsk Friluftsliv er Siri oppgaver primært knyttet til friluftspolitisk arbeid for å fremme friluftslivets og organisasjonenes interesser ovenfor myndigheter, media og andre aktører.

Jorid Grimeland

Leder i Folkehelseforeningen og universitetslektor ved OsloMet

Jorid Grimeland er universitetslektor ved OsloMet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus), og underviser i Bachelor i International Public Health. Hun er også leder av Folkehelseforeningen (NOPHA).