Abstracts

Folkehelsekonferansen ønsker å samarbeide tett med både forskingsmiljøer og praksisfeltet. Fristen for å sende inn abstracts til høstens konferanse er 1. september.

For å øke interessen for og synliggjøre relevant forskning og gode tiltak på folkehelsefeltet, blir det i forkant av hver konferanse annonsert en abstract-konkurranse. Innsendte sammendrag som blir godkjent for fremføring, blir under konferansen presentert på plakat eller som innlegg under parallellsesjon.

Det beste abstractet i hver av de to kategoriene blir premiert med 5 000 kroner.

Se for øvrig instruksjoner. 

Fristen for å sende inn abstract til høstens konferanse er 1. september. 

Abstract instruksjon 2017abstract-instruksjon-2017-3.docx

Abstract Forskning 2017 Kbrabstract-forskning-2017-KBR.doc

Abstract Tiltak 2017abstract-tiltak-2017.doc